woensdag 24 juli 2019 13:25

Zorgverzekering 2020

Wat verandert in 2020 aan de zorgverzekering? Hoe hoog is de zorgpremie volgend jaar en hoeveel bedraagt het verplichte eigen risico? We houden u graag op de hoogte van de ontwikkeling van de zorgverzekeringen in 2020!

Bereken uw premie

Belangrijke data voor zorgverzekering in 2020

 • 17 september 2019 Prinsjesdag
  Elk jaar maakt de overheid op Prinsjesdag bekend wat er verandert op het gebied van de zorgverzekering. Zowel de verwachte hoogte van de zorgpremie, de hoogte van het eigen risico en de inhoud van het basispakket voor 2020 zijn dan bekend.
 • 12 november 2019
  Op deze dag moeten zorgverzekeraars uiterlijk de premies voor hun verzekeringen bekendmaken.
 • 31 december 2019
  De uiterste datum voor het opzeggen van uw lopende zorgverzekering.
 • 31 januari 2020
  De uiterste datum voor het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, als u de oude zorgverzekering uiterlijk 31 december heeft opgezegd. Uw zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari.

Wijzigingen zorgverzekering 2020

 • Aanvullende verzekering 2020:
  Verzekeraars bepalen zelf wat zij vergoeden in de aanvullende verzekeringen. Zij stemmen dit af op de wijzigingen in de basisverzekering.
 • Basisverzekering 2020:
  Op Prinsjesdag maakt de overheid bekend welke zorg en medicatie er volgend jaar in de basisverzekering zit. Op dit moment weten we dit nog niet. We houden u op de hoogte.
 • Collectieve basisverzekering 2020:
  Na Prinsjesdag wordt bekend welke zorg en medicatie er volgend jaar in de basisverzekering zit. Eén wijziging is al bekend. De maximale wettelijke korting voor een collectieve zorgverzekering gaat in 2020 terug van 10% naar 5%. De daadwerkelijke premies worden pas half november bekend.
  De aanvullende verzekering valt niet onder de Zorgverzekeringswet en kent geen maximumpercentage voor de collectiviteitskorting.
  Naar verwachting gaan collectief verzekerden meer premie betalen!
 • Eigen risico 2020:
  Het verplicht eigen risico blijft tot 2022 € 385,00 per jaar. In het regeerakkoord staat namelijk dat het eigen risico tijdens de hele kabinetsperiode gelijk blijft.
 • Tandartsverzekering 2020:
  Ook de vergoeding van de tandartsverzekeringen bepalen zorgverzekeraars zelf.
 • Zorgtoeslag 2020:
  Aan het einde van het jaar maakt de Belastingdienst de hoogte van de zorgtoeslag bekend. Op belastingdienst.nl kunt u zien of u recht heeft op zorgtoeslag. Zorgtoeslag is een bijdrage in kosten voor de zorgverzekering. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van uw inkomen.
 • Zorgpremie 2020
  De zorgpremie is het bedrag dat u betaalt aan de zorgverzekeraar om verzekerd te zijn. De inhoud van de basisverzekering voor de zorg is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk. Maar de hoogte van de premie voor een basisverzekering kan behoorlijk verschillen. Op Prinsjesdag maakt de regering meer bekend over de verwachte zorgpremie van 2020.

Wijzigingen basisverzekering 2020

De inhoud van de basisverzekering is bij alle verzekeraars over het algemeen gelijk, er zijn wel verschillen in natura- of restitutiedekking. Op Prinsjesdag wordt er meer bekend over de veranderingen in het basispakket van 2020. Hieronder vindt u de wijzigingen die thans bekend zijn.

Welke uitbreidingen zijn er voor de basisverzekering van 2020?

 • Logeervergoeding voor patiënten die voor een behandeling langdurig ver moeten reizen. Zij ontvangen nu een vergoeding van de vervoerskosten, maar kunnen vanaf volgend jaar kiezen tussen de logeervergoeding en vergoeding van de vervoerskosten. De logeervergoeding bedraagt maximaal € 75,00 per nacht, als er sprake is van tenminste 3 aaneengesloten dagen behandeling.
 • Vergoeding voor de zorg die de specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten bieden.
 • Vergoeding van apotheekbereidingen als een geregistreerd geneesmiddel door hoge kosten niet wordt toegelaten tot het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS). Of nog geen besluit is genomen over opname in het GVS.

Wat verdwijnt er uit de basisverzekering in 2020?

Er is op dit moment nog niets bekend over vergoedingen die per 2020 uit de basisverzekering verdwijnen.

Vergelijking zorgverzekering 2020

Wij helpen u bij het kiezen van de beste zorgverzekering. Met onze zorgvergelijker kunt u zorgverzekeringen 2020 vergelijken op basis van uw gezinssituatie, op basis van uw huidige zorgverzekering of aan de hand van uw voorkeuren! Na het invullen van uw gegevens en wensen, krijgt u een overzicht van de premie, vergoedingen en service. Wij werken volledig onafhankelijk!

De vergelijking van uw zorgverzekering in 2020 is na 12 november 2019 online beschikbaar!

Bereken uw premie

Laatst aangepast op dinsdag 17 september 2019 15:55