Dierenverzekering

Dierenverzekering - Heeft u bedrijfsmatig pluimvee, varkens, rundvee, schapen of geiten? De dierenverzekering vergoedt schade door bijvoorbeeld brand, storm, hagel en vandalisme. Ook vergoeden verzekeraars vervoer en verblijf bij schade. Zo kunt u na schade snel weer aan de slag.

Wat is verzekerd met de dierenverzekering?

De dierenverzekering vergoedt schade aan uw (pluim)veestapel door bijvoorbeeld brand, blikseminslag of ontploffing. Ook de kosten van een dierenarts worden soms vergoed. Kosten voor opruiming zijn standaard meeverzekerd voor 20% van de verzekerde som, ook als de totale schadevergoeding boven de verzekerde som uit komt. Moeten de dieren na een schade tijdelijk ergens anders worden gehuisvest? Dan zijn de kosten voor vervoer en verblijf elders ook standaard meeverzekerd. Voor pluimveehouders en/of varkenshouders is er een optionele dekking Gevolgschade Uitval Regelapparatuur (GUR) en voor rundvee kunt u kiezen voor de Dekking Ziekte & Ongevallen. In uw polis staat welke dieren of diersoorten onder de dekking vallen.

Verzekerd bedrag

U bepaalt zelf het verzekerde bedrag voor de dierenverzekering. Dit doet u op basis van de marktwaarde van de dieren. Het verzekerde bedrag staat dan op uw polis. U kunt meerdere diersoorten verzekeren. Per diersoort kiest u een verzekerd bedrag. Dat verzekerde bedrag geldt dan voor al uw dieren van die soort. Al uw dieren samen kunt u tot maximum bedrag verzekeren.

Keuze: Ziekte en ongevallen rundvee

Hiermee bent u verzekerd voor materiële schade aan uw rundvee door ziekte, acute vergiftiging en ongevallen. In die gevallen vergoeden verzekeraars ook de na overleg gemaakte kosten van een dierenarts.

Keuze: Gevolgschade uitval regelapparatuur

Hiermee bent u verzekerd voor materiële schade aan uw varkens of pluimvee door het uitvallen van apparatuur die de leefomstandigheden in de stal regelt.

Overdekking

Heeft u tijdens het lopende verzekeringsjaar dieren van dezelfde soort aangeschaft en is het verzekerde bedrag daardoor te laag? Dan heeft u extra dekking tot 15% van het verzekerde bedrag voor die diersoort.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd met de dierenverzekering?

De dierenverzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Voor welke dieren bent u niet verzekerd?

  • Herten/Reeën
  • Paarden
  • Konijnen
  • Pelsdieren
  • Vissen
  • Exotische dieren/tropische vogels/reptielen

Aardbeving, vulkanische uitbarsting en overstroming

U bent niet verzekerd voor schade door een aardbeving, ook niet als die het gevolg is van gaswinning. Bij een vulkanische uitbarsting of een overstroming is ook geen vergoeding mogelijk.

Dekking Ziekte en ongevallen rundvee

In de polisvoorwaarden staat beschreven in welke gevallen er geen dekking is. Zoals schade die geleidelijk is ontstaan of schade door poot- en uieraandoeningen.

Dekking Gevolgschade uitval regelapparatuur

In de polisvoorwaarden staat beschreven in welke gevallen er geen dekking is. Zoals schade door abnormaal gebruik van de apparatuur of het niet kunnen ontvangen van een alarmsignaal.

Schade melden

Wilt u schade melden? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur of een schademanager van de verzekeraar. Zodat u snel weer door kunt gaan met ondernemen.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de Dierenverzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen. In een aantal situaties geldt echter een ander eigen risico. Welke situaties dit zijn en welk eigen risico geldt, staat op uw polis.

Dekking ziekte en ongevallen rundvee

Voor deze dekking geldt een maximale vergoeding per dier. Er is een maximale uitkeringstermijn van vijf jaar.

Waar ben ik gedekt?

De Dierenverzekering geldt overal in Nederland, en in België en Duitsland tot 25 km van de Nederlandse grens.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de Dierenverzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Premie dierenverzekering

Uw premie voor de Dierenverzekering hangt af van onder meer uw bedrijfsactiviteit(en), het object dat u verzekert en de dekking die u kiest. Elke situatie is anders. Onze verzekeringsadviseur doet u graag een aanbod dat bij u past.

De dierenverzekering in een agrarisch verzekeringspakket

De dierenverzekering is vaak onderdeel van een agrarisch verzekeringspakket. U bepaalt zelf hoeveel en welke verzekeringen u opneemt in uw Agrarische verzekeringspakket. Zo weet u dat u kiest voor een goede combinatie.

Pakketkorting oplopend tot 10%

Een agrarisch verzekeringspakket biedt u een basis. Kies daarnaast zelf welke specifieke risico’s uit uw branche u nog meer wilt verzekeren. Vanaf twee verschillende verzekeringen krijgt u pakketkorting. Deze kan oplopen tot 10%.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via een digitale nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De dierenverzekering begint op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als de dierenverzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen verzekeraars de dierenverzekering stoppen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de dierenverzekering dagelijks opzeggen. De dierenverzekering eindigt dan de volgende dag, of zoveel later als u wenst. Vaak hnateren verzekeraars een opegtermijn van 30 dagen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail.

Polisvoorwaarden

In de polisvoorwaarden leest u precies wat de dierenverzekering dekt. Wat verzekeraars vergoeden, hangt af van uw verzekerde bedrag. Daarnaast zijn de schadevergoedingen soms aan een maximum gebonden. Ook geldt een eigen risico.

Bovenstaande informatie geeft alleen een samenvatting van de dierenverzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid beschreven waarvoor u wel of niet verzekerd voor bent. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie is het geen standaardproduct. In dat geval geldt deze algemene informatie niet.

Afsluiten via onze verzekeringsadviseur

De dierenverzekering kunt u afsluiten via onze verzekeringsadviseur. Ook voor een premie­opgave en antwoord op uw vragen kunt u terecht bij onze adviseur.

Voordelen dierenverzekering

  • Vergoedt onder andere schade door brand, storm, hagel en vandalisme
  • Opruimingskosten standaard verzekerd
  • Bij schade is vervoer naar en verblijf op een andere locatie gedekt

Meer weten over de dierenverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de dierenverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.