Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Gaat u met pensioen en heeft u nog geen AOW? U kunt dan een deel van het levenslange pensioen naar voren halen, dat heet AOW-overbrugging. Bekijk goed of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Steeds meer mensen krijgen ermee te maken: een pensioenkapitaal dat al een paar jaar vóór de AOW-datum vrijkomt. Het pensioen uitstellen is dan een optie. Maar wat als u wilt stoppen met werken zonder krap bij kas te zitten? Een AOW-overbrugging is dan een mogelijkheid.
Slordige werknemers, boze klanten, pijnlijke blessures. In welke gevallen heeft u een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig? We beschrijven een paar situaties en wij geven u nuttige tips voor ondernemers in het MKB.
Brancheorganisaties en vakinhoudelijke experts hebben onder aanvoering van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de risicoklasse-indeling Digitale Veiligheid ontwikkeld. Dit is een online vragenlijst met 11 vragen die de ondernemer kan invullen om te zien welk risico zijn bedrijf loopt en welke concrete stappen nodig zijn om de cyberweerbaarheid te vergroten.
Avéro Achmea is per 1 januari 2021 gestopt met Grip op Verzuim, de WGA-verzekering en de ZW-ERD verzekering (een 12-jaarspropositie). Werkgevers met een WGA-ERD verzekering en/of een ZW-ERD verzekering bij Avéro Achmea moeten voor 1 april of 1 oktober een aantal keuzes maken.
Wat doet u als een of meer medewerkers ziek worden? En welke kosten brengt ziekteverzuim met zich mee? Een verzuimverzekering is geen overbodige luxe in het MKB. Een zieke werknemer kan uw bedrijf namelijk veel geld kosten. Met een verzuimverzekering dekt u de loondoorbetaling bij ziekte van uw personeel. Veel werkgevers hebben vragen over ziekteverzuim en de verzuimverzekering. Wij zetten veel gestelde vragen over ziekteverzuim en het sluiten van een verzuimverzekering voor u op een rij.
Het aantal arbeidsongevallen in Nederland is vorig jaar licht opgelopen van 91.000 tot 93.000. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hadden de meeste ongevallen een fysieke oorzaak, maar in een kwart van de ongevallen speelt psychische overbelasting een rol.
Een groot deel van het ziekteverzuim in Nederland wordt veroorzaakt door beroepsziekten. Welke ziekten komen vaak voor? Wat kunt u ertegen doen als ondernemer met personeel? Benut deze tips.
De normpremie voor de adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers in 2021 is vastgesteld op 14,5%.
Het ziekteverzuim van werknemers bij bedrijven en overheid was in het derde kwartaal van 2020 4,4 procent. Dit betekent dat van elke duizend te werken dagen er 44 werden verzuimd wegens ziekte. In het derde kwartaal een jaar eerder was het verzuim 4,0 procent. In vrijwel alle bedrijfstakken was het ziekteverzuim hoger dan een jaar eerder, maar in het onderwijs en bij het openbaar bestuur en de overheid was het lager. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
Neemt u als ondernemer mensen in dienst? Dan heeft u de plicht om ervoor te zorgen dat zij in een veilige omgeving kunnen werken. Doet u dat niet, dan kunt u te maken krijgen met werkgeversaansprakelijkheid. Werkgeversaansprakelijkheid betekent dat u aansprakelijk bent voor uw werknemers. U heeft de plicht voorzorgsmaatregelen te nemen om bedrijfsongevallen te voorkomen.
Per 1 januari 2021 wordt de registratie van land- en bosbouwvoertuigen verplicht. De registratieperiode is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Binnen dat jaar moet de registratieplicht dus doorgevoerd zijn.
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nieuwe rekenregels gepubliceerd. Door de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2021 gaat ook het maximumdagloon omhoog. Per 1 januari 2021 zijn er aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon. Ze gelden voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. De rekenregels geven u hier inzicht in. In de rekenregels per 1 januari 2021 geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de hoogte van het nieuwe maximumdagloon. Dit bedrag verandert mee met de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 januari 2021. In de rekenregels staat ook het maximumpremieloon.
Help! De zorgverzekeraars roepen om het hardst op televisie, radio en internet waarom u nu over moet stappen naar hun betere of goedkopere zorgverzekering. Maar is dat echt verstandig? Ziet u door de bomen het bos niet meer? Deze Eerste Hulp Bij Zorgverzekeringen zet de meest gezochte antwoorden voor u op een rij!
Op 12 november heeft De Amersfoortse de premies voor hun zorgverzekeringen voor 2021 vastgesteld. Ook in 2021 geldt een concurrerende premie voor de basisverzekeringen Ruime Keuze (natura) en Eigen Keuze (restitutie) en de aanvullende verzekeringen en tandartsverzekering. In 2021 geldt een extra korting voor ASR Vitality.
Wat is inboedel en wat is opstal? - U woont in een fijn huis en ingericht naar uw eigen smaak. Dat wilt u natuurlijk goed verzekeren. Maar welke verzekering heeft u dan nodig: een inboedelverzekering of een opstalverzekering (woonhuisverzekering)? Wat het verschil is tussen deze verzekeringen en wanneer u welke verzekering nodig heeft leest u hieronder in de richtlijnen van het Verbond van Verzekeraars
Pagina 1 van 17