donderdag 24 juni 2021 16:28

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

Per 1 juli 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.684,80 naar € 1.701,00 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 juli 2021 herzien.

Welke uitkeringen wijzigen?

Per 1 juli 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om:

 • Algemene Nabestaandenwet (Anw)
 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Participatiewet
 • Toeslagenwet (TW)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
 • Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong)
 • Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
 • Ziektewet (ZW)

Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van € 1.684,80 naar € 1.701,00 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 juli 2021 herzien. De wijzigingen van bovengenoemde uitkeringen hebben ook effect op diverse collectieve inkomensverzekeringen en (aanvullende) pensioenregelingen.

Uitkeringsbedragen per 1 juli 2021

Bekijk een totaaloverzicht van de uitkeringsbedragen (PDF, 382 KB).

Laatst aangepast op donderdag 24 juni 2021 16:32