Toon items op tag: WIAinstroom

maandag 25 maart 2019 12:26

Gevolgen van stijging van de WIA-instroom

29 december 2005 is de Wet werk en inkomen naar Arbeidsvermogen – WIA – van kracht geworden als opvolger van de WAO. De WIA zorgde al snel voor een forse daling in het aantal nieuwe arbeidsongeschikten. Een daling die voortging tot en met 2015. Maar in 2016 vind een nadrukkelijke trendbreuk plaats. Sindsdien stijgt de WIA-instroom. Reden voor het UWV om in 2018 een analyse uit te brengen, UWV rapport WIA-instroom. Eén van de belangrijke oorzaken van deze stijging is namelijk de verhoging van de AOW-leeftijd.

Gepubliceerd in Nieuws
woensdag 12 december 2018 08:11

WIA-instroom stijgt door langer doorwerken

Het UWV kan ook na verder onderzoek niet verklaren waarom er in 2016 een extra toename van de WIA-instroom is geweest. Wel bevestigt het onderzoek het beeld dat langer doorwerken in combinatie met de hogere instroomkans van ouderen een van de belangrijkste redenen is dat de WIA-instroom stijgt.

Gepubliceerd in Nieuws
dinsdag 13 juni 2017 07:17

Fors hogere WIA-instroom in 2016

In 2016 is de instroom in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)sterk toegenomen. In de twee voorafgaande jaren was er juist sprake van een daling. Dit blijkt uit het UWV Kennisverslag 2017 (UKV). De stijging in 2016 is geconcentreerd bij twee groepen: WW’ers en werknemers.

Gepubliceerd in Nieuws