2022

2022

Hier vindt u cijfers en informatie over de fiscale, pensioen en sociale wetgeving voor het jaar 2022.

Een nieuw jaar, dat betekent nieuwe fiscale cijfers! Hoeveel jaarruimte mag u in 2022 maximaal storten? Wat is de maximale reserveringsruimte? En hoeveel mag u dit jaar belastingvrij schenken aan uw kind? We hebben alles keurig voor u op een rijtje gezet.

Recent heeft het UWV heeft de Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2022 gepubliceerd. In deze nota vindt u de premies en parameters voor de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en Ziektewet. Voor uitzendbedrijven gaat een forse maximumpremie ZW gelden. Daarnaast wordt er een grote wijziging vanaf 2022 doorgevoerd: de nieuwe loongrens tussen kleine- en middelgrote werkgevers!
Het minimumloon 2022 is bekend. Fulltime werknemers vanaf 21 jaar krijgen minimaal 1725,00 euro per maand. Wat moet u betalen per leeftijd, per week, dag en uur? Bekijk een overzicht van de minimumlonen in 2022.

Elk jaar wijzigen de kerncijfers voor pensioen. Deze pensioencijfers voor 2022 heeft u bijvoorbeeld nodig heeft om de pensioenpremie, eigen bijdrage of de maximale uitkering WW, WIA of ouderschaps- en geboorteverlof in 2022 te berekenen. We zetten de belangrijkste cijfers voor pensioen, ANW en WIA in 2022 voor u op een rij.

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon per 1 januari 2022 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn eventuele beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.
Kleine werkgevers krijgen een tegemoetkoming voor de kosten van de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Deze compensatie staat in de begroting voor 2022 van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Per 1 juli 2022 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast.
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft vandaag V&A 21-008 gepubliceerd. In dit V&A zijn de voorlopige bedragen opgenomen van de voor 2022 geldende AOW-franchises, AOW-bedragen van artikel 10aa UBLB en het maximum pensioengevend loon. Voor alle bedragen geldt het voorbehoud van de definitieve vaststelling van de bedragen in of op basis van wet- en regelgeving.