2020

2020

Hier vindt u informatie over de fiscale, pensioen- en sociale wetgeving voor het jaar 2020.

AOW franchise 2020 - Het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid publiceerde onlangs de hoogte van de AOW-uitkeringen voor 2020. Hiermee worden de AOW-franchises en het maximum pensioengevend loon voor 2020 berekend. Onderstaande franchises zijn op basis hiervan vastgesteld door De Belastingdienst.

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2020 - De Eerste Kamer heeft op 17 december ingestemd met ruim 50 belastingmaatregelen voor burgers en bedrijven. Dit betekent dat Nederlanders over het algemeen meer gaan overhouden van iedere euro die binnenkomt en (meer) werken lonender wordt. Ook is direct werk gemaakt van het Klimaatakkoord, met belastingmaatregelen die klimaatvriendelijk gedrag stimuleren.

De fiscale en sociale cijfers voor 2020 zijn bekend. Wij hebben voor u verkort overzicht gemaakt. Voor 2020 gelden de volgende bedragen voor o.a. de AOW-franchise, het maximum pensioengevend salaris en de WIA-loongrens.

Hoe hoog is het wettelijk minimumloon in 2020? En hoe hoog is het minimumjeugdloon? De bedragen vanaf 1 januari 2020 vindt u hier. Het wettelijk minimumloon (WML) is het loon dat u minimaal moet betalen aan uw werknemers. Houdt u zich aan de wet en voorkom zo conflicten en boetes.

De nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet (ZW) 2020 presenteert de bouwstenen waarmee UWV per werkgever de sectorpremies en de gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet voor flexibel personeel voor het premiejaar 2020 berekent. De Belastingdienst stuurt eind 2019 aan elke werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies.