dinsdag 14 september 2021 16:02

Wijzigingen Zorgverzekering 2022

Wat verandert er in 2022 aan de zorgverzekering, hoe hoog is komend jaar de verwachte zorgpremie en hoeveel bedraagt het verplichte eigen risico? Op deze pagina informeren wij u over de wijzigingen van van de zorgverzekering in 2022.

Wat verandert er in de zorgverzekering 2022?

 

Wijzigingen basisverzekering 2022

 

Dit verandert er in de GGZ in 2022

De overheid heeft op Prinsjesdag de veranderingen in de GGZ bekend gemaakt. Vanaf 1 januari 2022 verandert de manier waarop zorgverleners en zorgverzekeraars Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) declareren en vergoeden. Deze nieuwe manier noemen we het zorgprestatiemodel.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Zorgverleners in de GGZ gaan behandelingen vanaf 1 januari 2022 per contact declareren. Dit contact kan een persoonlijk gesprek, een telefoon- of videogesprek, contact via email of het cliëntenportaal, of bijvoorbeeld een eHealth-opdracht zijn. Aan de behandelingen zelf verandert niets. U kunt als patiënt nog steeds rekenen op dezelfde kwaliteit als u gewend bent.

Voordelen van het zorgprestatiemodel

Het zorgprestatiemodel heeft meerdere voordelen voor zorgverleners in de GGZ. Zo maakt het nieuwe model het declareren van zorg eenvoudiger. Daarnaast zorgt het ervoor dat zorgverleners minder tijd kwijt zijn aan administratie. Hierdoor blijft er meer tijd over voor de zorg aan patiënten en dalen de wachttijden.

Het zorgprestatiemodel heeft ook voordelen voor patiënten. Voorheen ontving u de eigen risico nota pas na enkele maanden. Vanaf volgend jaar gaat dit sneller, dan declareert de zorgverlener per contact. Daarnaast zijn de nota’s die u als patiënt ontvangt begrijpelijker. In het declaratieoverzicht van uw zorgverzekeraar staat straks precies op welke datum en met wie het contact was, en hoe lang het contact duurde. Hierdoor heeft u als patiënt meer inzicht en kunt u meteen zien of alles klopt.

Gevolgen voor uw eigen risico

Het zorgprestatiemodel kan nadelige gevolgen hebben voor uw eigen risico. Bent u in 2021 gestart met een behandeling die in 2022 doorloopt? Dan betaalt u in beide kalenderjaren eigen risico. Dit kan ook het geval zijn als u dit jaar nog een behandeling gaat starten. Voorheen was dat voor een behandeling korter dan een jaar niet zo. Dan betaalde u in één kalenderjaar eigen risico voor de behandeling. Ook als de behandeling gespreid over 2 kalenderjaren plaatsvond.

Heeft u gekozen voor een vrijwillig eigen risico en verwacht u volgend jaar GGZ-behandelingen nodig te hebben? Dan raden wij u aan om uw eigen risico naar € 385,00 te verlagen vanaf volgend jaar. Zo voorkomt u dat u meer dan € 385,00 per kalenderjaar betaalt.

Herstelzorg na corona

De vergoeding voor herstelzorg na ernstige corona (conditieverlies, vermoeidheid- en benauwdheidsklachten) wordt verlengd tot 1 augustus 2022. Deze zorg bestaat uit extra fysiotherapiebehandelingen, oefentherapie, ergotherapie en diëtetiek. De regeling wordt ook op enkele punten gewijzigd. Zo moesten in de vorige regeling de verwijzing en zorg binnen 4 maanden na het ziektestadium worden gegeven. Dat wordt nu binnen 6 maanden. In de nieuwe regeling mag ook de huisarts verwijzen voor een tweede behandelperiode. In de vorige regeling mocht alleen de medisch specialist dat doen.

Oncotype DX

Oncotype DX wordt vanaf 1 januari opgenomen in de basisverzekering. Oncotype DX is een test voor borstkankerpatiënten, waarmee het risico op uitzaaiingen beter kan worden vastgesteld. Op basis van de uitkomst kan de arts beter bepalen welke behandeling na de operatie het meest geschikt is.

Zorgpremie basisverzekering

De zorgpremie is het bedrag dat u betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Maar de premies voor een basisverzekering kunnen verschillen.

Naast de basisverzekering verandert er volgend jaar nog iets: de zorgpremie. De verwachting is dat de gemiddelde premie in 2022 ook stijgt. Bent u benieuwd naar uw zorgpremie voor volgend jaar? Op 12 november ontvangt u de nieuwe zorgpremie van uw zorgverzekeraar.

Bereken de premie van uw zorgverzekering

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat u aan zorgkosten uit de basisverzekering betaalt voordat de zorgverzekeraar overgaat tot vergoeding. Het eigen risico wordt bij vrijwel alle zorgkosten uit de basisverzekering aangesproken. Uitzonderingen hierop zijn bijvoorbeeld zorg voor kinderen t/m 18 jaar en zorg door de huisarts.

Het eigen risico bedroeg in de voorgaande jaren € 385,00. In het regeerakkoord (2017-2021) stond namelijk dat het eigen risico tijdens de hele kabinetsperiode gelijk zou blijven. Voor 2022 is nog niet bekend hoe hoog het eigen risico wordt. Op Prinsjesdag zal er meer bekend worden over het eigen risico van 2022.

Zorgtoeslag

Zorgtoeslag is een bijdrage in kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen. De premiestijging wordt voor lagere inkomens gecompenseerd door stijging van de zorgtoeslag.

De maximale zorgtoeslag in 2022 stijgt met € 36,00 voor eenpersoonshuishoudens (van € 1.287,00 in 2021 naar € 1.323,00 in 2022) en met € 40,00 voor meerpersoonshuishoudens (van € 2.487,00 in 2021 naar € 2.527,00 in 2022).

Belangrijke data zorgverzekering 2022 

 • 21 september 2021
  elk jaar maakt de overheid op Prinsjesdag bekend wat er verandert op het gebied van de zorgverzekering. Zowel de verwachte hoogte van de zorgpremie, de hoogte van het eigen risico en de inhoud van het basispakket voor 2022 zijn dan bekend.
 • 12 november 2021
  op deze dag moeten zorgverzekeraars uiterlijk de premies voor hun zorgverzekeringen bekendmaken.
 • 31 december 2021
  de uiterste datum voor het opzeggen van uw zorgverzekering.
 • 31 januari 2022
  de uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, als u de oude uiterlijk 31 december heeft stopgezet. Uw zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in op 1 januari.
Laatst aangepast op woensdag 22 september 2021 09:55