Zakelijke motorverzekering

Met de zakelijke motorverzekering kan uw motor van de zaak perfect verzekerd worden. De zakelijke motorverzekering heeft drie basisdekkingen: Wettelijke Aansprakelijkheid (WA), Beperkt Casco of Volledig Casco. U kunt de zakelijke motorverzekering uitbreiden met verschillende aanvullende dekkingen voor uzelf en uw zakelijke motor.

Offerte bedrijfsverzekeringen aanvragen

Offerte zakelijke motorverzekering aanvragen!

Klik op de button, vul uw gegevens in en vraag een vrijblijvende offerte aan voor uw zakelijke motorverzekering. Als u zelf uw zakelijke motorverzekering afsluit, dan is er geen sprake van advies. Wilt u advies over bijvoorbeeld de dekking van uw zakelijke motorverzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Welk soort verzekering is de zakelijke motorverzekering?

De zakelijke motorverzekering vergoedt schade door of aan uw motor. 

Wat is verzekerd met de zakelijke motorverzekering?

Dekking voor Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) is verplicht. U kunt zich naar keuze aanvullend verzekeren voor schade aan uw motor met de dekkingen Beperkt Casco of Volledig Casco. Daarnaast  kunt u kiezen uit diverse aanvullende verzekeringen.

Aansprakelijkheid (WA)

U bent verzekerd voor schade die u met uw motor veroorzaakt aan andere personen of andermans auto, motor of spullen. Dit is een wettelijk verplichte verzekering.

Hulpverlening na een ongeval

Is uw motor beschadigd of gestolen en kunt u daardoor niet verder rijden? Schakel dan de Alarmcentrale in. Dan vergoeden zij de kosten van hulpverlening. Bij hulpverlening moet u denken aan berging, slepen of het vervoer van de motor en bagage of vervoer van de bestuurder en de passagiers. Sommige verzekeraars vergoeden ook de huur van een vervangende motor of personenauto. De dekking verschilt per verzekeringsmaatschappij en gebeurtenis. Let op! Pechhulp valt hier niet onder. Dat is een keuzedekking.

Keuzedekking: diefstal of total loss

Bent u aanvullend verzekerd voor Beperkt Casco of Volledig Casco? Dan is schade door diefstal, inbraak en joyriding verzekerd. De uitkering is afhankelijk van de gekozen dekking en de ouderdom van de motor.

Als u de eerste eigenaar van de motor bent, is standaard 1 jaar nieuwwaarde meeverzekerd. Bij sommige verzekeraars is dit beperkt tot een maximale cataloguswaarde. Na de eerste 12 maanden en voor duurdere motoren hanteren sommige verzekeringsmaatschappijen een afschrijvingsregeling. Daarna stellen verzekeraars de waarde vast op basis van de dagwaarde.

Als aanvullende dekking kunt u kiezen om 3 jaar nieuwwaarde mee te verzekeren. Als u niet de eerste eigenaar bent kunt u 3 jaar aankoopwaarde/aanschafwaarde als aanvullende dekking meeverzekeren.

 • Nieuwwaarde is de verkoopprijs van de motor op moment van schade naar merk, model, type en uitvoering en in de fabriek aangebrachte extra’s
 • Aankoopwaarde/aanschafwaarde is de verkoopprijs van de motor is het bedrag dat u voor de motor betaalde, zoals vermeld op de originele aanschafnota (van een bij de KvK ingeschreven motordealer)
 • Dagwaarde is het bedrag dat nodig is om de motor te vervangen door een vergelijkbare motor. De dagwaarde is de waarde op het moment dat de schade ontstond
 • Heeft u een eigengebouwde motor? Dan kunt u de motor verzekeren op basis van de taxatiewaarde uit een taxatierapport. Is het taxatierapport ouder dan 3 jaar? Dan vergoeden verzekeraars de dagwaarde van de motor.

Let op! U krijgt geen vergoeding als u niet heeft voldaan aan de vereiste diefstalpreventie eisen.

Keuzedekking: schade door brand of natuur

Met de aanvullende verzekeringen Beperkt Casco of Volledig Casco bent u verzekerd voor schade aan uw motor door bijvoorbeeld brand, hagel, bliksem, een overstroming of een aanrijding met een dier.

Keuzedekking: inbraak

Met de aanvullende verzekeringen Beperkt Casco of Volledig Casco bent u verzekerd voor schade door (een poging tot) diefstal joyrijden. En bij sommige verzekeraars ook voor diefstal uit het bagagevak van de motor. Hierbij kunnen eisen gelden voor de beveiliging van uw motor. Dit hangt af van het type motor.

Keuzedekking: Schade aan uw motor

Met de dekking Volledig Casco bent u verzekerd voor schade aan uw eigen motor ontstaan door elke andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Ook als de schade uw eigen schuld is, bijvoorbeeld doordat u met uw motor ergens tegenaan rijdt.

Dekkingen zakelijke motorverzekering

De zakelijke motorverzekering en motorscooterverzekering kunt u samenstellen uit de volgende dekkingen: 

Dit is verzekerd

WA

WA + Beperkt Casco

WA + Volledig Casco

Hulpverlening X X X
Schade aan anderen X X X
Brand   X X
Diefstal of vernieling   X X
Vandalisme     X
Schade die u aan uw motor heeft veroorzaakt     X
Aankoop- of nieuwwaardegarantie     X

 

Keuzedekking: Pechhulp

U kunt hulpverlening bij pech in Nederland en het buitenland vaak aanvullend meeverzekeren. Zo nodig regelen verzekeraars voor u een noodreparatie zodat u weer zelf met de motor verder kunt rijden. Is een noodreparatie niet mogelijk, dan zorgen zij ervoor dat uw motor wordt weggesleept naar de dichtstbijzijnde garage. Bij pech vergoeden verzekeraars bijvoorbeeld de kosten van:

 • Transport van de motor en bagage naar de dichtstbijzijnde garage.
 • Het verzenden van onderdelen naar Nederland als daardoor de motor binnen 4 dagen kan worden gerepareerd.
 • Transport van de motor, aanhanger en bagage naar Nederland als de motor niet binnen twee dagen kan worden gerepareerd.

U kunt een aanvullende dekking kiezen voor pechhulp binnen uw woonplaats als je motor niet ouder dan 12 jaar is. De dekking voor pechhulp verschilt per verzekeraar!

Keuzedekking: Accessoires, Helm en Kleding

Bij Beperkt en Volledig Casco zijn accessoires (zoals een brandblusser, pechkoffer, kinderzitje of lampensetje) hel en kleding automatisch meeverzekerd tot een maximaal bedrag. U kunt de verzekerde bedragen verhogen. U kunt een aanvullende dekking kiezen voor het meeverzekeren van accessoires, helm en kleding. U heeft de keuze uit verschillende verzekerde bedragen. Uw helm en motorkleding zijn standaard verzekerd voor een maximaal bedrag per persoon. Dit kun u uitbreiden per persoon.

Keuzedekking: Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen

Met de Rechtsbijstandverzekering Motorrijtuigen krijgt u hulp bij:

 • Het verhalen van schade door een ander aan u, uw motor, kleding, bagage of verlies van inkomen die is ontstaan tijdens deelname aan het verkeer met uw motor
 • Rechtsbijstand bij contractuele kwesties of een juridisch meningsverschil, die verband houden met de motor, bv garantie, reparatie of koop van een motor of over de vergoeding of reparatie van een schade die verhaald wordt
 • Bij een strafzaak ivm overtreding of misdrijf begaan met de motor of Inbeslagname van rijbewijs, kentekenbewijs of motor ivm gebruik van de motor.

Er zijn drie verschillende dekkingen: de Verhaalservice, Rechtsbijstand Basis en Rechtsbijstand Uitgebreid. De exacte samenstelling van de rechtsbijstandverzekering verschilt per verzekeraar.

Keuzedekking: Ongevallen Verzekering Opzittenden (OVO)

De ongevallen verzekering opzittenden (OVO) keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden van opzittenden door een verkeersongeval. U kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Keuzedekking: Schadeverzekering voor opzittenden

Heeft u gekozen voor de dekking schadeverzekering voor opzittenden dan wordt letselschade bij een verkeersongeval van de bestuurder en opzittenden van de motor vergoed. Schade aan kleding en bagage is dan ook meeverzekerd. U bent ook verzekerd als de schade door uw schuld is ontstaan of als het niet duidelijk is wie aansprakelijk is. Van een verkeersongeval is ook sprake als de bestuurder en opzittenden:

 • op of van de motor stappen
 • brandstof tanken
 • onderweg een (nood)reparatie aan de motor verrichten
 • in de onmiddellijke nabijheid van de motor hulpverlenen aan medeweggebruikers

Wat is niet verzekerd met de zakelijke motorverzekering?

Verzekeraars keren onder andere niet uit als de schade opzettelijk of onder invloed van alcohol of drugs is veroorzaakt. Schade die ontstaat tijdens racen, verhuur van een voertuig of bij vervoer tegen betaling is ook niet verzekerd. Bij schade die ontstaat bij rijden zonder rijbewijs wordt niet uitgekeerd. In sommige gevallen zijn verzekeraars wettelijk wel verplicht om de schade van de tegenpartij te vergoeden, deze schade verhalen zij dan later op u.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de zakelijke motorverzekering of bij een schade fraude pleegt. Of als er bij schade sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als de schade het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan verzekeraars: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als u kiest voor een Beperkt casco-dekking of een Volledig casco- dekking bent u verplicht om maatregelen te nemen om diefstal of inbraak te voorkomen.

Beveiliging

Bij diefstal of joyrijden vergoeden verzekeraars de schade alleen als uw motor goed beveiligd was. Let op: Verzekeringsmaatschappijen kunnen voor uw motor een speciaal beveiligingssysteem eisen. Informeer vooraf bij onze verzekeringsadviseur. In de offerte leest u welke beveiliging voor u motor noodzakelijk is om dekking te realiseren. Diefstal is bij Beperkt en Volledig Casco niet verzekerd als de motor niet beveiligd is met de standaard aanwezige sloten en aanvullend een ART categorie 4 goedgekeurd slot.

Winterstop

Niet alle motorrijders rijden het hele jaar door. Met de winterstopkorting kunt u de verzekering in de periode 15 december tot 1 maart stop te zetten. Alle verzekerde risico’s die niet verbonden zijn aan ‘het rijden met de motor’ (dus risico’s tijdens stalling) blijven gedekt.

Eigen risico

Voor de WA-verzekering geldt er geen eigen risico. Voor de dekkingen Beperkt en Volledig Casco geld in het algemeen een standaard eigen risico bij schade. U kunt vaak ook voor een hoger of lager eigen risico kiezen dan betaalt u meer of minder premie, afhankelijke van uw keuze.

Eigen risico jongeren

Kiest u voor Volledig Casco en is de bestuurder van de motor jonger dan 24 jaar als de schade ontstaat, dan verhogen diverse verzekeraars het eigen risico met een bepaald bedrag. U heeft dit extra eigen risico niet als de schade is ontstaan door: storm, natuurrampen, brand, aanrijding met vogels en loslopende dieren, hagel, diefstal, inbraak, verduistering, joyriding, oplichting of poging hiertoe, relletjes of vervoer van de motor per boot, trein of vliegtuig.

Het eigen risico kan in bepaalde gevallen hoger zijn, afhankelijk van bijv. de plaats waar de motor gestolen wordt (extra eigen risico voor diefstal van de motor in de grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht) of de leeftijd van de bestuurder. In de offerte, de polis en de polisvoorwaarden leest u welke eigen risico bij schade op uw zakelijke motorverzekering van toepassing is.

Waar ben ik gedekt?

Bij afgifte van de polis van uw zakelijke motorverzekering krijgt u een Groene Kaart. De zakelijke motorverzekering geldt in de landen die vermeld worden op de Groene Kaart en die niet zijn doorgestreept. In de aanvullende verzekeringen kunnen beperkingen staan. Wordt uw motor vervoerd tussen twee van de landen op de kaart? Dan geldt de verzekering ook.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de zakelijke motorverzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk en geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wat kost een zakelijke motorverzekering?

De hoogte van uw premie is afhankelijk van:

 • De cataloguswaarde
 • Het bouwjaar en de cilinderinhoud
 • Uw bedrijfsactiviteit
 • Uw adres
 • De dekking die u kiest
 • Eventuele bonus-maluskorting

De hoogte van uw bonus-maluskorting is afhankelijk van het aantal jaren dat u schadevrij heeft gereden. Uw bonus-maluskorting kan oplopen tot 80%, dit wordt ook wel no-claimkorting genoemd. Heeft u bij een andere verzekeraar een motorverzekering gehad? Dan nemen wij de schadevrije jaren over die u daar heeft opgebouwd.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u de premie per jaar, halfjaar, kwartaal of maand betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of u maakt zelf het bedrag over.

Beloning bij geen schade

Voor elk jaar dat u geen schade claimt, ontvangt u premiekorting (tot een maximum percentage volgens een Bonus/Malus-lader of tabel). Als u schade claimt dan kan de korting (deels) vervallen of u betaalt een toeslag. Er is een extra beloning mogelijk voor de rijder met jarenlange rijervaring in de vorm van extra treden en/of korting. De extra treden hangen af van het aantal jaren rijbewijs of het bezit van een rijvaardigheidsbewijs (VRO).

Kortingen bij een zakelijke motorverzekering

Bij de zakelijke motorverzekering kunt u verschillende kortingen krijgen. Deze kortingen gelden bijvoorbeeld voor een winterstop. Hieronder leest u meer over de verschillende kortingen.

Korting voor schadevrij rijden

Rijdt u schadevrij? Dan krijgt u korting op je premie. Heeft u schade, maar is het niet uw schuld? Dan krijgt u deze korting ook.

Korting bij winterstop

Als u uw zakelijke motorverzekering tijdens de winter (van 15 december tot 1 maart) stopzet, dan krijgt u bij Unigarant 10% korting op de basisdekking, met uitzondering van diefstal. Tijdens de winter is uw motor dan nog wel verzekerd voor:

 • diefstal;
 • schade door storm of andere oorzaken van buitenaf.

Uw motor is dan niet verzekerd voor schade die ontstaat door het rijden.

Beveiligingskorting

Als u uw motor extra beveiligt met een track & trace-systeem ontvangt u extra korting. Deze korting geldt voor de diefstalpremie bij Beperkt en Volledig Casco.

Korting voor aantal kilometers

Rijdt u minder dan 5.000 kilometer per jaar? Dan krijgt u een extra korting op uw premie.

Pakketkorting

Hoe meer verzekeringen u afsluit in ons verzekeringspakket, hoe meer korting u krijgt op de premies van uw verzekeringen. Dat kan oplopen tot 10% korting op de totale premie.

Verzeker meerdere voertuigen

Dan krijgt u vaak een extra voertuigenkorting. Dit is een extra korting naast de pakketkorting, die u krijgt met het verzekeringspakket. Deze korting is ook onafhankelijk van de no-claimkorting. 

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De zakelijke motorverzekering begint op de datum die op de polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de zakelijke motorverzekering niet wordt opgezegd, dan loopt die telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de verzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Vaak kunt u na het eerste jaar de zakelijke motorverzekering dagelijks opzeggen via een brief, e-mail of telefonisch. Dit kan bij Honig en Honig of rechtstreeks bij verzekeraars. De zakelijke motorverzekering eindigt op de dag die u opgeeft. Ontvangen wij uw opzegging pas na die dag, dan eindigt de verzekering op de dag waarop de opzegging is ontvangen.

Algemene informatie zakelijke motorverzekering

Deze informatie geeft alleen een samenvatting van de motorverzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd. Wilt u meer weten? Lees dan de polisvoorwaarden of vraag onze adviseur om meer informatie over de dekking van de zakelijke motorverzekering.

Wat zijn de voordelen van de zakelijke motorverzekering?

Met de zakelijke motorverzekering profiteert van de volgende voordelen:

 • Tot drie jaar aanschafwaarde- of nieuwwaarde garantie mogelijk
 • Snelle opbouw no-claimkorting tot maar liefst 80%
 • Unieke rekenmethode voor lage premie
 • Winterstopkorting
 • Persoonlijk contact voor onafhankelijk advies en deskundige bemiddeling
 • Standaard 1 jaar nieuwwaarde- of aanschafwaardedekking bij Volledig Casco
 • Schade zonder schuld? Geen hogere premie!
 • Motorkleding en helm standaard meeverzekerd
 • Extra korting bij meerdere voertuigen

Meer weten over de zakelijke motorverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de zakelijke motorverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.