Woonlastenverzekering

Woonlastenverzekering - Een woonlastenverzekering verzekerd de woonlasten bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Als u arbeidsongeschikt of werkloos wordt en u niet meer (volledig) kunt werken, gaat u er qua inkomen op achteruit. Honig en Honig voor onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer van uw woonlastenverzekering.

Offerte aanvragen

Offerte woonlastenverzekering aanvragen

Welk soort verzekering is de woonlastenverzekering?

Als u arbeidsongeschikt en/of werkloos wordt, dan keert de woonlastenverzekering maandelijks een bedrag uit. Het verzekerd maandbedrag mag niet hoger zijn dan 125% van de bruto woonlasten. Hieronder vallen: rente, maandelijkse aflossingen en premie voor de overlijdensrisicoverzekering.

Voor wie is de woonlastenverzekering?

De woonlastenverzekering is speciaal gemaakt voor werknemers met een koopwoning met een leeftijd bij aanvang van minimaal 18 jaar en maximaal tot en met 61 jaar. De maximum eindleeftijd van de woonlastenverzekering is 70 jaar (tot en met 69 jaar) en de verzekeringsduur is minimaal 5 jaar en maximaal tot de maximale eindleeftijd van 70 jaar op einddatum. De polis stopt automatisch indien de AOW-leeftijd is bereikt.

Wat is verzekerd met de woonlastenverzekering?

Bij arbeidsongeschiktheid wordt het volledig verzekerd bedrag uitgekeerd of, indien u daarvoor heeft gekozen, in verhouding tot het percentage dat u arbeidsongeschikt bent. Zolang u arbeidsongeschikt blijft volgens de voorwaarden ontvangt u een uitkering tot einddatum woonlastenverzekering. Ingeval van werkloosheid is de uitkeringsduur beperkt tot maximaal 12 of 24 maanden.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Door een stoornis bent u voor minimaal 35 procent beperkt in het uitvoeren van uw eigen beroep. Een stoornis is het gevolg van een ziekte, klacht of ongeval. Bij het afsluiten heeft u de keuze op welke wijze uw arbeidsongeschiktheid na twee jaar ziekte wordt beoordeeld: op basis van eigen beroep, passende arbeid of gangbare arbeid. Of u geschikt bent voor eigen beroep en passende arbeid wordt door de verzekeraar vastgesteld. Of u voor gangbare arbeid geschikt bent, wordt door het UWV beoordeeld.

Keuze: werkloosheid

U krijgt een uitkering als u een vast contract hebt, onvrijwillig werkloos wordt en een WW-uitkering krijgt. Als u een contract voor bepaalde tijd hebt komt u alleen voor een uitkering in aanmerking indien deze voor de overeengekomen einddatum onvrijwillig eindigt. Werkloosheid ontstaan in het eerste halfjaar van de woonlastenverzekering is niet gedekt. Uitkeringsduur is naar keuze 12 of 24 maanden. Indien uw WW-uitkering binnen 12 maanden stopt op grond van uw opgebouwde werkverleden, dan wordt de uitkering van deze woonlastenverzekering voortgezet tot maximaal 12 maanden bij voortdurende werkloosheid.

Wat is niet verzekerd met de woonlastenverzekering?

Bij eigen schuld of als u de premie niet betaalt. Of bij fraude of misleiding of als u in strijd handelt met de adviezen van een arts, arbeidsdeskundige of medisch adviseur waardoor de arbeidsongeschiktheid ontstaat of verergert. Voorbeelden van eigen schuld zijn: Roekeloosheid, overmatig alcoholgebruik, drugsgebruik, misbruik van medicijnen. Kijk in de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen.

Overlijden

Geen optie

Clausules

Indien de woonlastenverzekering is geaccepteerd met clausule voor een reeds bestaande aandoening of ziekte dan kunnen wij afwijken van het door het UWV vastgestelde arbeidsongeschiktheidspercentage. De mate waarin de bestaande aandoening of ziekte bijdraagt aan de arbeidsongeschiktheid zal in mindering worden gebracht.

Waar moet ik op letten?

Bij het aanvragen kunt u ervoor kiezen om de premie voor de arbeidsongeschiktheidsdekking wel of niet fiscaal aftrekbaar te maken. Dit geldt niet voor de premie bij werkloosheid. Indien de premie fiscaal aftrekbaar is, dan is een uitkering ook fiscaal belast.

Uitkeringsdrempel

U moet voor minimaal 35% arbeidsongeschikt zijn om recht te hebben op een uitkering. U moet voor minimaal 16 uur per week onvrijwillig werkloos worden om recht te hebben op een uitkering.

Wachttijd

U kiest zelf de periode dat u nog geen recht heeft op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid: 365 of 730 dagen. De wachttijd geldt per claim. Hoe langer de wachttijd, hoe lager de premie.

Waar ben ik gedekt?

De woonlastenverzekering geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de woonlastenverzekering kunt afsluiten stellen wij u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op eventuele uitsluitingen. Of u kunt de woonlastenverzekering niet afsluiten. Soms wordt er medische informatie bij uw (huis)arts opgevraagd. Als de gezondheidsvragen niet naar waarheid worden beantwoord, kan de verzekeraar uitkering weigeren en/of de woonlastenverzekering stopzetten.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de premie maandelijks via automatische incasso. Indien u een uitkering ontvangt hoeft u over die periode geen premie te betalen.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U kunt zelf kiezen hoelang de woonlastenverzekering loopt, maar dit is minimaal 5 jaar en maximaal tot en met de 66-jarige leeftijd.

Hoe zeg ik mijn contract op?

De woonlastenverzekering begint op de datum die op de polis staat. Verandert er iets in uw situatie? Meld dat dan aan de verzekeraar. De woonlastenverzekering kan per de eerste dag van elke maand, met een opzegtermijn van een maand, schriftelijk of per e-mail worden opgezegd bij de verzekeraar of onze adviseur.

Algemene informatie woonlastenverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de woonlastenverzekering. In de offerte, de polis en de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Voordelen Woonlastenverzekering

  • Scherpe premie
  • Ruime dekking
  • Bestaande aandoeningen verzekerbaar
  • Heldere voorwaarden
  • Looptijd onbeperkt (tot maximale eindleeftijd van 70 jaar)
  • Keert uit als het eigen beroep niet meer kan worden beoefend
  • Elke oorzaak van de arbeidsongeschiktheid gedekt
  • Eenmalige extra uitkeringen bij volledige arbeidsongeschiktheid en ziekenhuisopname
  • Optie voor uitsluitend ongevallendekking beschikbaar (60% lagere premie)

Woonlastenverzekering afsluiten?

Een woonlastenverzekering sluit u niet zomaar af en daarom kunt u dit product niet online afsluiten. De woonlastenverzekering is af te sluiten in overleg met onze adviseur. Om de advieskosten te beperken kunt u online een offerte aanvragen. Na ontvangst van uw verzoek en gegevens maken wij een opdracht tot dienstverlening voor u op, zodat u vooraf precies weet met welke kosten u te maken krijgt voor advies, bemiddeling en beheer.

Meer weten over de woonlastenverzekering?

Mocht u vragen heen of meer informatie wensen neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies. De adviseur van Honig en Honig kan uw van dienst zijn met advies en bemiddeling.

Woonlastenverzekering afsluiten?

Een woonlastenverzekering sluit u niet zomaar af en daarom kunt u dit product niet online afsluiten. De woonlastenverzekering is af te sluiten in overleg met onze adviseur. Om de advieskosten te beperken kunt u online een offerte aanvragen. Na ontvangst van uw verzoek en gegevens maken wij een opdracht tot dienstverlening voor u op, zodat u vooraf precies weet met welke kosten u te maken krijgt voor advies, bemiddeling en beheer.

Meer weten over de woonlastenverzekering?

Mocht u vragen heen of meer informatie wensen neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies. De adviseur van Honig en Honig kan uw van dienst zijn met advies en bemiddeling.