Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Voordat u een autoverzekering afsluit, wilt u graag weten tegen welke polisvoorwaarden u dit doet. Zo weet u precies waarvoor u verzekerd bent. Vergelijk de verschillende autoverzekeringen op deze 8 belangrijkste polisvoorwaarden en bepaal wat voor u belangrijk is. Zo kunt u een goede vergelijking maken tussen verschillende autoverzekeringen en de best passende autoverzekering kiezen voor u.
Halverwege het jaar is het altijd opletten voor werkgevers. Nieuwe wetten en regels staan voor de deur. Welke wetswijzigingen zijn er op 1 juli 2021? Een overzicht voor ondernemers met personeel.
Het nieuwe pensioenstelsel wordt met een jaar uitgesteld. Een beslissing die wij al een tijdje aan zagen komen. Afgelopen week kwam de bevestiging van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit betekent dat SZW nu voor ogen heeft om de Wet Toekomst Pensioenen in te laten gaan per 1 januari 2023.
Per 1 juli 2021 wordt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) ingevoerd. De nieuwe wet beoogt de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen te verbeteren en de wettelijke regeling voor alle rechtspersonen gelijk te trekken.
Veel huiseigenaren besteden weinig aandacht aan de belangrijkste verzekering: de opstalverzekering! Deze verzekering wordt vaak in combinatie afgesloten met een inboedelverzekering en keert uit bij schade na een brand, storm of inbraak. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat veel huiseigenaren de opstalverzekering afsluiten maar er vervolgens amper nog naar omkijken. Ze weten vaak niet wat wel en niet onder de dekking valt. Dat is opmerkelijk omdat het in geval van een schade om forse bedragen kan gaan.
Veel ondernemers en bedrijven gebruiken bij hun dagelijkse werkzaamheden werkmaterieel. Denk bijvoorbeeld aan ondernemers en bedrijven die werkzaam zijn in de infrastructuur, de bouw of de agrarische sector. Maar ook in de groothandel en de transportsector. Schade aan werkmaterieel kan tot ernstig oponthoud van de werkzaamheden leiden.
Verzekeraars kunnen, door constructief om te gaan met klanten met betalingsproblemen, eraan bijdragen dat de financiële problemen van deze groep klanten niet groter worden en hen soms zelfs juist helpen deze problemen aan te pakken.
Het pensioenakkoord en de daaruit voortvloeiende activiteiten zal ons samen, de komende jaren, flink bezig houden. Wij geven een overzicht van diverse aandachtspunten.
De claimbehandeling bij de publieke verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers moet zoveel mogelijk aansluiten bij de bestaande WGA-systematiek. Dat stelt Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer over de voortgang rond invoering van de verplichte AOV.
Cyberincidenten zijn aan de orde van de dag en kunnen flink in de papieren lopen. Ook MKB-bedrijven worden in toenemende mate geconfronteerd met cyberrisico’s. De bewustwording van bedrijven neemt toe en we zien dat ook de vraag naar cyberverzekeringen toeneemt. Bij steeds meer bedrijven en ondernemers staat de cyberriskverzekering op de agenda. Toch bestaat er nog twijfel over het nut en de noodzaak en is de cyberverzekering nog lang niet zo ‘ingeburgerd’ als de meer traditionele verzekeringen. Dit artikel biedt hopelijk wat inzicht in de toegevoegde waarde van een cyberverzekering en andere maatregelen die bedrijven kunnen nemen om zich tegen cyberrisico’s te wapenen.
Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld.
Steeds vaker wordt een vervallen of slecht onderhouden gebouw gekocht om vervolgens te verbouwen naar een droomhuis. Dit zijn vaak grote en uitgebreide bouwprojecten. Het afsluiten van goede verzekeringen is hierbij heel belangrijk en dat blijkt in de praktijk toch vaak lastiger te zijn dan het in eerste instantie misschien lijkt. Omdat er steeds meer aanvragen zijn voor het verzekeren van dit soort (verbouwings-) risico’s is hiervoor een oplossing bedacht.
Een van de belangrijkste wijzigingen uit het nieuwe pensioenakkoord: de gelijkblijvende premies. We merken dat er bij veel vragen zijn over dit flatrate pensioen. We bieden u graag meer informatie.
In juli 2021 starten verzekeraars met het afhandelen van de materiële schade aan particuliere personenauto’s van hun eigen WA-verzekerde klanten. Het gaat om klanten waarbij de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig, waarvan die bestuurder aansprakelijk is. Hierdoor kan deze vorm van schade straks sneller en eenvoudiger worden afgehandeld.
Voor veel ondernemers en personeel is een bestelauto onmisbaar. En goed gereedschap is goud waard. Dat laatste weten dieven ook. Hoe kun je diefstal voorkomen en de schade beperken? Het zal je maar gebeuren: u loopt van het bouwterrein naar uw bestelauto, is uw gereedschap gestolen. Of erger nog: uw bestelauto is weg! Wat nu? Diefstal is een groot risico voor ondernemers. Hoe kunt u diefstal van uw bestelauto en uw gereedschap voorkomen en financiële schade beperken?
Pagina 1 van 18