Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Wat verandert er in 2022 aan de zorgverzekering, hoe hoog is komend jaar de verwachte zorgpremie en hoeveel bedraagt het verplichte eigen risico? Op deze pagina informeren wij u over de wijzigingen van van de zorgverzekering in 2022.
Voor (land)bouwvoertuigen en werkmaterieel die op de openbare weg rijden geldt sinds 1 januari 2021 een registratieplicht bij de RDW. De RDW roept eigenaren op om snel hun voertuigen, rijdende werktuigen en materieel te registreren, omdat zij anders niet tijdig hun kenteken krijgen.
Recent heeft het UWV heeft de Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2022 gepubliceerd. In deze nota vindt u de premies en parameters voor de WGA (Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en Ziektewet. Voor uitzendbedrijven gaat een forse maximumpremie ZW gelden. Daarnaast wordt er een grote wijziging vanaf 2022 doorgevoerd: de nieuwe loongrens tussen kleine- en middelgrote werkgevers!
Voor sommige klanten met een Beroeps-AOV is de premie van de Momentum AOV lager dan van uw huidige arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Bovendien ontvangen klanten die oversluiten tijdelijk een oversluitkorting van 20% over de premie van de Movir Momentum AOV in het eerste verzekeringsjaar. Voor een aantal klanten is oversluiten van de Beroeps-AOV naar de Momentum AOV nu dus extra aantrekkelijk.
Het plan van het kabinet om de tijdelijke lijfrente vanaf 2023 te schrappen, is van de baan. Dat meldt Radar op basis van verschillende betrouwbare bronnen. Demissionair minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wilde de tijdelijke oudedagslijfrente als onderdeel van het Pensioenakkoord afschaffen, maar het plan stuitte meermaals op verzet. Het ministerie heeft de intrekking echter niet bevestigd tegenover Radar.
Krijgt u als werkgever te maken met een zieke werknemer? Dan bent u verplicht om minimaal 70% van het brutoloon door te betalen voor maximaal twee jaar of tot einde dienstverband. Ook bent u verantwoordelijk voor de re-integratie. Dit brengt een veel administratie en regelwerk met zich mee én kan een behoorlijke kostenpost zijn. Hoe heeft u de loondoorbetaling bij ziekte geregeld?
E-bikes of elektrische fietsen met trapondersteuning zijn goed voor ruim twee derde van de totale omzet van de fietsenbranche en de populariteit van de elektrische fietsen blijft toenemen. De elektrische fiets wordt niet alleen privé gebruikt, maar ook zakelijk. Maar is schade door een e-bike of elektrische fiets verzekerd op uw aansprakelijkheidsverzekering?
Voorkomen is beter dan genezen, dat is een motto wat we allemaal kennen. Toch komt het nog regelmatig voor dat er brand ontstaat bij het uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden. Terwijl dit vaak met een paar simpele maatregelen voorkomen had kunnen worden.
Uit recent gepubliceerde cijfers van het CBS blijkt dat het ziekteverzuim in ons land bij bedrijven en overheid in het afgelopen jaar is toegenomen.
Wij ontvangen veel vragen van onze klanten over corona en reizen. Om u te helpen vindt u hieronder links naar de informatie, die verzekeraars aanbieden op hun websites.
Sinds 1 januari 2021 geldt er een registratieplicht voor alle bestaande en nieuwe (land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden. In de conversieperiode die geldt tot en met 31 december 2021, kunnen bestaande (land)bouwvoertuigen zonder keuring van de RDW worden geregistreerd. Na 31 december 2021 is een keuring voor registratie verplicht en zijn de kosten van registratie hoger. Rijdt het voertuig harder dan 25 km per uur? Dan is men ook verplicht een kentekenplaat op het voertuig te monteren. Mogelijk dat deze registratieplicht bij u van toepassing is.
Hoeveel pensioendeelnemers kunnen keuzes maken bij hun pensioen? En hoeveel maken daar daadwerkelijk gebruik van? En zijn er verschillen tussen de diverse aanbieders en de soorten pensioenovereenkomsten? Met het eerste ‘Sectorbeeld Pensioenen’ geeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) antwoord op onder andere deze vragen en geeft zo nieuwe inzichten in de tweede pijlerpensioensector.
Zodra iemand 18 jaar wordt moeten er een aantal zaken worden geregeld. Eén daarvan is de zorgverzekering, deze wordt vaak vergeten. Tot de 18e verjaardag vallen jongeren nog onder de polis van hun ouders. Zodra ze 18 jaar worden gaan ze premie voor dezelfde polis betalen. Dit is over het algemeen een duurder pakket dan dat de jongvolwassenen nodig hebben. Het aanvullend pakket is vaak door de ouders afgesloten toen er kosten voor een beugel gedeclareerd moesten worden. Of het pakket is afgesloten omdat de ouders zelf hoge zorgkosten hebben en kinderen op dezelfde polis automatisch hetzelfde pakket krijgen.
Met een nieuw wetsvoorstel wordt de collectiviteitskorting op zorgverzekeringen afgeschaft. Zorgverzekeraars moeten voor dezelfde zorgverzekering dezelfde premie in rekening brengen. Thans mogen zij een korting op de premie geven aan deelnemers van een collectiviteit.
Per 1 juli 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.684,80 naar € 1.701,00 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 juli 2021 herzien.
Pagina 1 van 19