Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen – De Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen is een speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers met fysieke en zware beroepen, zoals bijvoorbeeld een metselaar, schilder, stucadoor, timmerman of tegelzetter. De Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen biedt een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers met een (fysiek) zwaar beroep (beroepsklasse 4 en 5 en beroepsklasse 3 met een beperkte eindleeftijd)

Offerte Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen aanvragen

Welk soort verzekering is de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen?

Met de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen verzekert u zich van een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Verzekeraars helpen u actief om arbeidsongeschiktheid te voorkomen, weer aan het werk te gaan bij arbeidsongeschiktheid en bij duurzame inzetbaarheid. De arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen is bedoeld voor zelfstandigen met een fysiek zwaar beroep. Vraag ons adviseur om advies over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen.

Onder inkomen verstaan verzekeringsmaatschappijen voor de ondernemer de belastbare winst uit onderneming en het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden bedoeld in de Wet inkomensbelasting 2001 en voor de directeur-grootaandeelhouder het belastbare loon. U verzekert maximaal 90% van uw gemiddelde inkomen over drie jaar. Er geldt een maximaal te verzekeren bedrag.

Wat is verzekerd met de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen?

De verzekeraar betaalt u het verzekerd bedrag als u arbeidsongeschikt wordt door ziekte, orgaandonatie of ongeval. U ontvangt een tijdelijke uitkering bij zwangerschap en adoptie. Iedere drie jaar vragen verzekeraars de werkzaamheden en inkomensgegevens op om uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen actueel te houden.

Uitkering

U heeft eenmaal recht op een onafgebroken 5-jaars uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Als u niet meer in staat bent om het minimumloon te verdienen heeft u recht op een Langlopende uitkering. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door hoeveel u nog kunt werken, de hoogte van het verzekerd bedrag en het uitkeringsjaar. Om de hoogte van de uitkering te bepalen, vermenigvuldigen we het arbeidsongeschiktheidspercentage met het verzekerd bedrag. De 5-jaars uitkering bouwen verzekeringsmaatschappijen langzaam af en stopt na 5 jaar. De Langlopende uitkering is 75% van het verzekerd bedrag. De uitkering stopt in ieder geval op de gekozen eindleeftijd.

Oorzaak arbeidsongeschiktheid

U krijgt een 5-jaars uitkering als u door ziekte, orgaandonatie of ongeval (gedeeltelijk) ongeschikt bent om de werkzaamheden van het verzekerde beroep te verrichten. Een Langlopende uitkering krijgt u als u door ziekte, orgaandonatie of ongeval niet meer in staat bent het minimumloon te verdienen.

Criterium arbeidsongeschiktheid

Verzekeraars beoordelen uw arbeidsongeschiktheid door te kijken welke werkzaamheden u niet meer kunt doen. Bij de 5-jaarsuitkering gaat het hierbij om werkzaamheden die bij uw beroep of werk horen. Bij de Langlopende uitkering kijken zij of u niet meer in staat bent om het minimumloon te verdienen met algemeen geaccepteerde arbeid.

Wanneer keren verzekeraars uit?

U krijgt een 5-jaarsuitkering als u voor minimaal 25% arbeidsongeschikt bent. Bij de Langlopende uitkering krijgt u een uitkering als u arbeidsongeschikt bent en niet meer in staat bent om het minimumloon te verdienen met algemeen geaccepteerde arbeid.

Hulp bij preventie en arbeidsongeschiktheid

U heeft een (fysiek) zwaar beroep en samen met u doen we er alles aan om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Elke 3 jaar bekijkt u met de arbeidsdeskundige of u nog in staat bent om in uw eigen beroep tot uw 67e door te gaan. Als dat niet lukt bespreekt de arbeidsdeskundige mogelijke oplossingen met u. De arbeidsdeskundige ondersteunt ook bij re-integratie. Oplossingen die we bijvoorbeeld aanbieden om arbeidsongeschiktheid te voorkomen zijn: We zetten diensten in om arbeidsongeschiktheid te verkleinen. Samen met u wordt gekeken naar een andere taakverdeling in de werkzaamheden binnen uw bedrijf. Of er wordt op tijd op bij- en omscholing in. Ook kan de arbeidsdeskundige u met bepaalde diensten helpen om inzicht te krijgen in uw gezondheid.

Wat is niet verzekerd met de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen?

U bent niet verzekerd bij arbeidsongeschiktheid ontstaan door uw eigen schuld of als u in detentie zit. Ook bent u niet verzekerd bij fraude, misleiding, molest, atoomreacties of als gevolg van terrorisme. Als u niet voldoet aan de polisvoorwaarden of clausules dan bent u ook niet verzekerd. Eigen schuld is als u de arbeidsongeschiktheid opzettelijk heeft veroorzaakt. Of als u arbeidsongeschikt wordt door gebruik van alcohol of drugs. Of door gebruik van geneesmiddelen en als u zich daarbij niet heeft gehouden aan het voorschrift van de arts. Bij terrorisme bepaalt het Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT) de vergoeding of uitkering.

Premie niet betaald

U bent niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid als u de premie niet betaalt.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Op de arbeidsongeschiktheidsuitkering houden verzekeringsmaatschappijen loonheffingen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet in. Dit betalen zij aan de belastingdienst. Bij de uitkering voor zwangerschap en bevalling houden verzekeraars vaak geen belasting in. De premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. De uitkering is belast. Dit geldt niet als de verzekeringnemer een BV of NV is.

Wachttijd

U kiest zelf de periode waarin u nog geen uitkering krijgt, het eigen risico. U kunt kiezen tussen 60 en 90 dagen. Het eigen risico geldt voor iedere nieuwe arbeidsongeschiktheid. Als u opnieuw arbeidsongeschikt wordt na beëindiging uitkering binnen 90 dagen door dezelfde ziekte of binnen 30 dagen bij een andere ziekte, dan geldt er geen eigen risico. Daarnaast geldt het eigen risico opnieuw als uw langlopende uitkering niet aansluit op uw 5-jaars uitkering. Hoe meer dagen u zelf het risico draagt, hoe lager uw premie.

Waar ben ik gedekt?

U bent wereldwijd verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid, het maakt niet uit waar deze is ontstaan. Gaat u langer dan zes maanden naar het buitenland? Dan moet u dit aan de verzekeraar doorgeven. Afhankelijk van de situatie kan de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen dan doorlopen, worden opgeschort of beëindigd.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Voordat u de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen kunt afsluiten stellen verzekeraars u een aantal vragen over uw gezondheid. Deze vragen moet u eerlijk beantwoorden. Uw antwoorden kunnen invloed hebben op de hoogte van uw premie en de omvang van de dekking of u kunt uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen niet afsluiten. Tijdens de looptijd van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen bent u verplicht om wijzigen door te geven en schade te melden en te voorkomen. Daarnaast bent u verplicht mee te werken aan het 3-jaarlijks bezoek van de arbeidsdeskundige. Ook zet u zich in voor duurzame inzetbaarheid.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kunt kiezen of u uw premie maandelijks, kwartaal, half jaar of jaar betaalt. Betalen kan via een automatische incasso of (digitale) nota. Of u maakt zelf het bedrag over. U betaalt de premie vooraf maar in ieder geval binnen 30 dagen na de premievervaldatum. U betaalt aan de verzekeringsmaatschappij. De premie is voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen niet ieder jaar gelijk omdat verzekeraars een risicotarief hanteren. Dit betekent dat zij de premie ieder jaar afstemmen op uw leeftijd. Bij het ouder worden neemt het risico op arbeidsongeschiktheid toe en stijgt de premie. In de laatste jaren daalt de premie, omdat zij niet meer zo lang hoeven uit te keren. U betaalt geen premie meer als u een uitkering voor arbeidsongeschiktheid ontvangt.

Indexering

Bij het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen bepaalt u zelf of u de hoogte van het verzekerd bedrag jaarlijks wilt laten stijgen. Uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen groeit dan mee met de inflatie. De uitkering stijgt jaarlijks als het CBS-loonindex cijfer stijgt. Bij indexering van het verzekerd bedrag en uitkering wordt het verzekerd bedrag en de uitkering jaarlijks verhoogd op basis van het CBS loonindex cijfer tot maximaal 4%.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

U spreekt af hoe lang de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen loopt. Meestal is dit de leeftijd waarop u met pensioen gaat. De maximale eindleeftijd is 67 jaar en 3 maanden. U kunt ook voor een lagere eindleeftijd kiezen.

Hoe zeg ik mijn contract op?

Bij een contractduur van één jaar kunt u de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen direct beëindigen. U moet de verzekeraar dan een brief of e-mail sturen waarin u dit schrijft. Als u met ons een langere contractduur dan een jaar heeft afgesproken, dan kunt u de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen alleen op de contractvervaldatum beëindigen. Verzekeringsmaatschappijen beëindigen uw arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen altijd als u stopt met uw bedrijfsactiviteiten of uw werkzaamheden behorende bij het beroep, bij volledig in diensttreding en bij faillissement.

Algemene informatie

Bovenstaande informatie geeft een samenvatting van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor iemand wel en niet is verzekerd.

Meer weten over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.

Beroepenlijst zware beroepen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zware beroepen

Aannemer bouwbedrijf meewerkend

Aannemer grond-, weg- en waterbouw

Acrobaat

Acteur

Agrarisch dienstverlener

Alfahulp

Antenneplaatser, schotel, radio, tv

Asbestcontroleur/asbestinspecteur

Asbestsaneerder

Autoglaszetter autoglashersteller

Autohandelaar zonder showroom

Automatiekhouder

Automonteur/motormonteur

Autorij-instructeur/motorrij-instructeur

Autoschadehersteller

Autosloper

Baggermachinist

Balletdanser

Balletleraar

Ballonvaarder

Banketbakker zelf bakkend

Barkeeper

Basaltsteenzetter

Beeld en geluidstechnicus op locatie

Beeldend kunstenaar

Beeldhouwer

Begeleider lichamelijk gehandicapten

Begeleider verstandelijk gehandicapten

Behanger

Bejaardenverzorger

Bejaardenwelzijnswerker

Benzinepomphouder bedienend

Berger

Betontimmerman

Betonvlechter/betonijzervlechter

Betonwerker/betonboorder

Beveiliger/bewaker

Binnenwatervisser

Bistrohouder

Blokkenlijmer

Boomrooier

Boordwerktuigkundige

Bosbouwer

Boswachter

Botenverhuurder met reparatie

Bouwkundige meewerkend

Bouwmachinemachinist

Bromfietsmonteur

Broodbakker zelf bakkend

Buitensportinstructeur outdoor

Bulldozermachinist

Bungalowparkhouder

Cabaretier/conferencier

Café-restauranthouder

Caféhouder

Cameraman

Campinghouder meewerkend

Carrosseriebouwer

Cateraar meewerkend

Classificeerder

Constructeur

Constructiebankwerker

Constructieschilder/montageschilder

Constructiewerker

Cv-monteur

Dakdekker

Danser

Dansleraar geen ballet

Decoratieschilder

Decorbouwer

Discotheekhouder

Diskjockey

Dorsmachinist

Dressman

Duiker

Eendenfokker

Eerstelijns verloskundige

Eigenaar meubelwinkel

Eigenaar recyclingbedrijf

Eigenaar viswinkel met bakken, fileren

Eigenaar witgoedwinkel

Entertainer

Expeditiechauffeur

Filmer geen studiowerk

Filmtechnicus/geluidstechnicus op locatie

Fitnessinstructeur

Foodtruckhouder

Fotomodel

Garagehouder meewerkend

Gebouwensloper

Geitenfokker

Gevelreiniger

Glaszetter geen kassenbouw

Glaszetter kassenbouw

Glazenwasser met ladder/telescoopstang

Glazenwasser met liftbak

Graafmachinemachinist

Granietwerker

Griendhakker

Gritstraler

Grondverzetmachinist

Grondwerker geen wegenbouw

Grondwerker ook wegenbouw

Handelaar in lompen/oude metalen

Heibaas

Heier

Helikoptervlieger/helikopterpiloot

Hoefsmid

Hotel-restauranthouder meewerkend

Houthakker

Hovenier

Huisschilder

Illusionist/mentalist

Imitator

Installateur CV/gas/water

Installateur sanitair/sauna's/zwembaden

Installateur zonnepanelen

Interieurbouwer

Interieurverzorger

Isolatiemonteur

Jachtbouwer

Jockey/Pikeur

Jongleur

Kabellegger

Kabellegger en buizenlegger

Kalkoenfokker

Kalvermester

Kapper

Kassenbouwer constructies

Kassenbouwer exclusief beglazen

Kassenbouwer inclusief beglazen

Kelner

Kermisexploitant

Keukensteller/keukeninstallateur

Kitter

Klinisch verpleegkundige

Klusjesman

Koeienfokker

Kok

Konijnenfokker

Koperslager

Koppensneller

Kozijnzetter

Kraanmachinist/hoogwerkermachinist

Kuikenmester

Kuikensekser

Kunstenaar

Kunststofbewerker

Kustvisser

Kweker schelpdieren/wier

Laadschopmachinist/shovelmachinist

Lasser

Leidekker

Leraar surfen/zeilen

Leraar vechtsport/krachtsport

Liftmonteur

Loodgieter met dakdekken

Loodgieter zonder dakdekken

Loods binnenvaart

Loodsenbouwer

Loonslachter/slachter/uitbener

Loonwerker agrarisch

Loonwerker landbouwmachines

Loonwerker pluimvee

Looptrainer

Machinemonteur

Manegehouder geen paardrij-instructeur

Manegehouder ook paardrij-instructeur

Mannequin

Marktkoopman stal/kraam

Marktkoopman verkoopwagen

Melkveehouder zonder melkrobot

Metaalbewerker exclusief lassen

Metaalbewerker inclusief lassen

Metaalconstructeur

Metselaar

Meubelmaker

Musicus

Natuursteenhandelaar

Onderhoudsmonteur bruggen

Paardenfokker

Paardenhandelaar

Paardenhouder

Paardentrainer

Paardrijinstructeur

Palletmaker

Parketlegger

Particulier verpleegkundige

Pensionhouder meewerkend

Plaatwerker

Plaatwerker auto's

Pluimveefokker

Pluimveehandelaar

Pluimveehouder

Podiumbouwer

Poelier zelf slachtend

Poetser auto's zonder wasstraat

Reclamemonteur ook op hoogte

Reclamevlieger

Restauranthouder meewerkend

Rietdekker

Rietsnijder

Rioolontstopper

Rundveehouder anders dan melkvee

Schapenfokker

Schapenhouder/geitenhouder

Scheepsbouwer meewerkend

Scheepssloper

Scheepswerktuigbouwkundige binnenvaart

Scheepswerktuigbouwkundige zeevaart/kustvaart

Schoonmaker schepen/wagons

Schoorsteenbouwer

Schoorsteenveger

Slager zelf slachtend

Sleepbootschipper

Smelter/gieter

Snackkraamhouder

Spackspuiter

Sprinklerinstallateur

Spuiter met plaatwerk

Spuiter zonder plaatwerk

Stallenbouwer

Standbouwer

Steenbakker

Steenhouwer

Steigerbouwer/stellingbouwer

Straler

Strandpaviljoenhouder

Strandtenthouder

Stratenmaker niet volledig automatisch

Stratenmaker volledig automatisch

Stukadoor

Stuwadoor

Supermarkthouder rijdende winkel

Systeemplafondmonteur

Systeemwandbouwer

Tegelzetter

Tentenbouwer

Tentenmaker

Tentenverhuurder meewerkend

Terrazzowerker

Textielbewerker

Timmerman

Toneelspeler

Transportondernemer meewerkend

Tuinman

Uitdeuker plaatwerker

Uitvoerder meewerkend

Varkensfokker

Varkenshouder

Vastgoedbeheerder wel onderhoud

Veearts

Veehandelaar

Veepedicure

Veeverloskundige

Veeverzorger

Verhuizer meewerkend

Videotheekhouder

Visfileerder

Vishandelaar met verkoopwagen

Vishandelaar met viskraam

Viskweker

Vloerenlegger

Voeger

Vrachtwagenchauffeur internat. excl. laden/ lossen

Vrachtwagenchauffeur internat. incl. laden/ lossen

Vrachtwagenchauffeur nationaal excl. laden/ lossen

Vrachtwagenchauffeur nationaal incl. laden/ lossen

Wijkverpleegkundige

Woninginrichter inclusief stofferen

Woningstoffeerder

Woningstylist uitvoerend

Zanger

Zeeloods

Zeevisser

Zeilmaker

Zonweringinstallateur