dinsdag 19 oktober 2021 15:42

Verzekeren tegen cybercrime, verstandig?

Bedrijven zijn kwetsbaar voor virussen, hacks, ransomware, phishing en datalekken. Uit internationaal onderzoek blijkt dat 68% van de Nederlandse bedrijven in 2019 slachtoffer was van cybercrime. Met een cyberverzekering beschermt u uw bedrijf tegen schade door cyberincidenten. Cybercrime heeft enorme gevolgen voor uw bedrijf. Financieel, maar ook voor uw integriteit of imago. In dit artikel leest u wat een cyberverzekering precies is en waar u op moet letten als u een cyber risk verzekering afsluit.

Dekking Cyber Risk verzekering

Een cyberverzekering dekt gedeeltelijk de financiële schade als gevolg van een virus, hack, datalek, of ander soort cyberaanval. De dekking geldt meestal voor zowel uw eigen kosten, als voor schade bij derden waarvoor u aansprakelijk wordt gesteld. De meeste cyberverzekeringen dekken ook eventuele juridische kosten en bieden hulp bij het herstel van imagoschade. Denk bijvoorbeeld aan een gerichte communicatiestrategie om uw goede reputatie te herstellen.

Een cyberverzekering bestaat meestal uit meerdere onderdelen:

  • Voorkomen:
    met de verzekeraar kijkt u naar de huidige risico’s en neemt u waar nodig preventieve maatregelen. Zo kunt u verbeterde beveiligingssoftware installeren om u te beschermen tegen virussen en ransomware.
  • Herstel:
    als u slachtoffer bent van cybercrime, herstellen experts de schade zo snel mogelijk. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat uw website weer snel in de lucht is.
  • Vergoeding van schade:
    U leidt bijvoorbeeld omzetverlies doordat een virus uw computer of server onbruikbaar maakt. Of doordat uw webwinkel tijdelijk onbereikbaar is na een ransomware aanval. U bent verzekerd tot een maximumbedrag.

Datalek

Heeft u een datalek? En gaat het om persoonsgegevens? Dan bent u verplicht dit binnen 72 uur te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u onvoldoende maatregelen neemt om een datalek te voorkomen, kunt u een boete krijgen. Sommige cyberverzekeringen vergoeden zo’n boete.

Digitale wegenwacht

Het is verstandig om een cyberverzekering af te sluiten. Een cyberverzekering kunt u niet zomaar afsluiten. Net als bij een brandverzekering, moet u uiteraard aan voorwaarden voldoen. Denk aan goede antivirus-, antispy- en firewallsoftware die automatisch worden geüpdatet. En een kwalitatief goed computersysteem, een wachtwoordenbeleid en het regelmatig maken van back-ups. Verzekeraars hebben scans om u te helpen de risico’s in kaart te brengen.

Ook zijn er verschillende cyberweerbaarheidsscans die inzicht geven in de digitale veiligheid van uw bedrijf en tips voor het verbeteren daarvan. De cyberverzekering is een van de grootste groeimarkten in de verzekeringswereld is. Naast een schadevergoeding kunt u bij een cyberincident de hulp inroepen van professionals.

Aandachtspunten cyber risk verzekering

Breng eerst de risico’s in kaart. Of u een cyber risk verzekering afsluit en welke u dan kiest, is afhankelijk van uw bedrijfssituatie en de sector waarin u actief bent. Vrijwel alle verzekeringsmaatschappijen hebben een mkb-risicoscan. Hiermee krijgt u inzicht in de digitale risico’s van uw bedrijf.

Wat wel en niet onder een cyberverzekering valt, verschilt per verzekeraar. Laat u daarom adviseren en let op de polisvoorwaarden. Soms bestaat de cyber risk verzekering uit niet meer dan een aanvullende dekking waarbij de verzekerde bedragen beperkt zijn. Dit is vaak het geval bij een beroepsaansprakelijkheidsdekking inclusief cyberverzekering.

De cyber risk verzekering vervangt niet de bedrijfsaansprakelijkheids- en/of beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een cyberverzekering is een aanvulling op deze verzekeringen. Zorg dat uw bedrijfsverzekeringen goed op elkaar aansluiten. Zo dekt u de risico’s het best. De meeste cyberverzekeringen kennen een hoog eigen risico.

Uitbesteden

Veel mkb-ondernemers hebben het ICT beheer en onderhoud uitbesteed. Deze groep gaat er vaak van uit dat de ICT-dienstverlener het allemaal goed geregeld heeft voor ze en is niet zo bezig met cybercrime. Tegelijkertijd is er een een toenemende populariteit van cyberverzekeringen. Deze verzekeringen voorzien zeker in een behoefte. Voor ondernemers is het een geruststellende gedachte dat schade als gevolg van cybercriminaliteit is gedekt.

Meer weten over de cyber risk verzekering?

Onze adviseur kan samen met u de verzekeringsvoorwaarden checken. Voor de ondernemer moet glashelder zijn waar de digitale veiligheid aan moet voldoen om de cyber risk verzekering te kunnen afsluiten. Meer informatie over de cyber risk verzekering vindt u hier.

Offerte aanvragen

Laatst aangepast op dinsdag 19 oktober 2021 15:48