woensdag 09 juni 2021 14:08

Wetswijzigingen voor ondernemers op 1 juli 2021

Halverwege het jaar is het altijd opletten voor werkgevers. Nieuwe wetten en regels staan voor de deur. Welke wetswijzigingen zijn er op 1 juli 2021? Een overzicht voor ondernemers met personeel.

Nieuw minimumloon 1 juli 2021

Voor alle werkgevers in Nederland is het minimumloon van belang. U mag een werknemer niet onderbetalen. Pas daarom de lonen aan, waar nodig.

Het wettelijk minimumloon voor volwassenen (vanaf 21 jaar) stijgt op 1 juli met ruim 16 euro. Bij een fulltime dienstverband wordt het minimumloon € 1.701,00 bruto per maand. Het minimumjeugdloon stijgt ook mee.

Bekijk alle nieuwe bedragen per leeftijd, per maand, week en dag in het overzicht minimumloon 2021.

De cao-lonen stijgen mee met het minimumloon. Kijk dus goed welke bedragen en regels er gelden in uw branche. Lees meer over het minimumloon in de horeca, bouw, detailhandel, groothandel en zakelijke dienstverlening.

Verblijfsvergunning voor buitenlands personeel

Voor jonge innovatieve bedrijven (start-ups) is er sinds 1 juni 2021 een nieuwe regeling. Als uw bedrijf voldoet aan de criteria kunt u makkelijker werknemers uit het buitenland aannemen.

Het gaat om buitenlands personeel dat essentieel is voor de groei van het bedrijf. Door de nieuwe regeling kunnen deze kennismigranten sneller een verblijfsvergunning krijgen.

Vaak konden start-ups niet het salaris betalen dat vereist is voor een snellere procedure voor een verblijfsvergunning voor een kennismigrant. Het salariscriterium voor de verblijfsvergunning is nu lager.

Voorwaarde is wel dat de buitenlandse werknemer ook een aandeel in je bedrijf krijgt of mede-eigenaar wordt.

Aanpassing bestuursregels

Op 1 juli 2021 moeten bedrijven voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Het gaat om bestuursregels die al golden voor bv's en nv's, maar nu ook gelden voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.

Zo zijn er aanpassingen van de regels over de taakvervulling door bestuurders en toezichthouders, meervoudig stemrecht en aansprakelijkheid in geval van onbehoorlijke taakvervulling. Daarnaast gelden er ruimere ontslaggronden voor slecht functionerende stichtingsbestuurders en toezichthouders.

Als deze nieuwe wet ook voor jouw onderneming geldt, dan moet je de statuten aanpassen. Dit hoeft niet voor 1 juli 2021. Tot 1 juli 2026 krijgt u de tijd om de statuten aan te passen. In de tussentijd gaat de wet boven de statuten van uw organisatie.

Wat moet u aanpassen? Lees meer over de impact van de WBTR op uw organisatie.

Telefonische verkoop aan banden

Als u of uw werknemers aan telemarketing of koude acquisitie doen, is het even opletten vanaf 1 juli 2021. Er is namelijk een wijziging in de telecommunicatiewet.

U mag niet meer ongevraagd telefonisch verkopen. Consumenten en ondernemers zonder rechtspersoonlijkheid, zoals een eenmanszaak, mag u alleen nog bellen als ze daar expliciet toestemming voor hebben gegeven (opt-in).

Daarnaast wordt telemarketing richting bestaande klanten beperkt. Er komt een maximale periode waarbinnen nog contact opgenomen mag worden met de klant. Bijvoorbeeld tot 1 jaar na de laatste aankoop. Deze termijn wordt via zelfregulering bepaald.

U mag ook niet meer anoniem (laten) bellen: het telefoonnummer moet zichtbaar zijn.

Wetswijzigingen 1 juli 2021 per branche

Voor bepaalde branches gaan er specifieke wetswijzigingen in op 1 juli 2021. Een paar belangrijke wijzigingen voor drie branches:

Horeca

Detailhandel

Persoonlijke dienstverlening

Bekijk meer wetswijzigingen voor ondernemers in verschillende branches.

Wetswijzigingen ondernemers 2021 en 2022

Op 1 januari zijn er al een paar belangrijke nieuwe wetten bijgekomen voor ondernemers met personeel. Past u ze al toe? Bekijk de nieuwe wetten in 2021 voor het MKB.

Later in 2021 zullen er nog meer wetswijzigingen bekend worden gemaakt. Op Prinsjesdag (de derde dinsdag van september) worden de nieuwe toekomstplannen van het kabinet gepresenteerd.

Coronaregels en hulp van de overheid

Hoewel de vooruitzichten steeds beter zijn, hebben de coronabeperkingen nog steeds impact op bedrijven in de tweede helft van 2021. Het kabinet is daarom van plan om het steunpakket voor banen en economie door te trekken in het derde kwartaal van 2021.

 • De financiële steunmaatregelen tijdens de coronacrisis moeten ervoor zorgen dat zo veel mogelijk banen behouden blijven. Lees bijvoorbeeld meer over de NOW-regeling.
 • Blijf ook op de hoogte van de coronaregels en protocollen voor uw branche. Volg daarbij de richtlijnen op van de overheid en het RIVM.

Vragen over wetswijzigingen voor ondernemers

 • Wat zijn de belangrijkste wetswijzigingen op 1 juli 2021?
  Het minimumloon gaat omhoog naar € 1.701,00 bruto per maand. Start-ups kunnen makkelijker buitenlands personeel aantrekken. En de bestuursregels voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen veranderen. Daarnaast zijn er voor de horeca, detailhandel en persoonlijke dienstverlening ook een paar belangrijke wetswijzigingen op 1 juli 2021.
 • Hoe kan ik wetswijzigingen doorvoeren in mijn bedrijf?
  Het is belangrijk om zelf op de hoogte te blijven van wetswijzigingen voor bedrijven. Schakel eventueel de hulp in van een jurist of een belastingadviseur bij het correct toepassen van nieuwe wetten in 2021. Houd ook je werknemers op de hoogte van veranderingen die voor hen van belang zijn. Pas waar nodig uw contracten en personeelshandboek aan.
 • Welke wetswijzigingen zijn er voor mijn branche?
  Per branche kunnen er nog extra regels en aanpassingen zijn in 2021. Houd vooral de (nieuwe) cao voor uw branche in de gaten. Zo kan er een hoger minimumloon van toepassing zijn en kunnen er andere regels voor pensioen en omscholing gelden.
 • Waar kan ik wetswijzigingen voor ondernemers vinden?
  Op de website van de KvK vind je een overzicht met aankomende wetswijzigingen voor ondernemers.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op woensdag 09 juni 2021 14:14