dinsdag 26 mei 2020 09:17

Stijging aantal ernstige arbeidsongevallen

Het aantal meldingen van ernstige arbeidsongevallen in Nederland is de afgelopen jaren flink gestegen. In 2019 ontving de Inspectie SZW 4.474 meldingen van arbeidsongevallen. Dat komt neer op een stijging met 4 procent op jaarbasis.

Stijging aantal meldingen ernstige arbeidsongevallen

Afgezet tegen 2015 ging het aantal meldingen van ernstige ongevallen op het werk met een kwart omhoog. De Inspectie SZW denkt dat de toename voor een belangrijk deel te verklaren is door de aanhoudende hoogconjunctuur. Ook de groeiende werkgelegenheid in de afgelopen jaren heeft er een rol bij gespeeld.

Deze sectoren hebben de meeste arbeidsongevallen:

  • Bouw
  • Afvalbeheer (incl. waterleidingbedrijven)
  • Landbouw, bosbouw en visserij
  • Industrie
  • Vervoer en opslag

In deze sectoren lag het aantal meldingen van ernstige ongevallen op het werk hoog. Dat dit de koplopers zijn op het gebied van ongevalsmeldingen, wekt geen verbazing. Want de genoemde sectoren hebben de afgelopen jaren de meeste arbeidsongevallen.

Relatief gezien vinden de meeste ernstige ongelukken plaats op de bouwplaats. Hier hadden gemiddeld 116 werknemers op 100.000 banen mee te maken.

Naast meldingen ook klachten en signalen bij Inspectie SZW

Verder ontving de Inspectie SZW vorig jaar 7.481 klachten en signalen. Dat zijn er minder dan in 2016 en 2018, maar juist weer meer dan in 2017. Naar iets minder dan een derde van deze meldingen is de Inspectie een onderzoek gestart. Daarbij ging vorig jaar extra aandacht van de inspecteurs uit naar de aanpak van uitbuiting van arbeidskrachten.

Inspectie SZW had in 2019 meer middelen ter beschikking

In het regeerakkoord werd eerder al 50 miljoen euro extra beloofd aan de instantie. Daar kwam eind 2018 nog eens 500.000 euro bij voor de aanpak van arbeidsdiscriminatie bij werving en selectie. De komende jaren verwacht de Inspectie SZW zelf nog op zoek te gaan naar meer inspecteurs en rechercheurs.

Collectieve ongevallenverzekering

Met een collectieve ongevallenverzekering kunnen bedrijven, instellingen, overheden, stichtingen en verenigingen hun werknemers, stagiaires, oproepkrachten, uitzendkrachten en vrijwilligers verzekeren tegen de financiële gevolgen van een ongeval.

De collectieve ongevallenverzekering biedt wereldwijd dekking voor een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval. In een CAO worden vaak afspraken gemaakt over een verplichte collectieve ongevallenverzekering. Een goede ongevallenverzekering geldt ook als secundaire arbeidsvoorwaarde en geeft tevens invulling van uw werkgeversaansprakelijkheid.

Meer weten over de collectieve ongevallenverzekering?

Laatst aangepast op dinsdag 26 mei 2020 09:34