donderdag 17 november 2022 14:54

Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers

UWV is per 1 oktober 2022 met de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor 60-plussers gestart. In de meeste gevallen worden zij dan niet langer door een verzekeringsarts beoordeeld om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Het is één van de maatregelen die minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid onlangs heeft aangekondigd om iets te doen aan de achterstanden bij de sociaal-medische beoordelingen waar UWV mee kampt.

Toestemming werknemer en werkgever

Werknemers die twee jaar ziek zijn kunnen in aanmerking komen voor een WIA-uitkering. Normaal gesproken betekent dit dat ze een sociaal-medische beoordeling krijgen door een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. De vereenvoudigde beoordeling houdt in dat mensen die de grens van twee jaar ziekte bereiken tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 en dan 60 jaar of ouder zijn, alleen beoordeeld zullen worden door een arbeidsdeskundige.

Voor deze medewerkers bestaan er in de vereenvoudigde procedure 3 mogelijkheden:

  • Geen WIA-uitkering (beslissing minder dan 35% arbeidsongeschikt)
  • De uitkering WIA 80-100 volgens de vereenvoudigde procedure
  • Een IVA-uitkering (hier vindt wel een beoordeling plaats door de verzekeringsarts)

Mensen die voor een WIA-uitkering in aanmerking komen, krijgen in de vereenvoudigde procedure een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA 80-100). Tenzij ze nog werken en minder dan 35% inkomensverlies hebben. Dit is de grens om in aanmerking te komen voor een WIA-uitkering. In dat geval krijgen ze geen uitkering, zoals nu ook het geval is. Wanneer de bedrijfsarts heeft vastgesteld dat iemand helemaal geen mogelijkheden meer heeft om te werken, volgt een sociaal-medische beoordeling door een verzekeringsarts om te bepalen of iemand volledig én duurzaam arbeidsongeschikt is en in aanmerking komt voor een (hogere) IVA-uitkering.

Belangrijk hierbij is dat door deze maatregel niemand benadeeld wordt. In alle gevallen geldt dat werknemer en werkgever moeten instemmen met de vereenvoudigde beoordeling. Het blijft dus mogelijk om een beoordeling door een verzekeringsarts te vragen. Ook houden cliënten de mogelijkheid om in bezwaar te gaan, zoals bij elk ander besluit van UWV. Verder is van belang dat werkgevers niet met extra kosten te maken krijgen. Een beslissing vanuit deze vereenvoudigde werkwijze wordt niet toegerekend aan de ERD werkgever. De ERD werkgever is wel verantwoordelijk voor eventueel gewenste re-integratiebegeleiding.

De maatregel loopt vooralsnog tot en met 31 december 2023

Wat betekent dit voor u als werkgever:

  • Een volledige re-integratie van medewerker blijft van belang, anders loop je ook nu het risico op een loonsanctie. Daaraan verandert niets.
  • Het is van belang dat andere afdelingen – bijvoorbeeld een verzuimadministratie – geïnformeerd worden zodat ook zij op de hoogte zijn. Na 2 jaar ziekte moet bijvoorbeeld een aangepaste brief naar de arbeidsongeschikte medewerker verstuurd worden. Interne afstemming in processen is hierin belangrijk.
  • Check ook de verhaalnota om er zeker van te zijn dat de toerekening inderdaad niet plaatsvindt voor de beslissingen van de vereenvoudigde werkwijze.
  • Voor de arbeidsongeschikte medewerker is er ook een financieel belang: de IVA-uitkering bedraagt ten slotte 75% van het laatstverdiende loon (tot max dagloon) en is hoger dan een WIA-uitkering. Dus mocht er sprake zijn van een mogelijk recht op IVA-uitkering, dan is het voor de werknemer goed dat UWV wel de verzekeringsarts betrekt in de procedure. Dit vereist een goede afstemming met de arbodienst en een goede inhoudelijke onderbouwing van de situatie.
  • En indien werken naast de uitkering nog mogelijk is, is dat voor betrokkene financieel gunstiger dan uitsluitend het geld van de WIA-uitkering te ontvangen.

Financiering

Zowel de werkgever als werknemer mogen niet benadeeld worden. En in alle gevallen geldt dat werknemer en werkgever moeten instemmen met de vereenvoudigde beoordeling. Wanneer u als werkgever verzekerd bent bij het UWV zal de WGA-uitkering aan deze medewerker geen nadelig effect mogen hebben op uw gedifferentieerde premie. En indien u eigenrisicodrager bent, valt deze WGA-uitkering ook buiten uw risico. Ofwel de uitkering wordt dus niet doorbelast aan de werkgever. 

Zorgvuldige administratie

Om dit te kunnen controleren wordt het wel belangrijk om een goede administratie bij te houden van de medewerkers die in de periode 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 te maken hebben gehad met de vereenvoudigde WIA-beoordeling en 60 jaar of ouder zijn.

Op basis hiervan kunt u vervolgens de documenten van het UWV en Belastingdienst eenvoudiger controleren. Dit begint bijvoorbeeld met een controle van de WIA-toekenningsbeschikking van het UWV. Blijkt uit die beschikking wel dat het om een vereenvoudigde beoordeling gaat? Maar ook de controle op de jaarlijkse WHK-beschikking van de Belastingdienst en maandelijkse UWV nota’s. Wordt een medewerker toch onterecht aan u doorbelast, maak hier dan bezwaar tegen!

Wilt u meer lezen? Lees dan het artikel op UWV.

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op donderdag 17 november 2022 14:56