Nieuws

Nieuws

Hier vindt u het laatste nieuws van Honig en Honig.

Traditiegetrouw heeft zorgverzekeraar DSW als eerste de premie voor 2024 bekendgemaakt. De basisverzekering gaat straks € 149,00 per maand kosten (€ 1.788,00 per jaar). Dat is conform het verwachte bedrag dat in de Miljoenennota wordt genoemd. De verzekeraar roept op tot een radicaal andere koers om de zorg betaalbaar te houden.
Houtbouw is in opkomst. Dat heeft te maken met de lagere milieubelasting, circulariteit en een kortere bouwtijd door het vooraf fabriceren van delen (prefab). Ook de overheid stimuleert de manier van bouwen, omdat het een bijdrage kan leveren aan het behalen van de doelstellingen van het klimaatakkoord. Houtbouw is een volop in ontwikkeling, maar levert ook nieuwe risico’s op voor uw verzekeringen en (brand)veiligheidsvraagstukken.
De Europese Commissie werkt al een tijdje aan een nieuwe Europese richtlijn voor productaansprakelijkheid. De verwachting is dat de voorgenomen wijzigingen nogal wat impact gaan hebben voor bedrijven en daarmee ook voor de verzekeringsbranche. Advocaten Martin Krüger en Eva Schothorst belichten de veranderingen, die potentieel voor een hogere schadelast, maar ook nieuwe commerciële kansen zorgen.
De nieuwe premiepercentages voor de WGA en de Ziektewet voor 2024 zijn bekend. Met onze premiewijzer kunt u zelf berekenen wat uw nieuwe premie is. Wilt u in 2024 eigenrisicodrager worden of blijven? Dan betaalt u geen premie.
Het ziekteverzuim onder werknemers was in het tweede kwartaal van 2023 5,0 procent. Dat wil zeggen dat 50 van de duizend te werken dagen werden verzuimd wegens ziekte. Net als in het eerste kwartaal van dit jaar was het verzuim lager dan een jaar eerder. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.
Waar moet u rekening mee houden bij het aannemen van een BBL-leerling? Hoe zit het met de inschaling in een salarisschaal en moet de scholingsdag doorbetaald worden? Moet ik het loon van een BBL-leerling bij ziekte doorbetalen? Vragen die nu actueel zijn met BBL-leerlingen die voor het nieuwe studiejaar een werkplek zoeken.
Het wordt moeilijker om een fatbike te verzekeren. Kingpolis (onderdeel van de Alpina Group) verzekerde dit type elektrische fietsen al niet; nu stoppen ook Unigarant (ANWB) en Univé ermee. Reden is het te hoge aantal diefstallen. Unigarant verzekert ook elektrische bakfietsen van het merk Urban Arrow niet meer, tenzij ze een track & trace-systeem bevatten. Centraal Beheer beraadt zich nog.
Unigarant past de bromfietsverzekering aan. De aanpassingen betreffen een verhoging van o.a. de WA-premie en wijzigingen van (aanvullende) dekkingen en polisvoorwaarden. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen van de bromfietsverzekering van Unigarant.
Elektrische fietsen, barbecues en gereedschap: inbrekers slaan steeds vaker hun slag in schuren en garages. De eerste zes maanden van het jaar is er in Nederland al ruim 5.700 keer ingebroken in dit soort bijgebouwen. Een toename van 8,9 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In de provincies Groningen en Utrecht steeg het aantal inbraken zelfs met bijna één derde.
Bij het aanvragen van een offerte voor bijvoorbeeld een autoverzekering of een andere motorrijtuigenverzekering geven klanten zelf het aantal schadevrije jaren op. Uit cijfers van verzekeraars blijkt dat tot wel 50% van die opgaves onjuist is. Dat leidt vervolgens tot foutief opgemaakte polissen. Verzekeraars constateren fouten pas later, als zij een controle doen in Roy-data, het huidige systeem voor de registratie van schadevrije jaren. De achteraf gecorrigeerde polissen zorgen op dit moment voor verwarring bij klanten en extra werk voor verzekeraars. Tijd dus om de bestaande systematiek te verbeteren.
Heeft u zonnepanelen laten plaatsen maar weet u eigenlijk niet of die zijn verzekerd? U bent niet de enige. Een op de drie woningeigenaren twijfelt daarover. Ook weten ze vaak niet wat de verzekering precies dekt. Uit recent onderzoek onder duizend woningeigenaren blijkt dat een groot aantal woningeigenaren niet precies weet hoe het zit met de vergoeding van eventuele schade aan hun panelen. Ook weten zij vaak niet of in geval van schade ook de misgelopen opbrengst wordt vergoed.
Privacy van zieke werknemers vormt nog wel eens een uitdaging. Wat is de huidige stand van zaken rond privacy en verzuimbegeleiding? Ruim voordat de AVG van toepassing werd, publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op 21 april 2016 haar beleidsregels ‘De zieke werknemer’. Kort daarvoor had zij ook het zogenoemde ‘Abrona-rapport’ gepubliceerd.
De regering heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. Onderdeel van dat akkoord is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers. Het wetsvoorstel over het pensioenakkoord is in het voorjaar van 2024 klaar, verwacht de regering. Als de Tweede en Eerste Kamer het voorstel goedkeuren, wordt de wet ingevoerd.
Op 6 juli 2023 is in de Staatscourant het Besluit Loonheffingen, inkomstenbelasting. Pensioenen; beschikbare-premieregelingen en premie- en kapitaalovereenkomsten en nettopensioenregelingen (Staffelbesluit pensioenen) (besluit van 26 juni 2023, nr. 2023-13825) gepubliceerd.
Meer ongelukken, hogere schadebedragen en stijgende kosten. Die ingrediënten maken dat de premies van autoverzekeringen al een tijdje in de lift zitten en volgend jaar waarschijnlijk verder stijgen.
Pagina 1 van 8