vrijdag 13 november 2020 11:22

Zorgpremies stijgen doordat overheid bijdrage aan zorgkosten verlaagt

Zorgverzekeraars houden rekening met een lager bedrag dat ze uitgekeerd krijgen van het Zorgverzekeringsinstituut en moeten vooral daardoor de premie verhogen. Een en ander blijkt uit het overzicht van de premieopbouw dat zorgverzekeraars verplicht moeten publiceren. Bij Menzis gaat de gemiddelde premie met € 7,00 per maand omhoog (naar € 130,00), bij CZ met € 9,00 per maand (naar € 127,00).

Lagere bijdrage zorgkosten Zorgverzekeringsinstituut

Belangrijkste reden dat beide verzekeraars aangeven is dat zij minder bijdragen ontvangen van het Zorgverzekeringsinstituut. In de afgelopen jaren was deze bijdrage relatief hoog. In verband met corona heeft de overheid besloten dat zorgverzekeraars voortaan zelf meer risico lopen ten aanzien van hun zorgkosten. De kas van het Zorgverzekeringsinstituut wordt onder meer gevuld met de zogeheten ‘werkgeverspremies’, de zorgpremies die werkgevers voor hun werknemers betalen.

Ontwikkeling Zorgpremie bij zorgverzekeraars

CZ en Menzis hebben daardoor een extra opslag op de premie moeten doen, terwijl eerder de bijdrage van het Zorgverzekeringsinstituut hoog genoeg was om de premiestijging juist te dempen. Ook DSW heeft een opslag moeten doen, hoewel deze in vergelijking met Menzis en CZ relatief beperkt is. Dat DSW desondanks de premie met maar liefst € 6,50 per maand verhoogt naar € 124,50 houdt vooral verband met de opgedroogde reserves van de zorgverzekeraar.

Bij Zilveren Kruis is ook een opslag voor deze zorgkosten ingecalculeerd blijkt uit de premieopbouw, terwijl in voorgaande jaren nog sprake was van een flinke premieafslag. Zilveren Kruis houdt de stijging van de gemiddelde premie beperkt tot € 3,16 per maand (naar € 126,08), onder meer door de inzet van € 100 mln aan reserves. Daarnaast blijkt dat Zilveren Kruis budgetpolishouders en ‘luxe polishouders’ aanzienlijk meer laat betalen dan de meest gekozen ‘reguliere’ polis. Bij laatstgenoemde is de premiestijging ongeveer € 3,00 euro per maand, bij de andere polissen € 5,00 per maand.

VGZ heeft de premieopbouw voor 2021 nog niet bekend gemaakt. Maar uit het persbericht van gisteren, waarin een verhoging van € 4,50 per maand van de meest gekozen polis bekend werd gemaakt, kan worden afgeleid dat ook VGZ met lagere bijdrages van het Zorgverzekeringsinstituut rekening houdt. Vanaf komend jaar valt onder VGZ overigens ook de voormalige portefeuille van CAK Volmacht, waaronder bekende merken als Promovendum en Besured.

Risicodrager Iptiq (onderdeel van Swiss Re) heeft besloten zich terug te trekken uit de Nederlandse zorgmarkt.

 

Bereken alle premies

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op woensdag 18 november 2020 11:34