Toon items op tag: Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen

woensdag 13 juli 2011 12:12

WEGAM-verzekering

De WEGAM-verzekering dekt de risico's van werkgeversaansprakelijkheid. Werkgevers worden steeds vaker aansprakelijk gesteld voor schade die de werknemer lijdt als bestuurder, in- of opzittende van een voertuig tijdens werktijd, waarvoor de WEGAM-verzekering dekking biedt.

Offerte WEGAM verzekering aanvragen

dinsdag 30 november 1999 00:00

WEGAS-verzekering

De WEGAS-verzekering biedt een complete dekking voor uw werkgeversrisico's. U kunt de WEGAS-verzekering samenstellen uit diverse dekkingen zoals: bestuurders van motorrijtuigen, overige verkeersdeelname, woon-werkverkeer, werkgerelateerde activiteiten, SVI privégebruik bedrijfsauto en een ongevallendekking.

Offerte Wegas-verzekering aanvragen