Dienstenwijzer Honig en Honig

Sinds 2001 zijn wij onze klanten van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel contract- en polisbeheer en HR- en Schadeservices. Honig en Honig is gespecialiseerd in bedrijfsverzekeringen, inkomensverzekeringen en pensioen. In onze dienstenwijzer informeren wij u over onze dienstverlening.

Informatie over onze dienstverlening

Wij maken graag heldere afspraken met u over onze dienstverlening en de bijbehorende kosten. In deze brochure leest u daar meer over. Wij gaan hierbij verder dan de informatie die we u op grond van de Wet op het financieel toezicht moeten verstrekken. Wij geven u graag aanvullende informatie over onze dienstverlening zodat u een goed totaalbeeld krijgt. Heeft u hier vragen over, stel ze ons dan gerust!

De klant staat bij ons altijd centraal. Uw bedrijfssituatie of persoonlijke situatie en uw wensen zijn onze leidraad. In deze dienstenwijzer beschrijven wij wie wij zijn, wat wij voor u doen, welke kosten u daarvoor betaalt. Wij maken u graag wegwijs bij ons kantoor: Honig en Honig, voor werkgevers en werknemers. In dit documenet vindt u ook onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met eventuele klachten.

Wij geven hiermee een beeld van wie wij zijn, wat wij doen, hoe wij werken, in welke vakgebieden wij u van dienst kunnen zijn en welke kosten wij hanteren. Waar het echt om gaat, is dat u ervaart dat wij ons persoonlijk betrokken voelen bij uw belang. Vanuit die betrokkenheid proberen wij actief adviezen te geven. Dat kunnen wij niet alleen in woorden overbrengen, maar wel in ons handelen. Dat zult u in de praktijk moeten ervaren. U bent van harte welkom als relatie van ons kantoor. 

Onze contactgegevens

Honig en Honig BV
Benedenweg 310
1834 BE  Sint Pancras

Telefoon: 072-5642669
Internet: www.honigenhonig.nl
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingstijden

Wij zijn op werkdagen geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur. Op afspraak kunnen wij u ook buiten kantoortijden van dienst zijn. Op zaterdag en zondag zijn wij gesloten. Op www.honigenhonig.nl vindt u productinformatie, nieuws en tips.

In geval van spoed en nood!

Bij spoedeisende situaties, zoals ongevallen, overlijden of ingrijpende schadegevallen, zijn wij 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via het nummer: 0651-261761. Indien u ons niet kunt bereiken, verzoeken wij u uw boodschap achter te laten op onze voicemail of uw bericht per sms of e-mail aan ons te versturen. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Juridische gegevens Honig en Honig BV

 • KvK-nummer: 37093327
 • Algemene voorwaarden gedeponeerd onder nummer: D-3239
 • Wft-register: 12018846
 • Kifid: 300.013409

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer: 12018846. Wij beschikken over de volgende vergunningen:

Financiële dienst
Product

Adviseren en bemiddelen

Inkomensverzekeringen

Adviseren en bemiddelen

Pensioenverzekeringen

Adviseren en bemiddelen

Premiepensioenvorderingen

Adviseren en bemiddelen

Schadeverzekeringen particulier

Adviseren en bemiddelen

Schadeverzekeringen zakelijk

Adviseren en bemiddelen

Zorgverzekeringen

Vergelijkingskaart

Een vergelijkingskaart geeft algemene informatie over onze dienstverlening, onafhankelijkheid en onze kosten voor advies, bemiddeling en beheer. Onderaan deze pagina vindt u de vergelijkingskaarten van Honig en Honig.

Aard van onze dienstverlening

Binnen het kader van onze vergunning kunnen wij u op de volgende manieren van dienst zijn:

 1. Wij kunnen u inzicht geven in uw huidige situatie als het gaat om het afdekken van bepaalde risico’s.
 2. Wanneer u exact weet welk financieel product u nodig heeft en geen advies wenst, kunnen wij de begeleiding verzorgen bij het afsluiten daarvan (‘execution only’).
 3. Wanneer u in grote lijnen weet wat voor soort financieel product u zoekt, kunnen wij u helpen bij het vergelijken en selecteren van de beste optie.
 4. Wij kunnen op uw verzoek klankborden over uw ideeën van een financieel product.
 5. Wij kunnen u coachen bij het vormen van een beeld van de mogelijkheden voor het verzekeren van bepaalde risico’s.
 6. Wij kunnen u van dienst zijn met advies, bemiddeling, beheer, hulp bij schade en HR-services.

Dienstenverlening Honig en Honig 

Advies voor uw verzekeringen

Afhankelijk van de situatie, inventariseren wij uw kennis en ervaring rondom financiële zaken, de risico’s die u wel of juist niet wilt/kunt lopen, maar vooral de wensen behoeftes die u heeft. Naar aanleiding van deze inventarisatie brengen wij advies uit.

Waaruit bestaan de werkzaamheden bij advies?

 • Inventarisatie van uw financiële situatie en gegevens, uw doelstellingen en wensen
 • Uitleg van uw mogelijkheden en bespreking vervolgtraject
 • Uw klantprofiel opstellen
 • Klantadvies met motivatie en bespreken
 • Offertes opvragen, marktvergelijking op basis premie en polisvoorwaarden
 • Definitieve offerte(s) opmaken en bespreken

Bemiddeling voor uw verzekeringen

Indien u een product nodig heeft en wenst, zullen wij u begeleiden in het maken van een keuze hierin. Wij blijven nauw betrokken bij het tot stand komen ervan en nemen u zoveel mogelijk zaken uit handen.

Waaruit bestaan de werkzaamheden bij bemiddeling?

 • Opstarten aanvraag procedure
 • Aanvraagformulier(en) opmaken en medische waarborgen organiseren
 • Uw klant- en polisadministratie bijwerken
 • Bewaken voortgang aanvraag en medische acceptatie
 • Controle output van aanbieder, polis, premie en voorwaarden
 • Juridische documenten nalezen en controleren

Beheer van uw verzekeringen

Naast het voeren van een juiste administratie is het mogelijk om met ons separate afspraken te maken rondom het up to date houden van het advies en/of de door ons beheerde producten.

Waaruit bestaan de werkzaamheden bij beheer?

 • Administratie en archivering
 • Informeren over product, fiscale en wettelijke wijzigingen
 • Beantwoorden van algemene vragen, telefonisch en per e-mail
 • Algemene administratieve werkzaamheden: zoals aanpassen persoonlijke gegevens of betaaltermijn
 • Digitale polismap
 • Persoonlijk financieel overzicht
 • Uitgebreide en onafhankelijke hulp bij schade

Bovenstaande beschrijving is slechts een samenvatting en globale beschrijving van onze werkzaamheden. Per klant en per doelgroep zijn er verschillen in dienstverlening. Onze diensten kunnen van toepassing zijn op gebied van:

 • Arbeidsongeschiktheid
 • Levensverzekeringen
 • Pensioen
 • Schadeverzekeringen

Klachten over de uitvoering van onze dienstverlening

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij doen dan ons uiterste best om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen. Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 070 – 333 8 999
www.kifid.nl

Ons kantoor is bij het Kifid aangesloten onder nummer 300.013409.

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken of verzekeringsmaatschappijen.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten, aandelen of anderszins zeggenschap in ons bedrijf.

Onze beloning

De kosten van onze werkzaamheden kunnen worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Dit heet provisie. Voor levensverzekeringen, individuele arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en pensioenverzekeringen mogen wij geen provisie ontvangen van banken of verzekeraars. Wij brengen de kosten voor onze werkzaamheden bij deze producten bij u in rekening.

Beloningsbeleid Honig en Honig BV

In de dienstverlening van Honig en Honig BV staan de belangen van onze klanten centraal. Dit komt ook terug in de wijze waarop wij onze medewerkers belonen.

Beheerst beloningsbeleid

De medewerkers van Honig en Honig BV worden uitsluitend beloond door middel van regulier loon. Het loon bevat geen enkele component dat gerelateerd is aan de gerealiseerde individuele- en/of collectieve productie en/of omzet van de onderneming.

De hoogte van de beloning (salaris en andere arbeidsvoorwaarden) is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort financiële producten die onze medewerkers adviseren. Zij ontvangen een vast salaris. Een eventuele verhoging van het vaste salaris is niet afhankelijk van de hoeveelheid of de soort geadviseerde financiële producten.

Uw persoonsgegevens

Om u goed te kunnen adviseren welke financiële producten bij uw situatie passen, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met financiële diensten, uw financiële situatie, zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeften voor zover relevant voor het financiële advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen, dan wel uw wens om deze juist af te dekken, bijvoorbeeld door middel van een verzekering.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om

Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de informatie die zij nodig hebben om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door wanneer dat nodig is om een bepaald onderdeel van uw opdracht uit te voeren. Wij geven daarbij alleen die gegevens door die deze derden ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig om de opgedragen werkzaamheden voor u uit te voeren. Uiterlijk vijf jaar nadat de verzekeringen en/of kredieten die wij voor u tot stand hebben gebracht zijn geëindigd, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

Wat zijn uw rechten?

U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen. Maar daarnaast heeft u nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

 1. U mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van u hebben. Dit overzicht verstrekken wij u kosteloos.
 2. Wanneer u meent, dat wij bepaalde gegevens over u onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kunt u om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor u werken correct zijn.
 3. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek.
 4. Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kunt u ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
 5. Indien u dat wenst, kunt u ons vragen uw gegevens door te zenden aan een derde. Bijvoorbeeld uw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van uw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk uw verzoek uitvoeren.
 6. Wanneer wij van derden persoonlijke informatie over u ontvangen, bijvoorbeeld van uw verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij u over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.
Wat is de situatie wanneer u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik daarvan?

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen.

Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u mededelen dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Klachten over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan

Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop binnen ons kantoor wordt omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Mocht u klachten hebben over de wijze waarop ons kantoor met uw persoonsgeven is omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van ons kantoor. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Natuurlijk is er nog veel meer te vertellen

We hopen dat u een beeld heeft gekregen van wat wij voor u kunnen betekenen. Natuurlijk is dat veel meer dan u in deze brochure heeft kunnen lezen. Stel ons daarom gerust uw vragen. Wilt u meer weten of wat wij voor u kunnen doen of hoe wij werken? We vertellen het u graag in een persoonlijk gesprek.