vrijdag 30 november 2018 11:26

Stand van zaken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen

Minister Koolmees van SZW heeft op 26 november jl. de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) voor zelfstandigen.

Onderzoek arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen

Uit onderzoek is gebleken dat slechts 19% van de ongeveer 895.000 zelfstandigen op een of andere wijze verzekerd zijn tegen de risico’s van arbeidsongeschiktheid. Daarmee is de verzekeringsgraad met 4%-punten gedaald ten opzichte van 2011. De volgende knelpunten worden geconstateerd:

  • zelfstandigen ervaren de AOV als te duur;
  • zelfstandigen met een verhoogd risico hebben geen of alleen tegen verhoogd tarief toegang tot een AOV;
  • verzekeraars hanteren een technische eindleeftijd die lager is dan de AOW-leeftijd verzekeraars hanteren;

Verplichte AOV voor zelfstandigen?

Het kabinet wil die verzekeringsgraad weer proberen te verhogen, maar vindt het ook belangrijk dat zelfstandigen daarbij een bewuste keuze moeten kunnen maken om zich al dan niet te verzekeren. Voorwaarde voor die keuze is dan wel dat ze toegang tot de verzekeringsmarkt hebben.

De Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) pleitte onlangs nog voor de invoering van een verplichte AOV voor zelfstandigen. Ook de vakbonden juichen de instelling van een verplichte AOV voor zelfstandigen toe.

Verzekeraars geven aan dat de verhoging van de verzekeringsgraad moet worden gezocht in het doorbreken van het uitstelgedrag en het onderschatten van het risico en het vergroten van de kennis over de verzekeringsmogelijkheden.

De minister geeft aan een onafhankelijke commissie is ingesteld, die het kabinet moet informeren over de toekomst van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de fiscaliteit. Hieronder valt ook het arbeidsongeschiktheidsrisico voor zelfstandigen.

In afwachting van de resultaten van het onderzoek door de commissie gaat hij niet verder in op het voorstel van de AWVN).  

Samen met het Verbond van Verzekeraars wil hij begin 2019 met een plan van aanpak komen.

Regel zelf je AOV voor zelfstandigen!

U kunt op onze website flexibele-aov.nl zelf uw AOV berekenen en direct aanvragen. U kunt ook een offerte aanvragen voor een AOV met onafhankelijk advies.

Offerte AOV met advies aanvragen

 

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op vrijdag 30 november 2018 11:41