Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Op dit moment hoeven ondernemers geen bpm te betalen bij het aanschaffen van een nieuwe bestelauto. Per 1 januari 2025 verander dit. De vrijstelling vervalt en dan betalen ondernemers ook bpm. Voor emissievrije bestelauto’s, zoals elektrische of waterstofauto’s blijft de uitzondering nog wel bestaan.
Vanaf 1 juli 2024 geldt een kentekenplicht voor bijzondere bromfietsen. Vanaf deze datum moet een bijzondere bromfiets worden geregistreerd in het kentekenregister bij de Dienst Wegverkeer (RDW). En is het niet meer toegestaan om met een verzekeringssticker te rijden, maar zal de bijzondere bromfiets een kentekenplaat moeten hebben.
Als een werknemer ziek is, kan dat uw bedrijf veel geld kosten. Hoeveel kost ziekteverzuim eigenlijk? Wat zijn de kosten per zieke werknemer in 2024? Bekijk de rekenvoorbeelden uit verschillende branches.
Aegon en ASR gaan samen verder onder de naam ASR. De verzekeraar is gestart met het omzetten van de inkomensverzekeringen. Op deze pagina staat per product een link naar de vergelijking tussen de inkomensverzekeringen van Aegon en ASR met overeenkomsten en verschillen op een rij.
Het nieuwe jaar is begonnen en dat betekent dat de naverrekening voor inkomensverzekering over 2023 binnenkort van start gaat. Dit jaar verwachten we medio februari de eerste opgaveverzoeken van verzekeraars. De naverrekening is van toepassing op bijvoorbeeld een verzuimverzekering, een WGA-Hiaatverzekering, een WIA-Excedentverzekering en de ERD-verzekeringen.
De definitieve versie van de PGS 37- 2, de nieuwe richtlijn voor veilige opslag van lithiumbatterijen, gaat naar verwachting per 2025 van kracht. Dat laat Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) weten op verzoek van logistieke opleider Special Cargo.
Nationale-Nederlanden is eerste Nederlandse verzekeraar die het voor sekswerkers mogelijk maakt een reguliere zakelijke schadeverzekering af te sluiten via het intermediair. Het gaat om een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en een inventaris-/goederen-/huurdersbelangverzekering.
Het ziekteverzuim steeg in 2022 naar een recordhoogte: 5,6%. Voor 2023 wordt verwacht dat het ziekteverzuimpercentage licht daalt. Het verzuimpercentage over de eerste drie kwartalen van 2023 is gemiddeld 5,2%. Daarmee durven verzekeraars te voorspellen dat het verzuim van 2023 ook uitkomt rond 5,2%. Die dalende trend is goed nieuws. Maar het ziekteverzuim blijft te hoog. Hoger zelfs dan voor en tijdens de coronajaren. Hoe komt dat? En nóg belangrijker: hoe kunnen we het hoge ziekteverzuim verlagen? De focus op preventie blijft belangrijk om deze trend te doorbreken.
Er zijn op dit moment veel vragen van consumenten en ondernemers over wateroverlast, overstroming en verzekeringen. Deels gaat het om vragen over óf er dekking is als er schade ontstaat. Deels betreft het ook meldingen van eerdere schade. Het onderwerp leeft sterk. Een illustratie hiervoor is dat de website www.overstroomik.nl ongeveer tienmaal vaker wordt bezocht dan in normale tijden. Wij hebben de belangrijkste vragen en antwoorden voor u op een rijtje gezet.
Eind 2021 is de Europese richtlijn voor de wettelijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (2009/103/EG) aangepast. Daarbij is opgenomen dat de lidstaten de bepalingen toepassen met ingang van 23 december 2023. Naast de wijziging van de minimum verzekerde bedragen voor motorrijtuigenverzekeringen verandert ook de definitie voor motorrijtuigen. In dit bericht leest u daar meer over en wat dit voor u betekent.
Per 23 december 2023 verhogen verzekeraars het verzekerde bedrag voor schade aan personen naar € 6.450.000,00 per ongeval (gebeurtenis). Dat is het maximale bedrag dat verzekeringsmaatschappijen uitkeren als een verzekerde met of door een motorrijtuig bij een ander (letsel-)schade veroorzaakt en ook aansprakelijk is voor deze schade. Zij volgen hierbij het bedrag dat per 23 december 2023 geldt volgens de Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen (WAM). Het verhoogde verzekerd bedrag heeft geen directe gevolgen voor de premie die u betaalt.
Wij bedanken u voor de samenwerking en het vertrouwen in ons bedrijf. Ook in 2024 kunt u weer rekenen op onze service, support en onderhoud van uw verzekeringen en financiële producten.
Vanwege aanhoudende capaciteitsproblemen bij UWV zijn er geregeld ingrepen nodig om de WIA uitvoerbaar te houden. Dit najaar gaf het kabinet in een Kamerbrief een overzicht van al lopende en nieuwe WIA-maatregelen. Het doel is in alle gevallen vermindering van de achterstanden bij de WIA-beoordeling en de gevolgen die hiermee samenhangen. Maar wat betekent dit alles voor u als werkgever? We zetten de gevolgen van de drie belangrijkste ingrepen op een rij.
Ondernemers krijgen vanaf 1 januari 2024 te maken met nieuwe wetten, wetswijzigingen en regels. Zo komt er een wettelijk minimumloon per uur, zijn plastic bestek en wegwerpservies verboden in de horeca en gaat de nieuwe Omgevingswet in. Hieronder een overzicht van belangrijke wijzigingen voor zzp’ers en mkb’ers:
De leeftijd waarop mensen AOW ontvangen blijft in 2029 ongewijzigd op 67 jaar en drie maanden. Dat schrijft minister Schouten van armoedebeleid, participatie en pensioenen aan de Tweede Kamer. Net zoals in 2028 krijgt iemand AOW vanaf 67 jaar en 3 maanden.
Pagina 1 van 9