dinsdag 02 juni 2020 11:08

Werkgever moet werknemer wijzen op mogelijkheid premievrijstelling aan te vragen

In het pensioenreglement van een bedrijfstakpensioenfonds is bepaald dat arbeidsongeschikte werknemer zelf om premievrijstelling moet verzoeken bij pensioenfonds. Dit verzoek is niet tijdig gedaan, waardoor recht op premievrije opbouw voor de werknemer verviel. Op basis van Goed werkgeverschap had de werkgever de werknemer op deze mogelijkheid moeten wijzen.

Goed werkgeverschap kleine werkgevers

Goed werkgeverschap geldt ook voor kleinere werkgevers zoals de VOF in deze zaak. Zeker bij een werknemer met een zeer beperkt opleidingsniveau brengt goed werkgeverschap met zich dan een werkgever zijn werknemer voldoende informeert over de arbeidsvoorwaarden en wat er van hem wordt verwacht.

Zorgplicht werkgever

Dat geldt niet alleen voor de inhoud van de arbeidsovereenkomst en de pensioenregeling, maar ook voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid als dat aan de orde komt. De zorgplicht van de werkgever leidde er in dit geval toe dat deze kleine VOF een schadevergoeding van € 24.500,00 moet betalen.

Bronnen: Recht.nl en Aegon.nl d.d. 26.05.2020

Laatst aangepast op dinsdag 02 juni 2020 11:15