Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering - Een rechtsbijstandverzekering dekt de kosten van uw juridische zaken. Bereken en vergelijk de premie voor uw rechtsbijstandverzekering en vraag de polis direct aan. Honig en Honig is u graag van dienst met lage premies, uitstekende voorwaarden, onafhankelijk advies en persoonlijke service.

Rechtsbijstandverzekering aanvragen

Aanvraag rechtsbijstandverzekering voor particulieren

Vul uw gegevens in en bereken direct de premie voor uw rechtsbijstandverzekering. Vergelijk diverse aanbieders, vraag online een offerte aan of sluit direct uw rechtsbijstandverzekering af. Als u zelf uw rechtsbijstandverzekering afsluit, dan is er geen sprake van advies. Wilt u wel advies over bijvoorbeeld de dekking? Neem dan contact met ons op en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Welk soort verzekering is de rechtsbijstandverzekering?

Met de rechtsbijstandverzekering krijgt u juridische hulp van een rechtsbijstandsverzekeraar als u betrokken bent of betrokken denkt te raken bij een onverwacht (juridisch) conflict. Ook krijgt u een vergoeding van de kosten van deze juridische hulp, zoals bijvoorbeeld proceskosten en de kosten van onafhankelijke deskundigen. Een gespecialiseerde rechtshulpverlener (een jurist of advocaat) van de verzekeringsmaatschappij verleent de juridische hulp. U kunt alle gezinsleden meeverzekeren, die op hetzelfde adres wonen als u. Uw uitwonende ongehuwde kinderen die in Nederland een studie volgen of in een verpleeginrichting zijn opgenomen kunnen ook worden meeverzekerd. In de polisvoorwaarden vindt u een overzicht van iedereen die kan worden meeverzekerd.

Wat is verzekerd met de rechtsbijstandverzekering?

Met de Basismodule Consument en Wonen bent u verzekerd voor juridische bijstand en hulp bij conflicten over onder andere consumentenaankopen, geboekte vakanties of bij conflicten die te maken hebben met consumentenaankopen of -verkopen, (ver)bouwen of (ver)huren van uw woning en conflicten over een erfenis of adoptie. De exacte samenstelling van de Basismodule Consument en Wonen is verschillend per verzekeraar

De Basismodule Consument en Wonen kan worden uitgebreid met aanvullende modules:

 • Fiscaal & Vermogen

  Dekking voor belastingen en vermogensbeheer
 • Werk & Inkomen

  Binnen de module Inkomen is er een extra keuzedekking: Arbeid
 • Mediation & Echtscheiding

 • Verkeer

  Binnen de module Verkeer is er een extra keuzedekking: eigen Motorrijtuigen

Keuze: Verkeer

Wilt u juridische hulp bij het verhalen van schade en persoonlijk letsel die u in het verkeer heeft opgelopen? Bijvoorbeeld omdat u bent aangereden in de auto, op de fiets of als voetganger. Kies dan de keuzedekking Verkeer. U krijgt ook juridische hulp bij verkeersstrafzaken en verkeersboetes. Heeft u een eigen motorrijtuig en wilt u juridische hulp bij conflicten over bijvoorbeeld schade aan uw motorrijtuig, koop, verkoop, reparatie, onderhoud, sleep-, vervoers- of stallingsovereenkomsten? Kies dan de extra dekking eigen Motorrijtuigen. Bij sommige verzekeraars krijgt u alleen hulp bij een conflict over een tweedehands auto als er sprake is van een BOVAG-garantie of een garantie die daarmee overeenkomt.

Let op!

De dekking Verkeer heeft veel overlap met de rechtsbijstandsverzekering die u bij uw auto kunt afsluiten. Beide dekkingen geven juridische hulp als u schade wilt verhalen die u in het verkeer hebt opgelopen. Kijk goed of u niet dubbel verzekerd bent.

Keuze: Letsel

U krijgt juridische hulp bij conflicten over letselschade die buiten het verkeer is ontstaan. Bijvoorbeeld bij een arbeidsongeval of een medische fout. Heeft u de keuzedekking Verkeer meeverzekerd? Dan krijgt u ook juridische hulp bij letsel die in het verkeer is ontstaan. Bijvoorbeeld na een aanrijding.

Keuze: Wonen

U krijgt juridische hulp bij een conflict over (ver)huur, (ver)koop of (ver)bouw van uw woning in Nederland. Of conflicten met buren of de overheid over uw woning. Deze dekking geldt ook voor uw tweede woning als die bestemd is voor uw eigen gebruik. Heeft u een vakantiewoning in het buitenland? En wilt u hiervoor ook juridische hulp bij eventuele conflicten krijgen? Kies dan de keuzedekking Fiscaal en Vermogen.

Keuze: Werk en Inkomen

Wilt u juridische hulp bij conflicten over pensioen en sociale zekerheid, bijvoorbeeld een conflict met een uitkeringsinstantie? Kies dan de extra keuzedekking Inkomen. Bent u werkzaam in loondienst of als ambtenaar en wilt u juridische hulp bij arbeidsgeschillen? Kies dan de extra dekking Arbeid.

Aankopen

U krijgt juridische hulp als u een conflict heeft over spullen die u koopt, zoals een keuken of de inrichting van uw huis. Of over bijvoorbeeld een vakantieboeking of de overeenkomst met een telecom- of energiebedrijf.

Keuze: Familie en relaties

U krijgt juridische hulp bij een conflict over een erfenis of over personenrecht en ouderschap, zoals kinderalimentatie. Wilt u hulp van een mediator bij het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Kies dan de keuzedekking Fiscaal en vermogen. Bij de module 'Mediation bij echtscheiding' krijgt u professionele begeleiding bij de verdeling van bezittingen, bepaling van alimentatie en eventueel bij het vaststellen van de voogdij en omgangsregelingen.

Bij diverse verzekeraars gelden aanvullende bepalingen om in aanmerking te komen voor dekking en vergoeding, zoals:

 • Erfenis:

  Bij een conflict over een erfenis krijgt u juridische hulp als de persoon die de erfenis nalaat is overleden tijdens de looptijd van de rechtsbijstandverzekering. Juridische hulp bij een conflict over een erfenis valt bij sommige verzekeraars onder de standaard module 'Consument'.
 • Scheiding:

  Uw huwelijk of geregistreerde partnerschap moet minimaal drie jaar hebben geduurd.

Daarnaast is vaak een maximale vergoeding van toepassing. Kijk in de polisvoorwaarden welke dekking en vergoeding exact van toepassing is of vraag onze adviseur. 

Keuze: Fiscaal en vermogen

Wilt u juridische hulp bij een beroepsprocedure tegen de Belastingdienst? Of bij een conflict over een recreatiewoning in het buitenland of over vermogensbeheer? Kies dan de keuzedekking Fiscaal en vermogen.

Extra dekkingen rechtsbijstandverzekering

Bij diverse verzekeraars kunt u de rechtsbijstandverzekering voor particulieren uitbreiden met aanvullende dekkingen, zoals:

 • Arts in loondienst
 • Bestuurder VvE
 • Eigendom Onroerende Zaken
 • Statutair Directeur
 • Verhuur Onroerende Zaken

Adviesservice

Dreigt er een conflict te ontstaan? Of heeft u een probleem of een vraag? En valt dit onder de dekking van de rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u hierover telefonisch advies bij de verzekeraar vragen. Dit advies wordt gebaseerd op de informatie die u telefonisch aan medewerker van de verzekeringsmaatschappij doorgeeft.

Uitlenen van goederen of diensten

U krijgt juridische hulp bij conflicten over het ter beschikking stellen van goederen of diensten aan anderen. Bijvoorbeeld via platforms als Airbnb, Peerby of SnappCar. U krijgt geen hulp als u voor de ter beschikking gestelde goederen en diensten aan derden meer dan het maximum bedrag per jaar ontvangt of als u geen overeenkomst heeft afgesloten.

Wat is niet verzekerd met de rechtsbijstandverzekering?

U bent niet verzekerd als u het conflict te laat meldt. Ook opzet en bestaande conflicten zijn uitgesloten. Net als zakelijke conflicten. Alleen conflicten die ontstaan tijdens de looptijd van de verzekering zijn verzekerd. De verzekeraar behandelt uw zaak alleen als er een redelijke kans is om het gewenste resultaat te behalen. Bent u het niet met de beoordeling door de verzekeraar eens? Dan kunt u een beroep doen op de Geschillenregeling.

Fraude, molest en atoomreactie

U krijgt geen juridische hulp als u bij het afsluiten van de rechtsbijstandverzekering of bij een schade fraude pleegt. U krijgt ook geen juridische hulp bij schade door molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan verzekeraars: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Opzet

U krijgt geen juridische hulp als u wordt verweten dat u opzettelijk een misdrijf hebt gepleegd, als u bewust de wet hebt overtreden of opzettelijk schade hebt toegebracht.

Woonplaats buiten Nederland

Woont u niet meer in Nederland? Dan krijgt u geen juridische hulp voor nieuwe conflicten.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Als u de dekking 'Werk & Inkomen' aanvraagt en een Sociale Verzekeringsuitkering ontvangt of in aanvraag heeft, dan geldt er een periode van 2 jaar waarin u nog geen gebruik mag maken van deze dekking. Voor hulp bij scheiding of dekking 'Mediation' moet het huwelijk of geregistreerd partnerschap minimaal 3 jaar hebben geduurd en u heeft deze verzekering meer dan 1 jaar. Bij sommige verzekeraars moet de keuzedekking Fiscaal en vermogen minimaal 3 jaar zijn afgesloten. Bij het wijzigen of stopzetten van kinderalimentatie geldt vaak ook een wachttijd van 3 jaar.

Maximum kosten en drempel

De kosten voor juridische hulp van deskundigen in dienst van de verzekeraar komen onbeperkt voor rekening van de verzekeringsmaatschappij. U krijgt ook juridische hulp als uw zaak over een klein bedrag gaat. Alle andere (externe) kosten worden vergoed tot het kostenmaximum. In van de polisvoorwaarden vindt u een overzicht of er voor een bepaald conflict een kostenmaximum of minimaal belang geldt. Bijvoorbeeld: voor schade en letsel die in het verkeer is ontstaan, is het kostenmaximum vaak onbeperkt en geldt er geen minimaal belang. Voor conflicten over een overeenkomst geldt in het algemeen een gemaximeerde kostenvergoeding en is er een drempel of minimaal belang van toepassing. Kiest u voor een rechtshulpverlener of advocaat van buiten de verzekeringsmaatschappij, dan zijn de kosten beperkt tot het kostenmaximum welke verschillend is per verzekeraar.

Vrije keuze rechtshulpverlener

Als uw conflict voor de rechter komt, mag u zelf een rechtshulpverlener kiezen. Daarbij gelden speciale voorwaarden. De verzekeraar licht u hierover tijdig en duidelijk in. 

U kunt kiezen voor de juridische specialist van de verzekeraar of voor een externe rechtshulpverlener, zoals een advocaat. Bent u verplicht om u in de procedure te laten bijstaan door een advocaat? Dan worden de kosten vergoed tot het kostenmaximum. Bent u hiertoe niet verplicht? Maar u kiest voor een advocaat in plaats van de specialist van de verzekeraar? Dan heeft u een beperktere dekking voor de kosten. Ook moet u een eigen risico betalen. Raadpleeg hierover de polisvoorwaarden en het dekkingsoverzicht of raadpleeg onze adviseur.

Aanschaf tweedehands voertuig

Heeft u de aanvullende module Verkeer en de keuzedekking Eigen voertuig meeverzekerd? Dan krijgt u alleen juridische hulp bij conflicten over de aanschaf van een tweedehands voertuig als u deze koopt bij een officiële dealer en/of Bovag- of Focwa-bedrijf, en als u bij de aanschaf schriftelijke garantie hebt gekregen.

Verhuur

U krijgt alleen juridische hulp bij geschillen over verhuur van uw woning als er sprake is van tijdelijke verhuur. Bijvoorbeeld omdat u uw woning verhuurt als overbrugging omdat u de officieel te koop staande woning nog niet heeft verkocht.

Belastingdienst

Heeft u de module Fiscaal en vermogen meeverzekerd? Dan krijgt u alleen juridische hulp bij geschillen over beslissingen van de Nederlandse belastingdienst als deze beslissingen zijn genomen tijdens de looptijd van de verzekering. U krijgt alleen hulp als het conflict wordt voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Het Nederlandse recht moet van toepassing zijn.

Waar ben ik gedekt?

Dat is afhankelijk van de dekking en het soort conflict. U bent in ieder geval verzekerd voor conflicten in Nederland. Soms heeft u dekking in Europa en soms in de hele wereld.

Dekkingsgebied per dekking en conflict:

 • Consument (basisdekking) - Conflict over onderwijs: Nederland - Conflict over reizen: hele wereld - Overige consumentenzaken: Europese Unie
 • Wonen: Nederland
 • Werk & Inkomen: Europese Unie
 • Verkeer: heel Europa
 • Belastingen & Vermogensbeheer: Nederland
 • Mediation bij echtscheiding: Nederland

In het dekkingsoverzicht van de polisvoorwaarden staat precies vermeld waar u verzekerd bent voor een bepaald conflict.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de rechtsbijstandverzekering aanvraagt of u heeft schade, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en te beperken. Meld een conflict direct bij de verzekeraar voordat u andere actie onderneemt. De verzekeringsmaatschappij probeert het conflict dan zo snel mogelijk op te lossen. Schakel nooit zelf een advocaat in! Werk volledig mee bij de schadeafhandeling. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Houdt u zich niet aan de verplichtingen en schaad de belangen van de verzekeraar? Dan kan dat gevolgen hebben. De verzekeringsmaatschappij kan een schade dan afwijzen en/of zij kunnen uw rechtsbijstandverzekering aanpassen. Bijvoorbeeld de premie of de polisvoorwaarden. Of zij kunnen zelfs de rechtsbijstandverzekering beëindigen. 

Hoe wordt de premie voor de rechtsbijstandverzekering berekend?

Van invloed op uw premie en dekking zijn:

 • Uw gezinssituatie (alleenstaand of gezin)
 • Welke maximale drempel of eigen bijdrage u per zaak betaalt
 • De looptijd van uw rechtsbijstandverzekering
 • Welke rubrieken u wel of niet wilt meeverzekeren

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of (digitale) nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De rechtsbijstandverzekering begint op de ingangsdatum die op de polis staat en geldt voor een jaar. Verzekeraars verlengen uw rechtsbijstandverzekering telkens met een jaar. Zij kunnen de rechtsbijstandverzekering stoppen, bijvoorbeeld als u de premie niet op tijd betaalt of bij fraude.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de rechtsbijstandverzekering dagelijks opzeggen vaak zonder opzegtermijn. Dit kan schriftelijk of digitaal bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij de verzekeraar. De rechtsbijstandverzekering eindigt dan op de datum die u aangeeft. Ontvangen wij de opzegging na de datum die u aangeeft? Dan eindigt de rechtsbijstandverzekering op de dag waarop de opzegging is ontvangen.

Algemene informatie rechtsbijstandverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de rechtsbijstandverzekering. In de offerte, de polis en de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

De rechtsbijstandverzekering is onderdeel van het particulier verzekeringspakket

De rechtsbijstandverzekering kunt u afsluiten als onderdeel van het particulier verzekeringspakket. Hoe meer verzekeringen u afsluit, hoe hoger uw pakketkorting kan zijn en u heeft al uw verzekeringen op één overzichtelijk polisblad. U ziet direct wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Voor elke verzekering in het particulier verzekeringspakket geldt: bepaal samen met onze adviseur wat u nodig heeft, dan betaalt u alleen wat u nodig heeft.

U kunt uw particulier verzekeringspakket samenstellen uit de volgende verzekeringen:

Gezin en Gezondheid

Huis en Wonen

Recreatie en Reis

Verkeer en Voertuigen

Voordelen particulier verzekeringspakket

Onafhankelijk advies

Onze onafhankelijk adviseur helpt u graag bij het kiezen van de juiste schadeverzekeringen en de dekking die bij u past. U betaalt alleen wat u nodig heeft.

Pakketkorting

Het particulier verzekeringspakket heeft u al vanaf één verzekering. Hoe meer verzekeringen u afsluit in het particulier verzekeringspakket, hoe meer korting u kunt krijgen.

Overzicht

Al uw verzekeringen staan op een overzichtelijk polisblad hierop ziet u wat u wel en wat u niet heeft verzekerd. Met de digitale polismap heeft u uw particulier verzekeringspakket altijd binnen handbereik.

Elk jaar een update

Om te weten of uw particulier verzekeringspakket nog aansluit bij uw situatie, ontvangt u elk jaar een handige checklist.

Overleg met onze adviseur

Overleg met onze adviseur wat u eventueel wilt aanpassen. Verandert er tussentijds iets in uw persoonlijke situatie? Geef dat dan direct aan ons door. Ook dan kan uw particulier verzekeringspakket worden aangepast. 

Meer weten over de rechtsbijstandverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de rechtsbijstandverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling en professioneel polisbeheer!