woensdag 25 maart 2020 14:25

Werktijdverkorting of NOW aanvragen?

Als u door bijzondere omstandigheden, zoals het coronavirus, tijdelijk minder werk voor uw personeel heeft, kunt u compensatie krijgen voor uw loonkosten. Normaal gesproken kreeg u die compensatie via Werktijdverkorting. Door de gevolgen van het coronavirus wordt de tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ingezet in plaats van de Werktijdverkorting.

Werktijdverkorting, wat is het?

Werktijdverkorting is het tijdelijk verkorten van de werktijd van uw werknemers in verband met buitengewone omstandigheden die niet tot het normale ondernemersrisico behoren. U vraagt dan voor uw medewerkers voor de uren die zij niet werken een tijdelijke WW-uitkering bij het UWV aan. Door tijdelijk minder loon te betalen, beperkt u de financiële schade en uw werknemers krijgen door de aanvulling van de WW-uitkering toch hun loon volledig doorbetaald.

Noodfonds Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Het Noodfonds Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt tijdens de coronacrisis ingezet in plaats van de Werktijdverkorting. Het Noodfonds NOW vergoedt de loonkosten tot een maximum van 90 procent als er sprake is van meer dan 20 procent omzetverlies vanaf 1 maart 2020. NOW geldt ook voor werknemers met een flexibel contract, zoals oproepkrachten.

Loonkosten vergoeden

Hoeveel procent van uw loonkosten wordt vergoed, hangt wel af van uw omzetverlies. Zo ontvangt u bij 100 procent omzetverlies, 90 procent van uw loonkosten. Heeft u 50 procent omzetverlies, dan krijg u een tegemoetkoming van 45 procent van de loonsom.

U kunt NOW direct benutten voor een periode van drie maanden. Daarna kunt u eenmalig verlengen voor opnieuw drie maanden. U mag dan in deze periode geen personeel ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen. U moet de lonen gewoon doorbetalen.

NOW aanvragen

Binnenkort kunt u NOW aanvragen. Lees meer over het Noodfonds (NOW) op de website van de Rijksoverheid.

Wanneer heeft u recht op werktijdverkorting?

Ondernemers kunnen werktijdverkorting aanvragen als er door bijzondere omstandigheden tijdelijk minder of geen werk is voor medewerkers. Sommige calamiteiten vallen buiten het reguliere ondernemersrisico, denk hierbij aan een natuurbrand, oorlog of een overstroming. Of de uitbraak van een epidemie of pandemie, zoals het coronavirus.

Werktijdverkorting aanvragen, hoe?

Als uw bedrijf getroffen wordt door een bijzonder situatie en u minder werk heeft voor uw personeel, kunnen de betreffende werknemers een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting krijgen. Hiervoor vraagt u bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om een vergunning voor werktijdverkorting.
(Tijdelijk dus niet beschikbaar ivm het coronavirus. Binnenkort kunt u een aanvraag doen voor het noodfonds NOW).

Voor werktijdverkorting gelden twee voorwaarden:

  1. Uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt.
  2. U verwacht door deze omstandigheden voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 weken minstens 20 procent minder omzet.

Let op!

  • Er geldt een eigen risico van 2 weken.
  • De vergunning is 6 weken geldig, daarna wordt de situatie opnieuw beoordeeld. De werktijdverkorting heeft een maximum van 24 weken. De vergunning kan dus drie keer verlengd worden.

Aanmelden UWV

Als het ministerie van SZW de vergunning voor werktijdverkorting toekent en u deze heeft ontvangen, geeft u dit direct door aan het UWV. Wordt uw vergunning na 6 weken verlengd door het ministerie van SZW? Dan hoeft u dit niet opnieuw aan het UWV te melden.

Hoe vraagt u een tijdelijke WW-uitkering aan?

Als u aan het UWV heeft doorgegeven dat u een vergunning voor werktijdverkorting heeft ontvangen, kunt u na afloop van de vergunningsperiode (6 weken) een tijdelijke WW-uitkering wegens werktijdverkorting voor de betreffende werknemers aanvragen. Dit doet u dus in de zevende week nadat u de vergunning heeft gekregen. Het UWV vergoedt achteraf de niet-gewerkte uren tijdens de vergunningsperiode. Let op: dit geldt alleen voor de uren waarvoor u een vergunning heeft.

Uitzonderingen

Voor oproepkrachten met een nulurencontract en uitzendkrachten kunt u geen werktijdverkorting aanvragen. Voor zieke werknemers die al ziek waren voordat de vergunningsperiode inging, kunt u geen tijdelijke WW-uitkering aanvragen. Wordt de werknemer ziek tijdens de vergunningsperiode? Dan loopt zijn tijdelijke WW-uitkering door.

Wat is het gevolg voor u als werkgever?

U betaalt het volledige loon gewoon door aan uw werknemers, het UWV keert de tijdelijke WW-uitkering aan u uit. U heeft dus tijdelijk minder loonkosten. Bekijk vooraf goed of er in uw cao of arbeidsovereenkomst afspraken over werktijdverkorting zijn opgenomen.

Wat zijn de gevolgen voor uw personeel?

Financieel merken uw werknemers er niets van, u betaalt het loon gewoon door. Wel zijn uw medewerkers plotseling uitkeringsgerechtigd en vallen ze onder de regels van het UWV. Dat houdt in dat de medewerkers met een tijdelijke WW-uitkering – net als mensen met een reguliere WW-uitkering – in deze periode alle belangrijke wijzigingen in hun situatie moeten doorgeven aan het UWV. Denk hierbij aan ziekte, vakantie of andere inkomsten.

Coronavirus, 5 tips voor werkgevers

Het coronavirus heeft momenteel grote impact op de economie en daarmee op de financiële situatie van veel bedrijven. Los van de economische schade, zorgt dit virus er ook voor dat u extra alert moet zijn op de gezondheid van uw werknemers. Als werkgever bent u namelijk altijd verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving. Dit zijn de belangrijkste tips voor werkgevers:

  1. Leg uw medewerkers uit wat de symptomen van het virus zijn en welke beschermende (hygiëne)maatregelen ze kunnen nemen. Zorg dat u voldoende papieren zakdoekjes en handgels beschikbaar heeft. Mondkapjes zijn niet nodig, het RIVM adviseert dit alleen voor medisch personeel.
  2. Als een werknemer ziek wordt op vakantie en vanwege het coronavirus in quarantaine moet blijven, bent u werkgever verplicht het loon door te betalen en de vakantiedagen te compenseren.
  3. Reist er een medewerker vanuit een risicogebied naar huis, dan kunt u in overleg besluiten om hem uit veiligheidsoverwegingen eerst twee weken thuis laten werken.
  4. Veel bedrijven verbieden hun personeel af te reizen naar risicogebieden. Gaat er een werknemer op eigen risico op vakantie naar zo’n gebied, dan bent u hier als werkgever niet verantwoordelijk voor.
  5. Voor elke werkplek geldt dat een protocol van de GGD in werking treedt als er door contacten van de werknemers een kans op besmetting op de werkplek bestaat. Het sluiten van het kantoor kan dan een maatregel zijn.

Het ministerie van SZW heeft een speciale pagina opgesteld over de gevolgen van het coronavirus voor werkgevers en werknemers. Lees bijvoorbeeld de veelgestelde vragen over het coronavirus.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op woensdag 25 maart 2020 14:30