donderdag 22 november 2018 17:04

Verzuimontwikkeling in zorgsector verontrustend

Vernet meldde in haar laatste nieuwbrief dat verzuimontwikkeling verontrustende doorzet. Het totale verzuim steeg in het afgelopen voortschrijdend jaar met 8,9%. Die toename hebben zij verder onderzocht. In de grafiek hieronder is de ontwikkeling van het langdurig verzuim uitgesplitst naar leeftijd. Dat de oudste werknemers het hoogste percentage laten zien, is niet verrassend. Wat wel opvalt is dat de groep van 36 tot en met 45 jaar het meest is gestegen (12%).

Is het aantal werknemers van invloed op het verzuim in de zorg?

In gesprekken met klanten hoort Vernet vaak de veronderstelling dat het aantal werknemers van een organisatie invloed heeft op de hoogte van het verzuim. Men denkt dat organisaties met minder personeel een lager verzuim hebben. Klopt dat eigenlijk wel? In hun schatkamer vol met cijfers en data zoeken zij regelmatig naar nieuwe inzichten en verbanden. Ook deze veronderstelling heeft Vernet enige tijd terug uitgediept.

Verzuimontwikkeling zorgsector Vernet

 

Compleet rapport en analyse

In het rapport leest u meer informatie. Deze analyse is gebaseerd op zo’n 400 zorgorganisaties met in totaal circa 600.000 medewerkers. De werknemers zijn werkzaam in ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg.

Welke dekking voor uw werkgevers- en werknemersrisico's?

Gezien de ontwikkelingen van het ziekteverzuim in de zorgsector, de gevolgen voor de loondoorbetaling tijdens ziekte en de verhoogde kans op instroom in de WIA is het raadzaam om onze registeradviseur verzuim- en inkomensvoorzieningen (RVI) in te schakelen voor onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en contract- en polisbeheer. Denk hierbij aan mogelijke oplossingen voor uw werkgevers- en werknemersrisico's zoals een verzuimverzekering, een WGA-ERD of ZW-ERD verzekering en collectieve WIA-aanvullende verzekeringen. Wij zijn u graag van dienst.

Offerte aanvragen

 

 

 

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op dinsdag 19 februari 2019 09:28