woensdag 17 juli 2019 19:04

Top 8 personeelsverzekeringen

Uw personeel is goud waard en daar wilt u als werkgever goed voor zorgen. Daarnaast wilt u de financiële risico’s rond personeel beperken. Hoe u dat doet? Bekijk onze Top 8 van personeelsverzekeringen.

Offerte aanvragen

Uit welke producten bestaat de Top 8 personeelsverzekeringen?

Verzuimverzekering

Een verzuimverzekering is voor veel bedrijven de belangrijkste verzekering rond personeel. Als een werknemer ziek wordt, kost u dat als ondernemer veel geld. Als werkgever moet u namelijk twee jaar lang het loon doorbetalen van een zieke werknemer en in sommige gevallen nog langer. Met een verzuimverzekering dek je dit risico af.

Wat biedt een verzuimverzekering?

Als u een verzuimverzekering afsluit ontvangt u een vergoeding als een werknemer ziek of arbeidsongeschikt is. Daarmee kunt u het loon van de zieke werknemer betalen totdat hij/zij weer beter is. Bij sommige verzekeraars krijgt u ook budget en ondersteuning om verzuim te voorkomen en persoonlijke coaching tijdens de ziekte en re-integratie van een werknemer.

Wat kost het?

De kosten voor een verzuimverzekering worden berekend aan de hand van de totale loonsom van uw bedrijf (het loon van al uw werknemers bij elkaar opgeteld). Een verzekeraar vraagt daarvan een percentage. Dit percentage is afhankelijk van de samenstelling van uw personeelsbestand, de verzuimcijfers van de afgelopen 3 jaren en de branche waarin uw bedrijf actief is.

De kosten zijn verder volledig afhankelijk van het verzekeringspakket dat u kiest (dekkingspercentage, eigen risico, inclusief arbodienst of niet).

Wilt u weten wat een verzuimverzekering voor uw bedrijf kost? Vraag een vrijblijvende offerte voor uw personeelsverzekeringen aan!

ZW-eigenrisicoverzekering

Als een werknemer ziek uit dienst gaat en in de Ziektewet (ZW) belandt, dan zorgt het UWV normaal gesproken voor een uitkering. Maar als u ervoor gekozen hebt om eigenrisicodrager te zijn, moet u de uitkering betalen. Met een Ziektewet-eigenrisicoverzekering brengt u dit risico onder bij een verzekeraar. Lees meer over de Ziektewet-eigenrisicoverzekering.

WGA-eigenrisicoverzekering

Als een werknemer na twee jaar nog steeds ziek is en voorlopig niet kan werken, krijgt hij een WGA-uitkering. Als u ervoor gekozen heeft eigenrisicodrager te zijn voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), dan moet u deze uitkering betalen. Met een WGA-eigenrisicoverzekering dekt u dit financiële risico. U krijgt ook persoonlijke ondersteuning bij langdurige arbeidsongeschiktheid van (ex-)werknemers. Lees meer over de WGA-eigenrisicoverzekering.

Collectieve WIA-verzekering

Met een collectieve WIA-verzekering biedt u uw personeel een extra vangnet bij arbeidsongeschiktheid. Dit kan een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde zijn voor (nieuwe) werknemers. Uw werknemers kunnen namelijk een forse inkomensdaling ervaren door ziekte, omdat er vaak beperkt of geen recht is op een WIA-uitkering. Met een WIA-verzekering zorgt u voor een financiële aanvulling en de nodige coaching. Lees meer over de Collectieve WIA-verzekering.

Anw-pensioen

Als een werknemer overlijdt, kunnen de nabestaanden te maken krijgen met inkomensverlies. De achterblijvende partner krijgt vaak geen of een lage Anw-uitkering van de overheid. Met een Anw-pensioen vult u dat tekort aan tot een gewenst bedrag. Daarmee zorgt u goed voor de familie van uw personeel. Lees meer over het Anw-pensioen.

Collectieve nabestaandenverzekering

Een andere optie om te zorgen voor de nabestaanden van een overleden werknemer is de collectieve nabestaandenverzekering. U zorgt hiermee voor een eenmalige of maandelijkse uitkering. Bij deze verzekering kunt u ook uzelf meeverzekeren als ondernemer. Lees meer over de Collectieve nabestaandenverzekering.

Expatverzekering

Als uw werknemers in het buitenland laat werken is een expatverzekering aan te raden. U kunt in veel gevallen zelf een pakket samenstellen voor uw expat(s). Zo kunt u de ziektekosten, tandheelkundige kosten, ongevallen en arbeidsongeschiktheid verzekeren. U kunt deze verzekering voor een of meerdere werknemers (collectief) afsluiten. Lees meer over de Expatverzekering.

Collectieve Ongevallenverzekering

Met een collectieve ongevallenverzekering regelt u een eenmalige uitkering bij overlijden of invaliditeit na een arbeidsongeval. Hiermee kunt u de getroffen werknemer of zijn nabestaanden financieel ondersteunen. Ook extra kosten voor omscholing en aanpassing van de werkplek, auto of huis zijn meeverzekerd. Voor ondernemers in bepaalde branches is de collectieve ongevallen verzekering verplicht op basis van de CAO. Lees meer over de Ongevallenverzekering.

Adviseur nodig?

Onze adviseur helpt ondernemers om zakelijke risico’s af te dekken. Dat kan bijvoorbeeld door advies te bieden bij verzekeren en om risico’s te voorkomen of te beperken. Onze Register Adviseur Verzuim- en Inkomensvoorzieningen (RVI) kan u daarbij perfect van dienst zijn.

Laatst aangepast op woensdag 17 juli 2019 19:28