Honig en Honig gesloten tijdens de feestdagen

Tijdens de feestdagen is Honig en Honig gesloten op donderdag 26 mei (Hemelvaart), vrijdag 27 mei
en maandag 6 juni (Tweede Pinksterdag).

Exploitatiekostenverzekering

De exploitatiekostenverzekering is bestemd voor (zorg)instellingen die afhankelijk zijn van een (zorg)locatie. Met de exploitatiekostenverzekering bent u verzekerd tegen een verhoging van de exploitatiekosten en/of een vermindering van inkomsten. Dit zijn kosten voor het uitbesteden van werkzaamheden, extra zorg en het overbrengen van bewoners naar andere (zorg)locaties.

Offerte aanvragen

Welk soort verzekering is de exploitatiekostenverzekering?

Met de exploitatiekostenverzekering is de toename van de exploitatiekosten door een stilstand of verstoring van uw beroep, bedrijf of bedrijfsactiviteiten gedekt. De exploitatiekostenverzekering is alleen geschikt voor instellingen die een exploitatierekening opmaken, zoals een ziekenhuis, bejaardencentrum of een verzorgings- of verpleeghuis.

Wat is verzekerd met de exploitatiekosten?

Uw exploitatiekosten zijn verzekerd wanneer uw activiteiten stilvallen of verstoord worden door bijvoorbeeld een brand, ontploffing, storm, hevige lokale regenval, wateropeenhoping, lekkage uit leidingen, diefstal of vandalisme. De kosten die nodig zijn om uw bedrijf draaiende te houden zijn gedekt, voor zover deze zijn opgenomen in uw exploitatierekening.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag voor de exploitatiekostenverzekering is gebaseerd op de exploitatiekosten van uw bedrijf over het laatste volledige boekjaar. Tijdens het lopende jaar krijgt u garantie tegen onderverzekering als u ieder jaar aan de verzekeraar doorgeeft wat uw exploitatiekosten zijn geweest en deze niet lager waren dan uw exploitatiekosten over het voorafgaande boekjaar. Waren uw exploitatiekosten wel lager dan die over het voorafgaande boekjaar? Dan heeft u altijd dekking tot het verzekerde bedrag in uw polis.

Schadevergoeding

Voor het vaststellen van de schadevergoeding gaan verzekeringsmaatschappijen uit van het bedrag waarmee uw exploitatiekosten zijn toegenomen en uw inkomsten zijn afgenomen. Hiervan trekken zij eventuele besparingen af, bijvoorbeeld kosten die vanwege de stilstand of verstoring tijdelijk vervallen. Let op, uw exploitatiekosten zijn alleen gedekt tijdens de uitkeringstermijn. Deze termijn staat in uw polis. U kunt kiezen voor een uitkeringstermijn van 52, 104 of 156 weken.

Storing nutsvoorzieningen

Is de toename van uw exploitatiekosten het gevolg van een storing in de levering van elektriciteit, water of gas aan uw bedrijf? Dan is dat verzekerd wanneer die storing langer dan zes uur duurt.

Kosten na schade

Kosten die u na een schade moet maken zijn ook verzekerd. Zo vergoeden we de redelijke kosten voor het vaststellen van de schade, en om verdere schade te beperken of te voorkomen.

Contra-expert

Heeft u schade? Dan wordt deze vastgesteld door onze expert. U kunt ook zelf een expert inschakelen. Dit noemen we een contra-expert. De kosten voor een contra-expert vergoeden wij ook, voor zover deze redelijk zijn.

Wat is niet verzekerd met de exploitatiekostenverzekering?

De exploitatiekostenverzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Boetes

Boetes die uw instelling krijgt, bijvoorbeeld omdat uw activiteiten stil lagen en u niet aan uw verplichtingen kon voldoen, zijn niet gedekt.

Opzet, roekeloosheid, verboden activiteiten, fraude en molest

U krijgt nooit een vergoeding voor schade die het gevolg is van opzettelijk handelen, roekeloosheid, een verboden activiteit, fraude of molest. Fraudeert u bij het afsluiten van de exploitatiekostenverzekering of bij het claimen van een schade? Dan zullen verzekeraars de exploitatiekostenverzekering beëindigen.

Aardbeving en overstroming

Schade die is ontstaan door een aardbeving is niet gedekt. Ook niet als die het gevolg is van de winning van gas, olie, zout of delfstoffen. Schade die is ontstaan door het bezwijken of overlopen van dijken, sluizen of andere waterkeringen is ook niet gedekt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor deze verzekering geldt algemeen eigen risico.

Uitkeringstermijn

Deze verzekering keert alleen uit gedurende de periode van de uitkeringstermijn. U kiest zelf de uitkeringstermijn. U kunt kiezen tussen 52, 104 of 156 weken. Welke uitkeringstermijn u nodig heeft is onder meer afhankelijk van de activiteiten van uw instelling en de zaken die u daarbij gebruikt. Het is voor de continuïteit van uw instelling belangrijk om een goede keuze te maken.

Afspraken

Soms gelden er afspraken, bijvoorbeeld voor preventieve maatregelen. Het is belangrijk dat u nagaat of u hieraan voldoet. Doet u dat niet? Dan kan dat gevolgen hebben voor uw recht op schadevergoeding. Let op, niet alle afspraken zijn opgenomen in de voorwaarden. Er kunnen ook afspraken zijn opgenomen in clausules bij uw polis.

Waar ben ik gedekt?

De dekking van de exploitatiekostenverzekering geldt alleen voor schades die zijn ontstaan binnen Nederland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de exploitatiekostenverzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door. Meld schade zo snel mogelijk en werk mee aan de afhandeling hiervan. U mag hierbij niets doen wat onze belangen zou kunnen schaden. Is de toename van uw exploitatiekosten het gevolg van diefstal, inbraak, vandalisme of een ander strafbaar feit? Dan moet u hiervan direct aangifte doen bij de politie.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt. Betalen kan via automatische incasso of via uw verzekeringsadviseur.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De exploitatiekostenverzekering begint om 12.00 uur op de datum die in uw polis staat. De verzekeringstermijn is een jaar. Als u of wij de verzekering niet beëindigen, dan verlengen we deze telkens voor een jaar. Let op, de exploitatiekostenverzekering is alleen van kracht als u de premie betaalt.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Na het eerste jaar kunt u de exploitatiekostenverzekering dagelijks beëindigen. De exploitatiekostenverzekering eindigt dan een maand daarna of zoveel later als u wenst. U kunt de exploitatiekostenverzekering schriftelijk of per e-mail beëindigen.

Algemene informatie exploitatiekostenverzekering

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de exploitatiekostenverzekering. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd. Heeft u vragen over de exploitatiekostenverzekering raadpleeg dan onze adviseur.

Wat zijn exploitatiekosten?

De kosten die nodig zijn om uw bedrijf, instelling of organisatie draaiende te houden en die zijn opgenomen op uw exploitatierekening, zoals:

 • Administratiekosten
 • Energiekosten 
 • Gas, water, licht
 • Huur en leasekosten
 • Personeelskosten
 • Voedingskosten

Wat is het verschil tussen exploitatiekostenverzekering en bedrijfsschadeverzekering?

Een exploitatiekostenverzekering wordt afgesloten bij organisaties die moeilijk bedrijfsresultaten kunnen aangeven in termen van omzet, productie of winst. Commerciële bedrijven met een winstoogmerk sluiten een bedrijfsschadeverzekering af.

Voordelen exploitatiekostenverzekering

Met de exploitatiekostenverzekering bent u verzekerd tegen een verhoging van de exploitatiekosten en/of een vermindering van inkomsten. Dit zijn kosten voor het uitbesteden van werkzaamheden, extra zorg en het overbrengen van bewoners naar andere (zorg)locaties.

 • Vergoeding van extra kosten voor de (zorg)instelling bij schade
 • Kosten voor het uitbesteden van werkzaamheden, extra zorg en het overbrengen van bewoners naar andere (zorg)locaties bij schade vergoed
 • De extra kosten die niet waren gebudgetteerd helemaal vergoed tot de maximaal verzekerde som
 • De continuïteit van de instelling beschermd
 • Geschikt voor instellingen die hun bedrijfsactiviteiten na schade op een andere locatie moeten uitvoeren
 • Ook kosten vergoed van maatregelen waarmee u schade probeerde te voorkomen

Meer weten over de exploitatiekostenverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de exploitatiekostenverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf of organisatie loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.