Ongevallenverzekering voor ondernemers

Ongevallenverzekering voor ondernemers Pixabay

Ongevallenverzekering voor ondernemers - De ongevallenverzekering voor ondernemers keert een vergoeding uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. Als ondernemer bent u en uw gezin afhankelijk van uw eigen inkomen, een ongeluk kan u zomaar tijdelijk of langdurig uitschakelen. Een ongevallenverzekering voor ondernemers zorgt voor een eenmalige financiële tegemoetkoming als u door een ongeval blijvend invalide raakt of komt te overlijden.

Offerte ongevallenverzekering voor ondernemers aanvragen

Wat is een ongevallenverzekering voor ondernemers?

Een ongevallenverzekering voor ondernemers is een sommenverzekering. Er wordt bij letsel bij de verzekerde een vooraf vastgesteld bedrag uitgekeerd. Dit bedrag heeft geen relatie tot de werkelijke schade, maar er wordt uitgekeerd op basis van de voorwaarden. Tevens is het erg flexibel; de verzekerde bedragen kunnen gemakkelijk aangepast worden. Een ongevallenverzekering voor ondernemers keert eenmalig een van te voren afgesproken bedrag uit bij overlijden of blijvende invaliditeit. Wanneer u blijvend invalide raakt wordt er uitgekeerd op basis van de ''gliedertax''.

Welk soort verzekering is de ongevallenverzekering voor ondernemers?

De ongevallenverzekering voor ondernemers keert een bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden door een ongeval. U kunt kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Wat is verzekerd met de ongevallenverzekering voor ondernemers?

Verzekeraars keren uit bij een ongeval.

Keuze: Blijvende invaliditeit

U krijgt een bedrag afhankelijk van de mate van invaliditeit. Zodra er een eindtoestand is bereikt, stellen verzekeraars de mate van invaliditeit vast. Is dit niet binnen 12 maanden na het ongeval? Dan vergoeden zij ook de wettelijke rente. Als er binnen 24 maanden na de melding van het ongeval nog geen eindtoestand is, dan kunnen wij besluiten om alvast één of meer voorschotten te geven.

De gliedertax

De gliedertax is een tabel die is opgenomen in de polis. In deze tabel staat aangegeven welk percentage van het verzekerd bedrag er wordt uitgekeerd bij blijvende invaliditeit in geval van (functie)verlies van een of meerdere lichaamsdelen. U kunt er voor kiezen of u alleen uzelf of uw hele gezin wereldwijd verzekert tegen ongevallen.

Invaliditeitsschaal

De invaliditeitsschaal bepaalt hoe hoog uw uitkering is in geval van invaliditeit door een ongeval. Dat gebeurt op basis van uw invaliditeitspercentage. Bij de klimmende invaliditeitsschalen is het uitkeringspercentage hoger dan het invaliditeitspercentage. Als u 100% invalide wordt, krijgt u 225% of 350% uitgekeerd, afhankelijk van de klimmende invaliditeitsschaal die u kiest.

Keuze: Overlijden

Uw erfgenamen krijgen een bedrag als u overlijdt door een ongeval.

Keuze: Uitgebreide dekking

U bent standaard verzekerd voor een daguitkering bij een ziekenhuisopname door een ongeval. U ontvangt een maximaal verzekerd bedrag voor elke dag die u bent opgenomen met een maximum per ongeval. Heeft u de keuzedekking Overlijden meeverzekerd? En overlijden u en uw verzekerde partner allebei door hetzelfde ongeval? Of overlijdt u beiden binnen 12 maanden na elkaar door verschillende ongevallen? En laten u minstens één verzekerd kind achter? Dan verdubbelen verzekeraars voor allebei de uitkering.

Keuze: Beroepswerkzaamheden met een risico

Voor bepaalde beroepswerkzaamheden bent u niet (standaard) verzekerd. Denk aan het werken met gevaarlijke machines of gereedschappen. Of het werken op hoogte, zoals op steigers, ladders en daken. Met deze keuzedekking kunt u dit meeverzekeren. Let op: een aantal beroepswerkzaamheden zijn niet te verzekeren, ook niet met deze keuzedekking. Informeer vooraf bij onze verzekeringsadviseur over de mogelijkheden.

Wat is niet verzekerd?

U bent bijvoorbeeld niet verzekerd bij een ongeval door misbruik van alcohol, geneesmiddelen of drugs. Of als u rijdt zonder rijbewijs of vaart zonder vaarbewijs. En u bent ook niet verzekerd als u jonger bent dan 23 jaar en een motor of bromfiets bestuurt met een cilinderinhoud van meer dan 50 cc. Let op: verzekeraars keren ook niet uit als u geen wettelijk verplichte helm draagt. Maar kunt u aantonen dat uw invaliditeit niet komt doordat u geen helm droeg? Dan keren verzekeringsmaatschappijen wel uit. Bij uw overlijden moeten uw erfgenamen dat aantonen.

Gevaarlijke sporten

U bent niet verzekerd voor bepaalde gevaarlijke sporten. Denk aan vechtsporten, parachutespringen of deltavliegen.

Fraude, opzet, strafbare activiteiten, molest

U bent niet verzekerd als u bij het afsluiten van de ongevallenverzekering voor ondernemers of bij een ongeval fraude pleegt. Of als er bij een ongeval sprake is van opzet of roekeloosheid of criminele en strafbare activiteiten. U bent ook niet verzekerd als het ongeval het gevolg is van molest of een atoomkernreactie. Onder molest verstaan verzekeringsmaatschappijen: binnenlandse onlusten, burgeroorlog, gewapend conflict, muiterij, oproer en opstand.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Sporten

Sommige sporten zijn alleen verzekerd onder deskundige begeleiding, zoals bungeejumping, survivaltochten of skiën of snowboarden offpiste. Informeer vooraf bij onze verzekeringsadviseur of een bepaalde sport verzekerd is.

Waar ben ik gedekt?

De ongevallenverzekering voor ondernemers geldt wereldwijd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de ongevallenverzekering voor ondernemers aanvraagt of u krijgt een ongeval, moet je alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om het ongeval te voorkomen of letsel te beperken. Meld het ongeval zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk door. Overlijdt u door het ongeval? Dan gelden sommige verplichtingen voor de erfgenamen of begunstigde.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, per kwartaal, per half jaar of eenmaal per jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of (digitale) nota.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De ongevallenverzekering voor ondernemers begint op de ingangsdatum die op de polis staat. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kan de verzekeraar de ongevallenverzekering voor ondernemers stoppen. De dekking van de ongevallenverzekering voor ondernemers eindigt op de eerste dag van de maand nadat u als verzekerde 70 jaar wordt. Vanaf dat moment hoeft er voor u ook geen premie meer betaald te worden. De verzekeringnemer krijgt daarvan bericht. Als u de enige verzekerde op de polis was, eindigt de hele ongevallenverzekering voor ondernemers.

Hoe zeg ik mijn contract op?

U kunt de ongevallenverzekering voor ondernemers dagelijks opzeggen. De ongevallenverzekering voor ondernemers stopt dan een maand later. Dit kan schriftelijk of via mail bij onze verzekeringsadviseur of rechtstreeks bij de verzekeraar.

Algemene informatie

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de ongevallenverzekering voor ondernemers. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd.

Voordelen ongevallenverzekering voor ondernemers

  • Uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.
  • De ongevallenverzekering voor ondernemers biedt werelddekking
  • Persoonlijke service bij afsluiten verzekering en regelen van schades
  • U kiest zelf welke risico's u verzekert.
  • Ongevallen die veroorzaakt zijn door een ziekte, kwaal of gebrek zijn meeverzekerd.
  • U kunt kiezen uit een standaard invaliditeitsschaal of twee klimmende invaliditeitsschalen.
  • Uitkering bij blijvende invaliditeit kan oplopen tot 350%.

Meer weten over de ongevallenverzekering voor ondernemers?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de ongevallenverzekering voor ondernemers voor ondernemers? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en schadeservices. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.