dinsdag 30 november 1999 00:00

Veelgestelde vragen over transportverzekeringen

Veelgestelde vragen over transportverzekeringen - Wij hebben de de meestgestelde vragen over onze transportverzekeringen voor u in een overzicht verzameld.

Offerte transportverzekering aanvragen

 

Wat wilt u weten van transportverzekeringen?

Heb ik deze verzekering wel nodig? Is de vervoerder niet altijd aansprakelijk in geval van schade tijdens transport?

Een vervoersovereenkomst bepaalt vaak dat de aansprakelijkheid voor (bepaalde vormen van) schade of verlies niet of maar gedeeltelijk bij de vervoerder ligt, bijvoorbeeld in een situatie van overmacht. Bovendien geldt voor bepaalde soorten schade op basis van deze vervoerscondities een beperkte aansprakelijkheid en dus een beperkte vergoedingsplicht van de vervoerder. Ook kan een claim op de vervoerder mislukken, wanneer u niet let op de verjaringstermijn.

In hoeverre zijn leveringsvoorwaarden van belang?

In de praktijk ontstaat vaak discussie over de vraag voor wiens rekening transportschade komt: de vervoerder, de afnemer of de leverancier. Aan de hand van de overeengekomen leveringsvoorwaarden – de Incoterms - kunnen koper en verkoper vooraf overeenkomen voor wiens rekening en risico de goederen zullen zijn.

Wat voor maatwerk kunt mij bieden?

Uitgangspunt voor het verzekerde bedrag van uw Goederentransportverzekering zijn de overeengekomen vervoer - en leveringsvoorwaarden. Afhankelijk van uw wensen is een uitgebreider dekking mogelijk of een dekking op beperkter voorwaarden. U kunt ook een van onze transportverzekeringsspecialisten inschakelen voor een risicoanalyse en/of een deskundig (preventie)advies.

Uit welke contractvormen kan ik kiezen en wat houden ze in?

Voor incidentele transporten kunt u een eenmalige aflopende verzekering (losse post) afsluiten. Bij regelmatig vervoer is het verstandig om een doorlopende verzekering af te sluiten. Al uw transporten in een verzekeringsjaar zijn daarmee automatisch gedekt. U hoeft ze niet vooraf aan te melden. Wij bieden de volgende contractvormen aan:

 • Pauschalpolis (afkooppolis) met vaste jaarpremie
 • Naverrekeningpolis met voorschot/minimum premie over een geschatte vervoerde jaaromzet
 • Declaratiecontract met premie per maand of per kwartaal achtertaf bij opgave van transporten
 • Aflopend contract, dit is de zogenaamde losse post of sluitnota.

Wat bedoelt u met ‘imaginaire winst’?

Voor handelsgoederen die u hebt gekocht, vindt een schadevergoeding plaats op basis van de inkoopfactuur. Daarboven ontvangt u ook een schadevergoeding voor het eventueel misgelopen winstpercentage. Dit is gemaximeerd tot 20%.

Welke transporten komen voor verzekering in aanmerking?

 • Transporten die met eigen auto´s plaatsvinden
 • Transporten waarbij een expediteur wordt ingeschakeld
 • Transporten die door vervoerders worden verzorgd

Is het transport al niet door de vervoerder verzekerd?

Dit is een veel voorkomend misverstand. Als de vervoerder over een transportverzekering beschikt is dat in 9 van de 10 gevallen een verzekering die uitsluitend de "aansprakelijkheid" van de vervoerder regelt voor schaden aan of verliezen van de door hem vervoerde goederen. Is de vervoerder niet aansprakelijk voor de schade aan uw goederen dan zal deze verzekering niets uitkeren. En is de vervoerder wel aansprakelijk dan komt het volgende probleem om de hoek kijken. Er wordt namelijk niet meer vergoed dan waarvoor hij volgens de gangbare vervoerscondities maximaal aansprakelijk is.

Zo zal bij een transport binnen Nederland slechts € 3,40 per kilogram vergoed worden. Bij het grensoverschrijdend vervoer (CMR vervoer) ligt dat bedrag hoger en wel op circa € 11,80 per kg. Maar nogmaals alleen als de vervoerder voor de schade aansprakelijk is. En dat is hij in heel veel situaties niet.

Op welk moment begint de dekking van de transportverzekering?

De dekking van de transportverzekering begint op het moment dat de goederen, die voor verzending gereed liggen, worden opgepakt teneinde het verzekerde transport aan te vangen.

Op welk moment eindigt de dekking van de transportverzekering?

De dekking van de transportverzekering eindigt op de plaats in het pakhuis of de opslagplaats die de ontvanger daarvoor heeft bestemd.

Is het laden en lossen van goederen meeverzekerd?

Ja, dat is meeverzekerd

Wat is het verband tussen leveringscondities en de verzekering?

De leveringscondities die tussen verkopers en kopers worden overeengekomen bepalen welk gedeelte van het vervoerstraject voor risico van verkopers en / of kopers komen. Bij een CIF levering zal het gehele traject door de verkoper (ten behoeve van de koper) verzekerd moeten worden. Dat in een verplichting conform de Incoterms. Als er FOB of C&F verkocht wordt zijn de transportrisico´s voor rekening van de verkoper totdat voldaan is aan de betreffende leveringsconditie. In de praktijk is dat het moment waarop de goederen de railing passeren van het zeeschip in de vertrekhaven. Dit gedeelte van het transport kan door de verkoper worden verzekerd. De koper zal het traject over zee eventueel verzekeren. Wordt er geleverd op conditie franco-huis dan loopt de verkopende partij de transportrisico´s. Bij een Af-fabriek is de situatie omgekeerd en loopt de koper de transportrisico´s. Ook hier biedt de transportverzekering een adequate dekking.

Zijn beurzen/tentoonstellingen meeverzekerd?

In de transportpolis is een aparte rubriek opgenomen voor het verzekeren van de risico´s die verbonden zijn aan de deelname aan beurzen/ tentoonstellingen. Verzekerd zijn de transporten van de handelsgoederen, de stand en de standmaterialen. Zowel gedurende transporten naar en van de locaties waar de beurzen/ tentoonstellingen worden gehouden. Vanzelfsprekend is het verblijf van de goederen op deze locaties meeverzekerd. Dat is tijdens de opbouwperiode, de beurs/ tentoonstelling zelf en de afbouwperiode.

Zijn interne transporten verzekerd?

Interne transporten zijn transporten waarvan het begin en eindpunt gelegen zijn binnen de eigen bedrijfscomplexen. Deze interne transporten vallen in beginsel niet onder de dekking van de transportverzekering. Afhankelijk van de feitelijke situatie binnen een bedrijf bestaat de mogelijkheid de transportverzekering uit te breiden.

Levert een transportverzekering niet veel administratie?

U kunt volstaan met slechts 1 keer per jaar het verstrekken van een opgave voor de verzekering. Hierbij hanteren wij diverse varianten. Zo kan de premie over uw totale verkoopomzet worden berekend. Of de premie wordt berekend over de verzekerde omzetten per land / gebied / werelddeel.

Welke vervoerscondities zijn er?

Hieronder vindt u een overzicht van meest voorkomende vervoerscondities waarvoor een vervoerdersaansprakelijkheid verhuisbedrijf dekking kan bieden:

 • ABVV (Algemene Bergings- en Vervoerscondities gestrande Voertuigen)
 • AOB (Algemene Opslagvoorwaarden Binnenvaart)
 • ATVBW (Algemene Tankvervoercondities voor het Vervoer van Bulkgoederen over de Weg)
 • AVA (Algemene Voorwaarden voor Afvalstoffenvervoer)
 • AVB (Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen)
 • AVBC (Algemene Veerboot- en Beurtvaart Condities)
 • AVBV (Algemene Voorwaarden voor Bewaarneming Verhuisgoederen)
 • AVC (Algemene Vervoerscondities)
 • AVCM (Algemene Vervoerscondities Motorvoertuigen)
 • AVD (Algemene Voorwaarden Distributievervoer)
 • AVET (Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport)
 • AVHD (Algemene Voorwaarden voor Handyman diensten)
 • AVK (Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten)
 • AVSST (Algemene Voorwaarden voor Self-Storage ruimte)
 • AVVB (Algemene Voorwaarden voor Bedrijfsverhuizingen)
 • AVVC (Algemene Vee Vervoer Condities)
 • AVVV (Algemene Voorwaarden Voor Verhuizingen)
 • BV 2016 (Algemene voorwaarden vervoeren over Binnenwateren)
 • CMR (Grensoverschrijdend beroepsgoederenvervoer over de weg)
 • CMR Nederland (beroepsgoederenvervoer over de weg binnen Nederland)
 • FENEX (Nederlandse Expeditie voorwaarden)
 • FENEX-opslag (Nederlandse Opslagvoorwaarden FENEX)
 • LSV (Logistieke Service Voorwaarden)
 • Opslag (Algemene opslagvoorwaarden)
 • Opslag TLN (Algemene Opslagvoorwaarden TLN)
 • PD TLN (Physical Distribution Voorwaarden 2000 TLN)
 • PD Vervoeradres (Physical Distribution Voorwaarden Stichting Vervoeradres)
 • VVT (Leveringsvoorwaarden Verticaal Transport Nederlands)
Laatst aangepast op donderdag 19 november 2020 13:19

Media

{YouTube}96fB5cfqVag{/YouTube} Incoterms uitgelegd