woensdag 12 december 2018 08:11

WIA-instroom stijgt door langer doorwerken

Het UWV kan ook na verder onderzoek niet verklaren waarom er in 2016 een extra toename van de WIA-instroom is geweest. Wel bevestigt het onderzoek het beeld dat langer doorwerken in combinatie met de hogere instroomkans van ouderen een van de belangrijkste redenen is dat de WIA-instroom stijgt.

Na een daling van de instroom van WIA-gerechtigden in de jaren 2014 en 2015, nam de instroom in 2016 met bijna twaalf procent toe tot ongeveer 40.000 mensen. In de eerste helft van 2018 is de instroomstijging afgenomen naar drie procent.

Deze laatste stijging komt vooral op het conto van langer doorwerken in combinatie met de hogere instroomkans van ouderen. In 2016 was deze instroomkans twee keer zo hoog als bij jongere werknemers.

Maar er moet daarnaast meer gebeurd zijn waardoor de stijging toen zo hoog was. Dat jaar stroomden wel opvallend vrouwen uit specifieke bedrijfstakken in, maar volgens het UWV verklaart dat de extra toename in 2016 maar ten dele.

Aanvullende informatie