Eigen risico drager (ERD)

Eigen risico drager (ERD)

Eigen risico drager (ERD) - Voor de WGA en Ziektewet (ZW) bent u als werkgever automatisch verzekerd bij UWV. Maar u kunt er ook voor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de WGA (onderdeel van de WIA) of voor de Ziektewet. U neemt de rol van UWV dan grotendeels over. U kiest ervoor invloed uit te oefenen op het beleid en de re-integratie van uw (ex) werknemers.

WGA-ERD verzekering - Met de WGA-ERD verzekering verzekert u zich als eigen risicodrager voor de financiële gevolgen als één van uw werknemers arbeidsongeschikt wordt en in de WGA komt. U betaalt dan geen gedifferentieerde premie meer aan het UWV. U verzekert uw uitkerings- en re-integratieverplichtingen met de WGA-ERD verzekering.

Offerte WGA-ERD verzekering aanvragen

Met de ZW-ERD verzekering verzekert u de kosten voor de Ziektewet die u als eigenrisicodrager heeft. Tegelijkertijd profiteert u van maximale preventie van WGA-instroom door deskundig casemanagement. Verder kunnen de administratieve en financiële plichten, die bij het eigenrisicodragerschap van de Ziektewet horen, door de verzekeraar verzorgd.

Aanvraag offerte personeelsverzekeringen