Offerte VvE verzekeringen

Uw VvE verzekeringen in 1 verzekeringspakket met pakketkorting? Vraag een vrijblijvende offerte aan!

Gebouwenverzekering VvE

Gebouwenverzekering VvE – Voor een Vereniging van Eigenaren is de opstalverzekering de belangrijkste verzekering. De Gebouwenverzekering VvE (of Opstalverzekering VvE) dekt schade aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw of pand zoals de gevels, vloeren en muren. De premie van de Gebouwenverzekering VvE wordt berekend op basis van de herbouwwaarde. U voorkomt onderverzekering met een periodieke taxatie van de herbouwwaarde.

Offerte VvE verzekeringen aanvragen

Offerte gebouwenverzekering VvE aanvragen

Klik op de button, vul uw gegevens in en vraag online een offerte aan of sluit direct uw gebouwenverzekering VvE af. Als u zelf uw gebouwenverzekering VvE afsluit, dan is er geen sprake van advies. Wilt u advies over bijvoorbeeld de dekking? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Keuze uit twee dekkingen met de gebouwenverzekering VvE

Met de Gebouwenverzekering VvE verzekert u zich tegen plotselinge schade aan uw gebouw. De dekking omvat de materiële schade aan het gebouw, onder andere bij brand, blikseminslag, ontploffing, storm, diefstal, vandalisme, aanrijdingen en sneeuwdruk. U kunt kiezen uit de twee dekkingen:

 • Extra Uitgebreide gevaren
 • Plotselinge en Onvoorziene Gebeurtenissen (POG-dekking)
  Met de Plotselinge en Onvoorziene Gebeurtenissen (POG-dekking) is uw gebouw verzekerd voor de gebeurtenissen volgens de Uitgebreide gevaren dekking en daarnaast ook voor andere plotselinge ontstane materiële schade aan het gebouw, die is veroorzaakt door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

Wat is er verzekerd met de Gebouwenverzekering VvE?

Met de Gebouwenverzekering VvE verzekert u zich tegen plotselinge schade aan uw gebouw. Hieronder leest u een beknopt overzicht waarvoor u wel en niet verzekerd bent. Voor een volledig overzicht verwijzen we u naar de polisvoorwaarden.

Dit is verzekerd met de Gebouwenverzekering VvE

 • Plotselinge materiële schade aan het gebouw door:
  • Brand en brandblussing.
  • Blikseminslag.
  • Inductie en overspanning.
  • Ontploffing.
  • Inbraak of poging daartoe.
  • Diefstal van tot het gebouw behorende onderdelen of materialen, alsmede de beschadiging van het gebouw als gevolg hiervan.
  • Vandalisme na braak
  • Storm (een windsnelheid van ten minste 14 meter per seconde).
 • Schade door directe neerslag: op de locatie opgetreden regenval, sneeuwval, hagel of smeltwater onvoorzien het gebouw binnengedrongen.
 • Schade door indirecte neerslag: water, onvoorzien het gebouw binnengedrongen als dit water uitsluitend door hevige plaatselijke regenval buiten zijn normale loop is getreden.
 • Schade door sneeuwdruk en wateraccumulatie.
 • Schade door water of stoom gestroomd of overgelopen uit binnen het gebouw gelegen vaste leidingen of daarop aangesloten toestellen respectievelijk installaties van waterleiding, centrale verwarming, klimaat­beheersing en dergelijke, als gevolg van het springen door vorst, breuk, verstopping of een ander plotseling optredend defect.
 • Schade door olie, onvoorzien gestroomd uit een op een rookafvoerkanaal aangesloten verwarmingsinstallatie waaronder begrepen de daarbij behorende vaste leidingen en tanks of reservoirs.
 • Schade door rook en roet, plotseling uitgestoten door een op de schoorsteen van het verzekerd gebouw aangesloten verwarmings- of kook- installatie.
 • Schade door het instorten van enig deel van aangrenzende gebouwen.

Dit is een beperkte omschrijving van de verzekerde gebeurtenissen. Een meer uitgebreide omschrijving lees u in de polisvoorwaarden.

Met de Plotselinge en Onvoorziene Gebeurtenissen-dekking (POG-dekking) is uw gebouw ook nog verzekerd voor andere plotselinge ontstane materiële schade aan het gebouw, waaronder hagelschade. Deze schade moet wel veroorzaakt zijn door een plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.

Dit is niet verzekerd met de Gebouwenverzekering VvE

Schade die is veroorzaakt door of ontstaan uit:

 • Molest.
 • Atoomkernreacties.
 • Aardbeving.
 • Vulkanische uitbarsting.
 • Overstroming, deze uitsluiting is niet van toepassing op brand- en ontploffingsschade door overstroming.
 • Slijtage, achterstallig onderhoud of door de slechte onderhoudstoestand waarin je gebouw verkeert.
 • Handel, teelt of productie van verboden, verdovende of stimulerende middelen.
 • Schade ontstaan door:
 • Water, vrijgekomen na dijkdoorbraak of via scheuren, gaten en andere beschadigingen van waterkeringen.
 • Neerslag of water binnengedrongen door openstaande ramen, deuren, luiken of dergelijke openingen.
 • Vochtdoorlating van muren en vloeren.
 • Constructiefouten of slecht onderhoud van het gebouw.
 • Grondwater, tenzij binnengedrongen via of langs afvoerleidingen en daarop aangesloten installaties en toestellen.
 • Schade aan daken, dakgoten en afvoerpijpen
 • Bij sneeuwdruk en wateraccumulatie:
 • Ontwerp- en of constructiefouten.
 • Slecht en/of achterstallig onderhoud.
 • Glasbreuk

Verzekeraars beperken de risico's die voor schadevergoeding in aanmerking komen als het verzekerde gebouw volledig of gedeeltelijk leeg staat. De verzekering wordt stopgezet als het verzekerde gebouw tenminste 12 maanden volledig leeg staat.

Extra uitsluitingen Plotselinge en Onvoorziene Gebeurtenissen (POG-dekking)

 • Montagewerkzaamheden.
 • Ontwerpfouten, constructiefouten, gebruik van onjuiste of gebrekkige materialen.
 • Overspanning, overbelasting, zelfverhitting, stroom lekken of storing aan elektrische en elektronische machines en apparaten, installaties of bedrading.
 • Bewerken van verzekerde voorwerpen, enige reparatie-, aanpassing-, service- of onderhoudswerkzaamheden.
 • wegvallen van enige energie- en water­voorziening
 • Instorten, zetten, verzakken, krimpen of uitzetten van gebouwen met inbegrip van funderingen.
 • Vandalisme en beschadiging door graffiti, bekladden, beschilderen en dergelijke.
 • Glasbreuk.
 • Schade aan machines en apparaten door gebruik van deze machines en apparaten.
 • Esthetische schade, zoals krassen, schrammen, en deuken en dergelijke.

Aanvullende dekkingen

Dekking Interieurverbetering verzekering

Het te verzekeren bedrag voor het meeverzekeren van woningverbetering bedraagt 10% van de herbouwwaarde. Hierdoor zijn alle bestaande en eventuele toekomstige woningverbeteringen automatisch verzekerd 

Wat is een Interieurverbetering verzekering?

Uw appartement kan op veel manieren beschadigen en de financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met dedekking voor Interieurverbetering verzekert u zich tegen de financiële gevolgen van schade aan de door u aangebrachte aanpassingen in uw appartement.

Welke risico’s dekt een Interieurverbetering verzekering?

Over het algemeen dekt deze verzekering schade aan uw appartement als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, vandalisme en aanrijdingen. In de polisvoorwaarden leest u precies waarvoor u verzekerd bent.

Schadevoorbeeld Gebouwenverzekering VvE

Een van de bewoners uit het appartementencomplex constateert op een ochtend dat de deur van de centrale hal flink beschadigd is en nu niet meer goed sluit. Het is al snel duidelijk: er is een inbreker actief geweest. Gelukkig hebben beide bewoners een goede inboedelverzekering en krijgen ze de verdwenen eigendommen vergoed. De schade aan zowel de centrale deur in de hal als de schade aan de voordeuren bij de appartementen is verzekerd op de Gebouwenverzekering VvE van de VvE. 

Ze meldt dit bij het bestuur van de VvE. Na wat rondvragen blijkt dat ook bij 2 bewoners de voordeuren beschadigd zijn en er persoonlijke eigendommen zijn verdwenen. 

Het is al snel duidelijk: er is een inbreker actief geweest. Gelukkig hebben beide bewoners een goede inboedelverzekering en krijgen ze de verdwenen eigendommen vergoed. De schade aan zowel de centrale deur in de hal als de schade aan de voordeuren bij de appartementen is verzekerd op de Gebouwenverzekering VvE.

Wat zijn de voordelen van de Gebouwenverzekering VvE?

 • Geen zorgen over uw pand
  Het appartementsgebouw is een belangrijk onderdeel van je VvE. Hierin wonen alle leden van de VvE. Heeft u schade aan uw gebouw? Dan wilt u graag dat de schade vergoed wordt en zo snel mogelijk wordt hersteld. 
 • Bereddingskosten verzekerd
  Bereddingskosten zijn verzekerd. Dat zijn kosten die u maakt om schade te voorkomen of te beperken. Het gaat dan wel om schade die anders verzekerd zou zijn. Ook opruimingskosten zijn meeverzekerd, tot 10% van het verzekerde bedrag. 
 • Dekking voor inductie en overspanning
  Ontstaat er schade aan uw gebouw door inductie of overspanning? Dan is ook deze schade verzekerd.

Meer weten over de Gebouwenverzekering VvE?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de Gebouwenverzekering VvE? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.

Als onafhankelijk assurantie-adviseur werken wij samen met gespecialiseerde verzekeraars. Uw VvE verzekeringen worden op basis van een vergelijking van premie en polisvoorwaarden door ons samengesteld.