Overlijdensrisico

Overlijdensrisico

Overlijdensrisico ondernemer - U moet er natuurlijk niet aan denken, maar u kunt als ondernemer komen te overlijden. Wat zijn de gevolgen voor uw nabestaanden en het gezinsinkomen? Wat gebeurt er met uw bedrijf als u onverwacht komt te overlijden? Hoe komen uw nabestaanden of compagnons er dan voor te staan? Het overlijdensrisico van de ondernemer kunt uitstekend verzekeren met een overlijdensrisicoverzekering (ORV).

Een compagnonsverzekering is een verzekering die bij overlijden een verzekerd bedrag uitkeert aan de achterblijvende compagnon(s).

De Keyman verzekering is gericht op de continuïteit van uw onderneming bij arbeidsongeschiktheid of na het overlijden van bijvoorbeeld de eigenaar of een andere belangrijke persoon binnen uw onderneming. De Keyman verzekering biedt u dekking bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval, ziekte of medisch falen.

Overlijdensrisicoverzekering voor DGA - Wat heeft u als DGA geregeld bij overlijden? De Overlijdensrisicoverzekering voor DGA zorgt voor de financiële situatie van uw nabestaanden.

Overlijdensrisicoverzekering voor ondernemers - De overlijdensrisicoverzekering voor ondernemers, een overlijdensverzekering speciaal voor ondernemers tegen een zeer scherpe premie. Bereken online uw premie en u kunt de polis direct aan vragen.