woensdag 05 juni 2019 08:58

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) aangenomen

De Eerste Kamer heeft op 28 mei 2019 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen. Met de WAB wil het kabinet het verschil tussen vast werk en flexwerk verkleinen en vaste contracten aantrekkelijker maken. De wet zal per 1 januari 2020 in werking treden.

De belangrijkste wijzigingen van de WAB op een rij

Door de kosten en risico’s die verbonden zijn aan het vaste contract zijn werkgevers nu vaak terughoudend om werknemers in vaste dienst te nemen. Dit heeft tot gevolg dat het perspectief op een vast contract voor flexibele arbeidskrachten vaak ver weg ligt.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

In het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) staan maatregelen voor flexibel werk, het ontslagrecht en de financiering van de WW. Het kabinet wil werkgevers aanmoedigen om werknemers in vaste dienst te nemen. Ook moeten flexwerkers meer zekerheid in werk en inkomen krijgen.

Maatregelen uit het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Ontslag en transitievergoeding

 • Er komt een extra reden voor ontslag: de cumulatiegrond. Ontslag wordt ook mogelijk wanneer omstandigheden uit verschillende ontslaggronden samen zorgen voor een redelijke grond voor ontslag.
 • Is de cumulatiegrond een reden voor ontslag? Dan kan de rechter een extra vergoeding toekennen van maximaal een halve transitievergoeding. Dit komt bovenop de transitievergoeding waar een werknemer recht op heeft.
 • Uw werknemers krijgen vanaf de 1e werkdag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd. Nu kunnen werknemers pas een transitievergoeding krijgen als zij 2 jaar of langer bij u in dienst zijn.
 • Bij ontslag krijgt iedereen een transitievergoeding van een derde maandsalaris per gewerkt jaar. Het maakt dan niet uit hoelang de werknemer bij u werkte.
 • Moet uw bedrijf sluiten omdat u met pensioen gaat, ziek bent of overlijdt? En heeft u 25 of minder werknemers? Dan kunt u compensatie krijgen voor de transitievergoedingen. 

Tijdelijk personeel en ketenbepaling

 • U kunt een werknemer langer in tijdelijke dienst houden. Het kabinet wil de ketenbepaling uitbreiden van 2 naar 3 jaar. De ketenbepaling is de periode waarna elkaar opvolgende tijdelijke contracten automatisch overgaan in een vast contract.
 • Personeel met een tijdelijk contract kunt u na een pauze van 3 maanden weer inhuren. Nu is dat een pauze van 6 maanden. Dit kan alleen bij terugkerend tijdelijk werk dat iemand maximaal 9 maanden per jaar voor u uitvoert. En als er afspraken over staan in de cao.

Payrollmedewerkers en oproepkrachten

 • Payrollkrachten krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die bij u in dienst zijn. Ook krijgen zij recht op een passende pensioenregeling.
 • U moet een oproepwerknemer minstens 4 dagen van tevoren oproepen. Oproepkrachten houden recht op loon over die uren als u dit werk minder dan 4 dagen van tevoren afzegt. In een cao kunnen afspraken worden gemaakt om de termijn van 4 dagen te verkorten tot 1 dag.
 • U moet een oproepkracht na 12 maanden een contract voor een vast aantal uren geven. Dit moet hetzelfde aantal uren zijn als de werknemer gemiddeld in de afgelopen 12 maanden voor u werkte. 

WW

 • U gaat minder WW-premie betalen voor werknemers die u vast in dienst neemt. De WW-premie voor vaste contracten wordt 5 procentpunten lager dan voor flexibele krachten.

Voor wie?

Ondernemers met personeel

Wanneer?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

Let op!

De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op woensdag 05 juni 2019 09:12