maandag 08 juni 2020 09:20

Voorkom schade na (bedrijfs-)wijzigingen als gevolg van de coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen heeft uw bedrijfsvoering en inrichting waarschijnlijk wijzigingen ondergaan. Nu de maatregelen zijn versoepeld is het goed om te checken of de werkomgeving nog veilig is. En of uw verzekeringen nog passen bij uw bedrijfsvoering.

Sportschool

Heeft u uw sportschool of sportles uw sportattributen buiten gestald? Buiten de sportaccommodatie zijn deze niet verzekerd. Neem contact op met onze adviseur om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Zorg voor opslag van niet gebruikte sportattributen. En neem ook hiervoor contact op met onze adviseur. Je financieel adviseur regelt de verzekering voor je attributen die op een andere locatie zijn opgeslagen.

Horeca

In deze periode hebben veel verzekeraars besloten om tijdelijk dekking te bieden bij schade tijdens maaltijdbezorging voor (bestel)auto’s. Heeft uw bedrijf tijdelijk maaltijden bezorgd en gaat u dit nu structureel doen? Neem dan contact op met onze assurantieadviseur om uw verzekering(en) hierop aan te passen.

Preventie

Plaatst u schermen en schotten in uw bedrijf? Zorg er dan voor dat deze brandwerend zijn en plaats deze nooit voor open vuur of brandend materiaal zoals bijvoorbeeld een kaars.

Onderhoud

Zorg voor onderhoud aan apparatuur die langere tijd niet gebruikt is. Controleer vooral:

  • Ventilatie- en afzuigsystemen op vervuiling zoals vetaanslag.
  • De frituurinstallatie op een juiste werking van bijvoorbeeld de thermostaat.
  • De werking van de automatische gasklep. (In de horeca is bij gebruik van gastoestellen in de keuken is goed werkende gasgebrekklep (gas B-klep) verplicht.
  • De gasslangen op flexibiliteit en scheurtjes.
  • Werking van de koelcellen en koelmotoren.
  • Elektrische apparaten en verlengsnoeren op defecten.
  • De koffiemachine op verkalking. En ontkalk deze indien nodig.
  • De waterleidingen en voorkom legionellabesmettingen door de leidingen goed door te spoelen.
  • De werking van blusmiddelen en rookmelders.
  • De noodverlichting en vluchtwegen.

Leveranciers

De coronamaatregelen raken veel bedrijven. Check daarom de beschikbaarheid van leveranciers en of ze aan hun contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

Medewerkers

Beheers ziekteverzuim van medewerkers en creëer veilige en gezonde werkplekken. Attendeer uw medewerkers op eventuele nieuwe risico’s, zodat u samen zorgt voor een veilige werkomgeving.

Laatst aangepast op maandag 08 juni 2020 09:23