Personeelsverzekeringen

Personeelsverzekeringen

Personeelsverzekeringen - Hier vindt u informatie over personeelsverzekeringen voor werkgevers. Denk hierbij aan arbo en re-integratie, verzuimverzekering, collectief pensioen, WIA verzekeringen, ongevallenverzekering en collectieve zorgverzekering. Kortom alle verzekerbare risico's in het MKB!

Verzekeringen voor uw personeel - Verzekeringen voor uw personeel bieden dekking voor werkgevers- en werknemersrisico’s. Afgestemd op uw bedrijfssituatie of CAO. Denk bijvoorbeeld aan de loondoorbetaling bij ziekte of een WIA-aanvulling bij arbeidsongeschiktheid. Met de Verzekeringen voor uw personeel zijn deze risico’s en verplichtingen goed verzekerd.

Offerte personeelsverzekeringen aanvragen

Verzekeringen voor uw werknemers - Verzekeringen voor uw werknemers bieden dekking voor werkgevers- en werknemersrisico’s. Afgestemd op uw bedrijfssituatie of CAO. Denk bijvoorbeeld aan de loondoorbetaling bij ziekte of een WIA-aanvulling bij arbeidsongeschiktheid. Met de verzekeringen voor uw werknemers zijn deze risico’s en verplichtingen goed verzekerd.

Offerte personeelsverzekeringen aanvragen