Honig en Honig gesloten tijdens de feestdagen

Tijdens de feestdagen is Honig en Honig gesloten op donderdag 26 mei (Hemelvaart), vrijdag 27 mei
en maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag).

Verzekeringen transport en logistiek

Verzekeringen transport en logistiek

Verzekeringen voor de sectoren transport en logistiek, zoals dienstverleners in de transportsector, transportbedrijven, verhuisbedrijven en taxibedrijven.

Eigen rijder verzekeringen - De eigen rijder verzekeringen of eigen rijders polis is een combinatie van verzekeringen die zijn afgestemd op de wensen van eigen rijders. Met de eigen rijder verzekeringen of eigen rijders polis kunt u uw vrachtauto, de aanhangwagen of oplegger, uw bedrijfs- en vervoerdersaansprakelijkheid, een gehuurde container of trailer en rechtsbijstand. De eigen rijder verzekeringen bieden u zeer scherp premies en pakketkorting dat kan oplopen tot 10%!

Bereken uw premie

Land- en werkmaterieelverzekering - De land- en werkmaterieelverzekering is een complete verzekering voor al uw land- en werklandmaterieel. U kunt kiezen uit diverse dekkingen, zoals de WA-dekking voor het aansprakelijkheidsrisico en verschillende Casco-dekkingen voor de schade bij brand, diefstal en overige beschadigingen.

Offerte land- en werkmaterieelverzekering

Vervoerders aansprakelijkheidsverzekering - Vervoert u goederen van anderen? Met de vervoerders aansprakelijkheidsverzekering verzekert u zich tegen schade bij aansprakelijkheid bij beschadiging of diefstal.

Offerte Vervoerders aansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Vervoerdersaansprakelijkheid kan grote financiële gevolgen hebben! Vervoert u goederen van anderen? Verzeker de financiële gevolgen van uw vervoerdersaansprakelijkheid! Deze verzekering voor vervoerdersaansprakelijkheid biedt dekking voor de risico's van schade aan of verlies van de vervoerde zaken en kan perfect worden afgestemd op contractuele bepalingen, nationale wetgeving en internationale verdragen.

Offerte Vervoerders aansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Vervoerdersaansprakelijkheid bergingsbedrijf - Heeft u een bergingsbedrijf? Verzeker de financiële gevolgen van uw vervoerdersaansprakelijkheid voor bergingsbedrijven! Deze verzekering voor de vervoerdersaansprakelijkheid van het bergingsbedrijf biedt dekking voor de risico's van schade aan of verlies van de vervoerde zaken en kan perfect worden afgestemd op contractuele bepalingen, nationale wetgeving en internationale verdragen.

Offerte Vervoerders aansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Vervoerdersaansprakelijkheid eigen rijder - Bent u eigen rijder en vervoert u goederen van anderen? Verzeker de financiële gevolgen van uw vervoerdersaansprakelijkheid voor eigen rijders! Deze verzekering voor vervoerdersaansprakelijkheid van eigen rijders biedt dekking voor de risico's van schade aan of verlies van de vervoerde zaken en kan perfect worden afgestemd op contractuele bepalingen, nationale wetgeving en internationale verdragen.

Offerte Vervoerders aansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Vervoerdersaansprakelijkheid koeriers - Bent u koerier? Verzeker de financiële gevolgen van uw vervoerdersaansprakelijkheid voor koeriers! Deze verzekering voor vervoerdersaansprakelijkheid koeriers biedt dekking voor de risico's van schade aan of verlies van de vervoerde zaken en kan perfect worden afgestemd op contractuele bepalingen, nationale wetgeving en internationale verdragen.

Offerte Vervoerders aansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Vervoerdersaansprakelijkheid transportbedrijf - Vervoert u als transportbedrijf goederen van anderen? Verzeker de financiële gevolgen van uw vervoerdersaansprakelijkheid voor transportbedrijven! Deze verzekering voor vervoerdersaansprakelijkheid transportbedrijf biedt dekking voor de risico's van schade aan of verlies van de vervoerde zaken en kan perfect worden afgestemd op contractuele bepalingen, nationale wetgeving en internationale verdragen.

Offerte Vervoerders aansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Vervoerdersaansprakelijkheid verhuisbedrijf - Heeft u een verhuisbedrijf? Verzeker de financiële gevolgen van uw vervoerdersaansprakelijkheid voor verhuisbedrijven! Deze verzekering voor de vervoerdersaansprakelijkheid van het verhuisbedrijf biedt dekking voor de risico's van schade aan of verlies van de vervoerde zaken en kan perfect worden afgestemd op contractuele bepalingen, nationale wetgeving en internationale verdragen.

Offerte Vervoerders aansprakelijkheidsverzekering aanvragen

Vervoerdersverzekering - Met de vervoerdersverzekering is een transporteur financieel beschermd als iemand u aansprakelijk stelt voor beschadiging, diefstal en verlies van de lading. Ook de schade, die de klant oploopt als u te laat aflevert, is verzekerd.

Offerte Vervoerders aansprakelijkheidsverzekering aanvragen

 

Verzekeringen voor transportbedrijven – De verzekeringen voor transportbedrijven zijn afgestemd op de specifieke risico's in de transportsector. Dit speciale verzekeringspakket beschermt uw bedrijf in één keer tegen de meest voorkomende schaderisico’s in de transportsector.

Bereken uw premie voor Verzekeringen voor transportbedrijven

Verzekeringen voor uw transportbedrijf – De verzekeringen voor uw transportbedrijf zijn afgestemd op de specifieke risico's in de transportsector. Dit speciale verzekeringspakket beschermt uw bedrijf in één keer tegen de meest voorkomende schaderisico’s in de transportsector.

Bereken de premie voor de vVerzekeringen voor uw transportbedrijf

Verzuimverzekering en WIA-verzekeringen Transport - Het brancheloket Transport biedt een combinatie van de verzuimverzekering, WIA-verzekeringen en uitgebreide dienstverlening speciaal voor werkgevers in de sectoren Beroepsgoederenvervoer en Verhuur van Mobiele Kranen. Afgestemd op de transportbranche en uw bedrijf. Door deze unieke samenwerking regelen ondernemers in de transportbranche tegen lage kosten het ziekteverzuim, arbo-oplossingen en verzekeringen, uiteraard via de onafhankelijke verzekeringsadviseur van Honig en Honig.

 

Offerte aanvragen

Werkmaterieelverzekering - Met de werkmaterieelverzekering verzekerd u het werkmaterieel, zoals heftrucks, graafmachines, stapellaar, tractor of ander (gemotoriseerd) werkmaterieel. U kunt kiezen uit basisdekkingen (WA, Beperkt Casco en Volledig Casco) en diverse aanvullende verzekeringen.

Offerte aanvragen Werkmaterieelverzekering