2022

2022

Hier vindt u cijfers en informatie over de fiscale, pensioen en sociale wetgeving voor het jaar 2022.

Recent heeft het UWV heeft de Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2022 gepubliceerd. In deze nota vindt u de premies en parameters voor de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en Ziektewet. Voor uitzendbedrijven gaat een forse maximumpremie ZW gelden. Daarnaast wordt er een grote wijziging vanaf 2022 doorgevoerd: de nieuwe loongrens tussen kleine- en middelgrote werkgevers!