donderdag 23 december 2021 12:26

Verzekeren van goederen tijdens transport

Wat is een bijzonder risico bij het vervoer van luiers? En waar moet u op letten in geval van schade? Het verzekeren van goederen tijdens transport kent vele uitdagingen. Onze adviseur helpt u graag op weg naar het beste advies. Weet u bijvoorbeeld het antwoord op de volgende vragen?

Wie betaalt de rekening als de lading beschadigd raakt bij laden en lossen?

Tijdens het transport van vaten met smeermiddel rollen er drie van de vrachtwagen, met een enorme file en hoge opruimkosten tot gevolg. Mag de opdrachtgever er zomaar vanuit gaan dat de vervoerder de schade betaalt?

Laden en lossen is gedekt op een standaard goederentransportverzekering.

Wel is het van belang goede afspraken te maken wie verantwoordelijk is voor het laden en lossen. In principe dient de afzender de lading goed vast te zetten. Als dat niet goed is gedaan, betaalt de afzender de schade. Ook als de chauffeur de belading en stuwage heeft gecontroleerd. De afzender die zijn verplichtingen niet nakomt, dient de schade te vergoeden die hierdoor is veroorzaakt. En dat kan behoorlijk oplopen, zeker omdat gevolgschade niet is gedekt op een goederentransportverzekering.

Dit zijn de aandachtspunten bij het vastzetten van lading:

  • Het is belangrijk dat de lading niet in beweging kan komen. Er is geen houden meer aan als lading eenmaal gaat schuiven. Het is niet zo dat zware lading door het grote gewicht op zijn plaats blijft. Elke lading die niet goed is vastgezet, kan in beweging komen.
  • De Nederlandse verkeerswetgeving eist dat de lading of delen daarvan moeten zijn gezekerd. De ladingzekering moet zodanig zijn dat lading onder normale omstandigheden niet van het voertuig kan vallen. Volle remmingen, plotselinge uitwijkmanoeuvres en slecht wegdek horen tot de normale omstandigheden. Het boek Load info geeft inzicht in de grondbeginselen van het vastzetten van lading.
  • Schade doordat de lading kan schuiven of vallen. De vervoerder is aansprakelijk voor schade die door afvallende lading ontstaat aan derden. Deze aansprakelijkheid is meeverzekerd op de voertuigverzekering van de vervoerder. De vervoerder is niet aansprakelijk voor schade aan de lading als de lading door de opdrachtgever niet goed is vastgezet.

Tijdens het internationaal transport is een lading groente bedorven ondanks de inzet van een speciaal koeltransport. De koper wil de lading niet meer hebben. Ben ik hiervoor verzekerd?

Ja. Eigen bederf is standaard meeverzekerd op de goederentransportverzekering. Deze dekking geldt als de goederen binnen Europa worden vervoerd. En als de goederen zijn vervoerd met vervoermiddelen die de goederen beschermen tegen de invloed van warmte en kou.

Is schade door te late levering door vertraging in de aflevering gedekt op een standaard goederentransportverzekering?

Ja en nee. Waardevermindering door vertraging is gedekt tot een maximum bedrag, maar alleen als ook het vervoermiddel beschadigd is. Dat was bijvoorbeeld het geval bij het containerschip de Ever Given dat in het Suezkanaal aan de grond liep. Daarbij dreigden trouwens meer kosten dan waardevermindering alleen. De kosten van de berging liepen hoog op. De eigenaar van het schip riep averij-grosse uit, de kosten voor de berging worden dan omgeslagen over alle belanghebbenden bij het schip en de ladingen aan boord.

De goederentransportverzekering verzekert van oudsher ook averij-grosse. Verzekeraars hebben een General Average Guarantee afgegeven, waarmee een eventuele bijdrage door ladingeigenaren in de bergingskosten is gegarandeerd. De lading kon daardoor na aankomst van het schip in Rotterdam worden vrijgegeven. Als de eigenaar van een lading onverzekerd is, gebeurt dat pas na het afgeven van een garantie met daarbij een cash deposito. Kan de eigenaar dat niet afgeven, dan kan dat vérstrekkende gevolgen hebben voor de verkoopovereenkomsten en liquiditeit van een bedrijf. Een goede goederentransportverzekering betaalt zich in een geval als dit dus dubbel en dwars uit.

Op een goederentransportverzekering zijn nog meer extra kosten verzekerd. Maar geld en geldswaardig papier, onbewerkt en/of (on)gemunt goud en zilver, demonstratiezaken en tentoonstellingszaken zijn vaak niet standaard op de goederentransportverzekering gedekt. Informeer bij onze adviseur naar uitzonderingen en de transportverzekeringen met zeer uitgebreide dekking.

Is uw lading goed verzekerd door de wegvervoerder?

Stel, u laat een lading veren hoofdkussens transporteren. De vervoerder heeft een verzekering. Kunt u dan rustig slapen als er iets misgaat onderweg? Met andere woorden: als een transporteur een vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten, is de hele lading dan voldoende verzekerd?

Nee. Het is gebruikelijk dat de aansprakelijkheid van de vervoerder (onder andere) is beperkt tot een maximumbedrag dat is gerelateerd aan het gewicht van de lading. Onder de vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering van de transporteur wordt bij schade vaak maar € 3,40 (binnenlands vervoer) of € 10,00 (internationaal vervoer) per kilo vergoed. Een risico voor producten die weinig wegen, maar een hoge waarde kennen, zoals elektronica maar ook luiers en veren hoofdkussens. Maar ook bij zware producten is het opletten geblazen. Voor een beschadigde machine van 400 kilo is de vervoerder in Nederland slechts aansprakelijk voor 400 kg x € 3,40 = € 1.360,00.

Ook de verpakking weegt mee, als die niet door de vervoerder ter beschikking is gesteld, maar voor eenmalig gebruik bedoeld is of als die voor meermalig gebruik bedoeld is en beschadigd is. Verpakkingen die door de vervoerder ter beschikking zijn gesteld tellen niet mee voor het gewicht. Onbeschadigde verpakkingen voor meermalig gebruik die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld ook niet.

Zorg dus voor een goederentransportverzekering met de juiste dekking. Informeer bij onze adviseur welke dekkingen er zijn en welke daarvoor het meest geschikt is.

Waar loopt u het meeste risico op schade?

Wanneer ontstaat de meeste schade tijdens transport?

De schadefrequentie verschilt sterk per branche. In de bouw is deze het minst en in de groothandel het meest. De schadefrequentie is bij uitbesteed vervoer drie keer zo hoog als bij eigen vervoer.

De meeste schade ontstaat tijdens het transport (60 tot 65%) en bij laden en lossen (30 tot 35%).

De schade ontstaat vaak bij overslag (ongeveer 40% bij inkomend en ruim 20% bij uitgaand vervoer) of door slechte verpakking (30 tot 40%).

Vaak ontstaat er bij uitgaand vervoer meer schade dan bij inkomend vervoer. Behalve bij overslag. De grootste directe schade is goederenschade (80%).

Hoe voorkomt u schade tijdens het transport?

Als u zich bezighoudt met transport via de lucht, over de weg, over het spoor of via het water, dan heeft u ook te maken met zaken als ethyleen, breuk, temperatuur en vocht. Dit zijn zaken die kunnen leiden tot achteruitgang van de producten en dus verlies. Hoe kunt u deze risico’s voorkomen?

Vier belangrijke tips 

Bescherm bederfelijke goederen tegen ethyleen

Ethyleen versnelt het rijpingsproces van groenten, fruit en bloemen. Als deze goederen in een koelruimte worden bewaard waar zich een grote hoeveelheid ethyleengas bevindt, dan kan dit leiden tot bederf, verkleuringen, gewichtsverlies en bladuitval. Tijdens het transport kan het ethyleenniveau worden gecontroleerd door het toepassen van ethyleenfilters. Bij de opslag van producten is het verstandig te werken met een actief luchtreinigingssysteem

Gebruik stuwzakken tegen breukschade

Goederen en producten krijgen tijdens transport vaak veel te verduren. Ze kunnen bijvoorbeeld breken door een val, stoot of trilling. Breuk is een veelvoorkomende schade tijdens transport en kan flink in de kosten lopen. Het gebruik van stuwzakken is een goede oplossing tegen schokken, kantelen en doorzakken. Ook zorgen stuwzakken ervoor dat pallets niet omvallen of beschadigd raken tijdens het transport. Gebruik daarnaast de juiste verpakking die voldoende bescherming biedt aan het product.

Gebruik datarecorders en thermoboxen voor een constante temperatuur

Temperatuurverschillen ontstaan zodra warmte- en koude bronnen elkaar afwisselen. Dit tast de lucht en de producten aan. Temperatuurverschillen tijdens geconditioneerd transport en opslag zijn ongewenst, omdat ze leiden tot een slechtere kwaliteit van het product. Met een datarecorder kunt u (verplichte) controlemetingen automatiseren. De datarecorder registreert automatisch de temperatuur en biedt een exacte registratie van de temperatuurverschillen tijdens het transport of de opslag. Met thermoboxen kunt u goederen op kleine schaal beschermen tegen temperatuurinvloeden van buitenaf.

Bescherm tegen vocht

Exporteert u producten in containers? Dan is vochtschade door condensatie een groot probleem. Vocht in een container ontstaat als gevolg van het opwarmen en afkoelen van de container. Vochtschade kan leiden tot een aanzienlijk verlies van goederen en hoge kosten. Om vochtschade te reduceren worden vaak droogmiddelen of ‘desiccants’ gebruikt. Deze middelen absorberen vocht uit de lucht om zo de vorming van water tegen te gaan.

Kunt u overal veilig parkeren?

Zijn alle parkeerplaatsen goed beveiligd?

Maak duidelijke afspraken over goed beveiligde parkeerplaatsen. Er zijn namelijk ook parkeerplaatsen die een “schijnveiligheid” bieden waarbij geen persoonlijke bewaking aanwezig is. Het beperkt zich dan tot ‘toezicht’ met enkele camera’s die niet altijd even duidelijke beelden opnemen, een slagboom en wat extra verlichting. Ook worden op dergelijke parkeerplaatsen de kentekens van de bezoekende voertuigen veelal niet geregistreerd en in de regel hoeft het eerste uur niet betaald te worden. Hierdoor kan achteraf niet worden vastgesteld welke voertuigen de parkeerplaats hebben bezocht. Ideaal voor criminelen om vooraf poolshoogte te nemen en op het gewenste moment toe te slaan.

Bepaal ook samen met de transporteur of het gehele veiligheidsniveau past bij het risiconiveau van lading en route. In alle gevallen is het zaak samen met de transporteur zeker te stellen dat de lading geheel intact aankomt op de plaats van bestemming.

Meer weten over het verzekeren van goederen tijdens transport?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de transportverzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf of organisatie loopt? Dan kunnen wij u helpen met een risicoscan.

Laatst aangepast op dinsdag 03 mei 2022 12:22