dinsdag 18 juni 2019 08:50

Wetswijzigingen per 1 juli 2019 voor mkb’ers

Vanaf 1 juli 2019 veranderen verschillende wetten en regels. Daarnaast gingen afgelopen maanden diverse wetswijzigingen in. Een aantal wijzigingen volgt na 1 januari 2020 en hierop kunt u zich nu al voorbereiden. De belangrijkste wetswijzigingen voor u als mkb’er op een rij.

Wat verandert op 1 juli en 1 oktober 2019?

5 wetten en regels die voor jou als mkb’er van belang kunnen zijn.

 1. Meldingsplicht energiebesparing voor 1 juli 2019

Heb jij als mkb’er het energieverbruik van je bedrijf goed in beeld? Als dit hoger is dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas, val je namelijk onder de informatie- en energiebesparingsverplichting. Deze wetswijziging ging op 27 februari 2019 in. En betekent voor jou dat je uiterlijk 1 juli 2019 in het eLoket van RVO.nl moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen je neemt. Deze informatieplicht draagt bij aan een versnelling van de energiebesparing binnen het bedrijfsleven. Het betreft zo’n 100.000 ondernemers.

 1. Aandelen aan toonder vanaf volgend jaar op naam

Werk je als mkb’er onder de rechtsvorm nv en heb je aandelen aan toonder uitgegeven of zelf in bezit? Vanaf 2020 moeten anonieme aandelen (aan toonder) van naamloze vennootschappen op naam gesteld zijn. Dit staat in de nieuwe Wet omzetting aandelen aan toonder die op 1 juli 2019 ingaat. Heeft jouw nv deze aandelen, dan moet je de statuten laten aanpassen bij de notaris. Hier heb je tot 31 december 2019 de tijd voor. Heb jij aandelen aan toonder? Meld je dan bij de nv om ze op naam te laten stellen. Wacht je hiermee tot na 1 januari 2021? Dan vervallen de rechten die je hebt op deze aandelen.

 1. Minimum jeugdloon per 1 juli 2019 weer omhoog

Heb jij personeel in dienst? Dan stijgen je loonkosten misschien. Want voor 18-, 19-, en 20-jarigen gaat het vaste percentage van het wettelijk minimumloon verder omhoog. Voor 21-jarigen wordt dit 100%, zij hebben dan recht op een volledig wettelijk minimumloon. Voor 22-jarige werknemers was dit laatste sinds 1 juli 2017 al het geval.

 1. Pomphouders moeten vaker E10 benzine aanbieden

Heb je een tankstation? Dan moet je van de overheid vanaf 1 oktober 2019 vaker E10 benzine aanbieden. E10 is benzine met een hoger percentage (bio)ethanol. Dit zorgt voor minder CO2-uitstoot waardoor het minder milieuvervuilend is. Heb je 2 of meer tankinstallaties voor benzine in je tankstation? Dan moet minimaal de helft geschikt zijn voor E10.

 1. APK-plicht snelle trekkers en tractorkenteken

Rijden jouw gemotoriseerde voertuigen, zoals landbouw- en bosbouwtractoren, op de openbare weg en sneller dan 25 km per uur? Dan geldt per 1 oktober 2019 een kentekenplicht. Daarnaast wordt de APK-keuring verplicht voor trekkers die harder dan 40 km per uur kunnen.

Wetswijzigingen vanaf 1 januari 2020

Deze 4 wetten gaan begin volgend jaar in. Jij kunt je hier als mkb’er alvast in verdiepen en waar mogelijk op voorbereiden.

 1. Uitstalverbod tabakswaren

Verkoop je sigaretten, sigaren of andere tabakswaren? Dan mogen deze vanaf 1 januari 2020 niet meer in het zicht liggen. Dit uitstalverbod tabakswaren geldt vanaf 1 januari 2020 eerst voor supermarkten. En vanaf 1 januari 2022 voor alle andere verkooppunten en speciaalzaken. De maatregel is bedoeld om minder mensen in de verleiding te brengen om te roken.

 1. Personenvennootschappen gemoderniseerd

Wanneer je als mkb’er een vof, maatschap of cv (dus personenvennootschap) hebt, krijg je per 1 januari 2020 te maken met ingrijpende veranderingen. Het verschil tussen de vof en maatschap verdwijnt en daar komt 1 vorm voor terug. De wijziging heeft vooral gevolgen voor de aansprakelijkheid. Bij de cv krijgt de stille vennoot meer bevoegdheden. Door de regels te vereenvoudigen moet samenwerken aantrekkelijker worden.

 1. Verbod op wegwerpplastic

Heb je een horecabedrijf of groothandel in horecabenodigdheden? Of produceer je verpakkingen en andere plastic producten? Dan moet je zaken gaan veranderen. Vanaf 2021 geldt in de EU namelijk een verbod op plastic wegwerpartikelen zoals rietjes, bestek en borden. Deze artikelen zijn voor 70% verantwoordelijk voor de vervuiling van het milieu en de oceanen. Heb jij al nagedacht over hoe je hiermee omgaat? Laat je inspireren door het e-book duurzaam ondernemen van KVK.

 1. Nieuwe franchisewet

Ben jij franchisenemer of franchisegever? Dan krijg je te maken met nieuwe wetgeving voor franchisen. Nu is er nog geen wetgeving. Er geldt sinds 2016 wel een franchisecode, maar deze werkt niet goed. Door middel van wetgeving probeert het kabinet de belangen van de franchisenemer en franchisegever meer in balans te brengen. De verandering is vooral in de contractuele fase van toepassing. Hierdoor wordt franchisen aantrekkelijker gemaakt.

Recent in werking getreden wetswijzigingen

In april 2019 gingen 3 wetswijzigingen en regels in die voor jou als mkb’er interessant zijn. Hieronder lees je een samenvatting van deze wijzigingen.

 1. Alle overheden moeten e-facturen kunnen ontvangen

Doe je zaken met de overheid? Dan kun je je factuur voortaan digitaal naar de overheid sturen. Overheden zoals de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en waterschappen moeten per 18 april 2019 digitale facturen kunnen ontvangen en verwerken. Hiermee wordt ruim 1 miljard euro op jaarbasis bespaard. Het is makkelijker, nauwkeuriger en sneller.

 1. BIG-nummer van zorgverlener moet vindbaar zijn

Ben je zorgverlener? En BIG-geregistreerd? Dan moet je vanaf 1 april 2019 je BIG-nummer actief bekend maken op alle plaatsen waar je je beroepsmatig kenbaar maakt. Zoals op je website, briefpapier en op rekeningen. Belanghebbenden en patiënten kunnen zo makkelijker controleren of jij als zorgverlener staat ingeschreven.

 1. Zorgverlener valt onder tuchtrechtspraak

Verleen je als mkb’er zorg in de individuele gezondheidzorg en ben je BIG-geregistreerd? Dan val je vanaf 1 april 2019 onder de tuchtrechtspraak. Patiënten kunnen een klacht over je indienen. De tuchtrechter kan je hiervoor bij een gegronde klacht een (tijdelijk) beroepsverbod opleggen. Herregistratie zal na afloop moeilijker zijn.

Alle wetswijzigingen en nieuwe regels

Wil je meer weten over veranderingen in wetgeving en regels en wat er de komende tijd gaat veranderen? Bekijk dan alle wetswijzigingen en nieuwe regels op Ondernemersplein.nl en blijf op de hoogte met de NieuweWetten-app.

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws rondom wetten en regels die voor jouw van belang zijn: wetten en regels voor ondernemers.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op dinsdag 18 juni 2019 08:57