Kunstverzekering

Kunstverzekering - De kunstverzekering is speciaal bedoeld voor privéverzamelingen, bedrijfscollecties of museumcollecties. Het is een verzekering die elke vorm van kunst verzekerd. Van poppenhuisverzameling, schilderijen en beeldhouwwerken, maar ook installaties, tapijten en kostbaar aardewerk. De kunstverzekering kunt u afsluiten voor één exemplaar of een gehele collectie. De allriskdekking beslaat vrijwel alle risico’s. Dus thuis, maar ook op een tentoonstelling of tijdens transport. De basis kunstverzekering is geschikt voor kunstverzamelingen met een waarde tot € 150.000,00 en kunt u direct aanvragen. Maatwerk is mogelijk op basis van een vrijblijvende offerte.

Kunstverzekering direct aanvragen

Welk soort verzekering is de kunstverzekering?

De kunstverzekering biedt een allriskdekking en vergoedt schade aan kunstvoorwerpen op basis van werelddekking. Het gaat daarbij om schade door brand, water, diefstal, vallen, breken stoten, vandalisme en andere van buitenkomende onheilen. Ook schade door aardbeving en overstroming is standaard meeverzekerd.

Wat is verzekerd met de kunstverzekering?

De kunstverzekering kan afgesloten worden in 2 vormen:

 1. Basis kunstverzekering

  De basis kunstverzekering is speciaal gemaakt voor kunstverzamelingen met een waarde tot €150.000,00. Verzamelaars en kunstliefhebbers kunnen daarmee eenvoudig hun verzameling verzekeren. Dat kan voor particuliere verzamelingen en voor bedrijfscollecties. Een taxatie of aankoopnota is voor het afsluiten niet nodig. Er geldt een maximale schadevergoeding per item. Voor breekbare objecten geldt een lager gemaximeerd bedrag. U kunt online de premie berekenen en de kunstverzekering aanvragen.
 2. Maatwerk kunstverzekering

  De maatwerk kunstverzekering is een speciale verzekering voor kunst, objecten of verzamelingen van particulieren en bedrijven. De kunstverzekering dekt vrijwel alle risico’s, overal ter wereld, op elke locatie, ook tijdens transport. Wat niet uitdrukkelijk uitgesloten is, is per definitie verzekerd. Uw kunstvoorwerpen worden verzekerd volgens een specificatie, taxatie of omschrijving die op het polisblad is omschreven. U kunt een verzoek voor een maatwerkofferte versturen.

Verzekerd bedrag

Uw kunstvoorwerpen zijn verzekerd tot het verzekerde bedrag op basis van de bedragen in de specificatie of taxatie of een met u afgesproken bedrag per voorwerp. Bij de kunstvoorwerpen gelden nog een aantal extra dekkingen die zo nodig ook boven het verzekerd bedrag uitgekeerd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn opruimingskosten, vervoers- en opslagkosten.

Automatische dekking voor nieuwe aankopen

U bent automatisch verzekerd voor al uw nieuwe aankopen tot 25% van het verzekerd bedrag. U moet dat wel binnen 60 dagen na aankoop via uw onze adviseur bij de verzekeraar aanmelden.

Transport en verblijf elders

De kunstverzekering biedt dekking tijdens transport en verblijf waar dan ook ter wereld.

Total loss optie

In geval van een gedeeltelijke schade heeft u de keuze voor herstel of total loss verklaring. In dat laatste geval heeft u recht op het verzekerd bedrag van het voorwerp.

Schadevergoeding op maat

U kunt kiezen voor contante schadevergoeding óf een volledig vergoede restauratie. Maar soms is natuurlijk zelfs de kleinste beschadiging al fataal. Bij deelschade kunt u een voorwerp daarom als totaal verloren laten verklaren.

Expertise-netwerk

Verzekeringsnemers kunnen tevens gebruik maken van het expertise-netwerk van de verzekeraar. Kunst gaat immers over meer dan geld alleen. Als een werk beschadigd raakt, is goede restauratie vaak minstens zo belangrijk als het vergoeden van de financiële schade. In zo'n situatie brengen wij onze klanten graag in contact met specialisten.

Contra-expertise na schade

Ben u het niet eens met de schadevaststelling door de expert? Dan kunt u op onze kosten zelf een expert inschakelen.

Wat is niet verzekerd met de kunstverzekering?

Schade die bijvoorbeeld geleidelijk is ontstaan is niet verzekerd. Verzekeraars keren ook niet uit bij opzettelijk toegebrachte schade of frauduleus handelen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Andere verzamelingen

Het betreft expliciet een kunstverzekering en geen kostbaarhedenverzekering. Sieraden vallen er dus niet onder. Dat geldt evenmin voor postzegel- en muntenverzamelingen of collecties wijn en whisky. Wie een dergelijke verzameling of kunst voor een hoger bedrag dan € 150.000 wil verzekeren, helpen we graag met een van onze andere verzekeringsoplossingen.

Kunstvoorwerpen in de open lucht

Er is geen dekking voor schade door uitwerpselen of weersinvloeden aan kunstvoorwerpen in de open lucht.

Ondeugdelijke verpakking

Verzekeringsmaatschappijen keren niet uit als kunstvoorwerpen ondeugdelijk verpakt of beveiligd zijn tijdens vervoer en opslag gelet op de aard van de objecten. Dit is niet van toepassing als u het uit handen had gegeven aan een gespecialiseerd vervoersbedrijf voor kunstvoorwerpen.

Waardevermindering, Paren- en Stellenbepaling

Verzekeraars betalen de blijvende waardevermindering als hiervan na herstel na schade nog sprake is. Ook betalen zij waardevermindering als van een stel bij elkaar behorende voorwerpen er een beschadigd raakt en de waarde van het andere voorwerp hierdoor in waarde vermindert.

Waar ben ik gedekt?

De kunstverzekering dekt schade aan kunstvoorwerpen in het gebouw maar ook elders ter wereld. Bijvoorbeeld tijdens transport of op een tentoonstelling.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de kunstverzekering aanvraagt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt het bedrag dat vermeld staat in het betalingsbericht. De premie wordt per jaar betaald. Indien u voor automatische incasso kiest kan de premie ook per halfjaar, kwartaal of maand worden betaald.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De kunstverzekering begint op de ingangsdatum die op de polis vermeld staat en wordt stilzwijgend elke 12 maanden verlengd. Indien u de premie niet op tijd betaalt kunnen wij de verzekering stopzetten.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de kunstverzekering dagelijks opzeggen. De kunstverzekering stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij onze adviseur of rechtstreeks bij de verzekeringsmaatschappij.

Algemene informatie kunstverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de kunstverzekering. In de offerte, op de polis en in polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Voordelen Kunstverzekering

 • Vrijwel elk kunstrisico gedekt (van schilderij tot sculptuur en voor verzamelingen)
 • Uw kunst is overal ter wereld verzekerd (thuis, op exposities en tijdens transport)
 • Allrisk-dekking, dekt vrijwel elk risico van uw kunstbezittingen wereldwijd, inclusief beschadiging
 • Is een kunstwerk ná het herstel van een gedekte schade in waarde gedaald? Dan ook vergoeding voor waardevermindering
 • Duikt een gestolen of verloren object uiteindelijk toch weer op? Dan krijgt u altijd de gelegenheid het terug te kopen
 • Al uw nieuwe aankopen zijn automatisch meeverzekerd tot 25% van het verzekerd bedrag (mits u de aankoop binnen 60 dagen bij ons of de verzekeraar meldt)
 • Er geldt een uitgebreide paren- en stellenbepaling
 • Ook schade door restaurators en schoonmakers is gedekt

Meer informatie over de kunstverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de Kunstverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.