dinsdag 05 april 2022 07:26

Wat zijn de kosten als uw werknemer ziek wordt?

Op het eerste gezicht lijkt het misschien moeilijk te geloven. Een werknemer die u van de ene op de andere dag ruim 2,5 keer zo veel kost als zijn normale salariskosten. Toch is dat waar u rekening mee moet houden als een werknemer vandaag gezond naar huis gaat, maar morgen blijkt dat hij langdurig is uitgeschakeld. We zetten voor u op een rij hoe dat mogelijk is én wat u kunt doen om de schade te beperken.

Wat zijn de exacte verzuimkosten?

Precieze bedragen op verzuim plakken is natuurlijk lastig. U kunt namelijk al met sterk uiteenlopende kosten te maken hebben als werknemers gewoon gezond zijn. Een ervaren leidinggevende verdient nu eenmaal meer dan een jong talent dat alles nog moet leren. Het maakt daarom nogal wat uit wie zich precies ziekmeldt. In dit artikel gaan we voor het gemak uit van een gemiddeld jaarinkomen. Dat ligt volgens het Centraal Planbureau (CPB) in 2022 op zo’n € 38.000,00. Uw kosten kunnen dus lager, maar zeker ook hoger uitvallen dan we hieronder berekenen.

Kostenpost 1: de loondoorbetaling

Slaan we met ons gemiddelde jaarinkomen aan het rekenen, dan levert dat om te beginnen het volgende kostenplaatje op voor de loondoorbetaling. We gaan hierbij uit van twee jaar ziekte van een fulltimer met een vast contract in een klein bedrijf (minder dan 25 x de gemiddelde loonsom).

Loondoorbetaling bij ziekte (minstens 70%) voor 2 jaar

(2 x 70% x € 38.000,00)

€ 53.200,00

Sociale premies (percentages 2022) voor 2 jaar

(18,48% x € 53.200,00)

€ 9.831,00

Totaal (afgerond)

 

€ 63.031,00

(€ 138,00 per dag)

Bij het Nederlandse gemiddelde van 228 werkdagen per jaar komt dit resultaat neer op € 138,00 per dag.

Maar let op!

In werkelijkheid zijn uw kosten vrijwel altijd hoger, omdat de meeste werknemers in het eerste ziektejaar recht hebben op méér dan 70%. Het meest gebruikelijk is 100%. In dat geval loopt het bedrag op naar € 168,00 per dag. Gaan we precies tussen beide bedragen in zitten, dan komen we uit op € 153,00 per dag.

Kostenpost 2: vervangingskosten en omzetverlies

De hierboven berekende € 153,00 aan dagelijkse loonkosten zou u ook gehad hebben als de werknemer gezond was. Het grote verschil: bij ziekte krijgt u er geen productie voor terug. Hierdoor loopt de rekening op. Regelt u met het oog op de productie een vervanger via een detacherings- of uitzendbureau, dan liggen de kosten vaak 20% hoger dan het salaris. Kunt u de afwezigheid (deels) intern opvangen, dan bespaart u op deze extra kosten.

Hier staat echter tegenover dat collega’s dan minder tijd hebben voor hun normale taken. Ook de afwezigheid van een ingewerkte kracht heeft vrijwel zeker negatieve gevolgen. Deze schade loopt verder op naarmate de zieke van groter belang was voor de bedrijfsprestaties. Alles bij elkaar bedraagt het omzetverlies al gauw € 45,00 per dag. Zetten we deze onkosten op een rij, dan moet u minimaal rekening houden met het volgende:

Kosten vervanging

€ 200,00 per dag

Omzetverlies

€ 45,00 per dag

Totaal

€ 245,00 per dag

 

Kostenpost 3: re-integratiekosten

Is dat het einde van de kostenberekening? Helaas niet. U bent verplicht zich in te spannen om uw zieke werknemer weer aan de slag te krijgen. Ook dit brengt kosten met zich mee. De meeste kleine werkgevers hebben een arbocontract waarbij ze voor basisdienstverlening een vast jaarbedrag per werknemer betalen. Bij ziekte komen hier dan per verrichting kosten bij. Deze kunnen snel oplopen.

Een arbeidsdeskundig onderzoek kost bijvoorbeeld gemakkelijk meer dan € 1.000,00. En begeleiding door casemanager en bedrijfsarts al snel € 3.000,00. Daarnaast moet u tijd en energie besteden aan verzuimregistratie en -begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan gesprekken met uw werknemer, contact met de arbodienst, het opstellen en evalueren van een plan van aanpak en het bijhouden van een verzuimdossier.

Vaak zult u ook moeten investeren in passend werk voor de zieke. Denk aan aanpassing van de werkplek en de taakverdeling en aan opleiding en training wegens aangepaste werkzaamheden. Alles bij elkaar moet u bij de re-integratie al snel rekening houden met het volgende kostenplaatje per dag:

Kosten extra arbodienstverlening:

€ 10,00 per dag

Interne verzuimbegeleiding

€ 8,00 per dag

Totaal

€ 18,00 per dag

 

Uitkomst: ruim 2,5 keer de normale kosten is reëel

Tijd voor een optelsom en een vergelijking. De loonkosten komen uit op gemiddeld € 153,00 per dag. De kosten van vervanging, omzetverlies en re-integratie op € 245,00 + € 18,00 = € 263,00 per dag. Alles bij elkaar is dat € 416,00 per dag. Dit betekent dat de zieke werknemer u al gauw meer dan 2,5 keer zo veel kost als zijn normale salariskosten.

Dat is een flinke beperking van uw ruimte om te ondernemen. In een écht vervelend scenario kan het zelfs leiden tot een faillissement. Wilt u berekenen waar u in uw situatie op uitkomt? De rekentool van Verzuimkosten.nl is gebaseerd op onderzoeks- en branchegegevens van TNO en het CBS en geeft een betrouwbare indicatie.

Goede verzuimverzekering helpt u de risico’s te beheersen

Kunt u dit vervelende kostenplaatje beïnvloeden? Jazeker. Veel werkgevers kiezen ervoor om een verzuimverzekering af te sluiten. Valt een werknemer vervolgens ziek uit, dan keert de verzekeraar een vergoeding uit voor de doorlopende loonkosten. Voor deze dienstverlening betaalt u natuurlijk een verzekeringspremie. Deze kosten zijn echter veel lager dan die van de loondoorbetaling. Hoe deze verhouding precies uitpakt kunt u zelf beïnvloeden door een eigen risico af te spreken.

Voor kleine werkgevers is het ook interessant om een verzekering mét verzuimdienstverlening te overwegen. Bijvoorbeeld een MKB verzuim-ontzorgverzekering. Hiermee beperkt u niet alleen de kosten van de loondoorbetaling, maar ook van de re-integratie.

Meer weten over de kosten van ziekteverzuim en een verzuimverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de verzuimverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf of organisatie loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op dinsdag 05 april 2022 07:36