2021

2021

Hier vindt u informatie over de fiscale, pensioen- en sociale wetgeving voor het jaar 2021.

Per 1 juli 2021 zijn een aantal fiscale en sociale cijfers gewijzigd. Hier vindt u een handig overzicht dat u als hulpmiddel in uw adviespraktijk of in uw werkzaamheden kunt gebruiken.

Fiscale, pensioen en sociale cijfers 2021 - Speciaal voor onze klanten hebben wij een overzicht gemaakt van alle fiscale, pensioen en sociale cijfers voor 2021. Op deze pagina vindt u bijvoorbeeld de tarieven van Belastingplan 2021, AOW-franchise per 1 januari 2021 en de WIA-loongrens welke u kunt gebruiken bij uw (collectieve) inkomensverzekeringen, lijfrente en pensioen.

Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft de premiepercentages van de werknemers- en volksverzekeringen, het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag voor 2020 (Regeling tot vaststelling premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen, maximumpremieloon werknemersverzekeringen en opslag kinderopvangtoeslag 2021) vastgesteld.

De Belastingdienst heeft diverse informatiebladen gepubliceerd (Zorg-/ Huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget).

Per 1 juli 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.684,80 naar € 1.701,00 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 juli 2021 herzien.