woensdag 19 juli 2023 15:50

Voorstel verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) in 2024 verwacht?

De regering heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. Onderdeel van dat akkoord is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers. Het wetsvoorstel over het pensioenakkoord is in het voorjaar van 2024 klaar, verwacht de regering. Als de Tweede en Eerste Kamer het voorstel goedkeuren, wordt de wet ingevoerd.

Voor wie is de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)?

Minister Karien van Gennip heeft op 3 april 2023 meer duidelijkheid gegeven over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen. Ook verscheen op 28 april 2023 een update over het oplossen van de hardheden in de WIA.

Er is gekozen voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zelfstandigen met een wachttijd van één jaar en uitvoering door het UWV. De verplichte AOV geldt alleen voor de IB-ondernemers, ook als ze personeel hebben.

De verplichte AOV geldt dus niet voor de directeur-grootaandeelhouders (met een BV). En ook niet voor de zogenaamde resultaatgenieters die vallen onder de kleine-ondernemersregeling en vrijgesteld zijn van Btw-verplichtingen (ondernemers met maximaal € 20.000,00 omzet per jaar).

Hoofdlijnen van verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Hoe de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Het Ministerie van Sociale Zaken werkt op dit moment de wet uit op basis van een adviesrapport van de Stichting van de Arbeid.

Uitkering en premie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 

Zelfstandige ondernemers met een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering:

 • Betaalt u inkomstenbelasting over de winst uit uw onderneming, dan bent u verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) te hebben. De verplichting geldt ook voor meewerkende echtgenoten
 • De jaarpremie bedraagt tussen de 7,5% en 8% van het laatst verdiende inkomen. Is uw laatst verdiende inkomen hoger dan 143% van het wettelijk minimumloon, dan betaalt u over het bedrag dat u meer winst had geen premie
 • De premie is fiscaal aftrekbaar
 • Als uw arbeidsongeschikt wordt, moet u het eerste jaar zelf financieel overbruggen. Na dat jaar ontvangt u de uitkering
 • De uitkering is 70% van uw laatstverdiende inkomen (winst uit onderneming). De maximale uitkering is 100 procent van het wettelijk minimumloon
 • U bent verzekerd tot uw AOW-leeftijd
 • U vraagt de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) aan bij UWV
 • U krijgt ongeacht uw situatie de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) met dezelfde voorwaarden
 • U kunt mogelijk op een later moment weer kiezen voor een particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekering met minstens dezelfde dekking en premie (het kabinet bekijkt die mogelijkheid nog). 

Voorbereid op verlies van inkomsten

De precieze regels en het moment waarop de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) in werking treedt zijn niet bekend. In de tussentijd kan u wel iets overkomen waardoor u niet kunt werken. Bedenk daarom hoe u uw financiën regelt wanneer u arbeidsongeschikt wordt. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzekeren ondernemers zich tegen inkomensverlies door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat is nu niet verplicht. Veel zelfstandigen hebben geen AOV. Ze hebben meestal andere oplossingen om het financiële risico bij arbeidsongeschiktheid te verminderen. 

Alle werkenden beschermd

Een verplichte AOV voor ondernemers beschermt straks alle werkenden in Nederland tegen de gevolgen van arbeidsongeschiktheid. De samenleving moet daardoor minder risico lopen en minder kosten maken.

Niet voor 2027

Het kabinet gaat nu samen met de ‘beoogd uitvoerders’ (de Belastingdienst en het UWV) van deze uitgangspunten een wetsvoorstel maken. De minister wil het voorstel in het voorjaar van 2024 naar de Tweede Kamer te sturen, zodat de wet begin 2025 in kan gaan. Dat betekent niet dat de verzekering dan ook beschikbaar is voor zelfstandigen. Dat gaat na 2025 nog een paar jaar duren. “Na publicatie van de wet zal er aanvullend tijd nodig zijn om het wetsvoorstel te implementeren en daarmee in werking te laten treden”, schrijft de minister.

Opmerkingen Honig en Honig

Nu het kabinet is gevallen vragen wij ons af wanneer de besluitvorming over de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers wordt afgerond. Ook de invoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers laat nog wel even op zich wachten gezien de werkvoorraad bij het UWV.

Premie verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 

Daarnaast zullen de financiële gevolgen van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers groter zijn dan iedereen heeft verwacht. De premie kan als volgt worden berekend:

Maximale premiegrondslag (143% van het minimumloon €1.934,00 per maand): € 33.187,44
Te verwachten premiepercentage: 7,5%
Te betalen jaarpremie: € 2.489,06
Te betalen maandpremie: € 207,42

 

Eigen risico en uitkering

De samenstelling van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers lijkt ons niet gunstig voor ondernemers:

 • Als uw arbeidsongeschikt wordt, moet u het eerste jaar zelf financieel overbruggen. Na dat jaar ontvangt u de uitkering. Niet elke ondernemer heeft de mogelijkheid hiervoor een buffer op te bouwen.
 • De uitkering is 70% van uw laatstverdiende inkomen (winst uit onderneming). De maximale uitkering is 100 procent van het wettelijk minimumloon en bedraagt maximaal € 23.208,00. De verplichte AOV is een beperkte basisvoorziening.
 • De verhouding tussen de premie, het eigen risico en de maximale uitkering is volgens ons niet gunstig te noemen. De tarieven van verzekeraars van een vrije arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zijn meestal gunstiger, afhankelijk van uw beroep en risicoklasse. De dekking van de vrije arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) kan naar keuze worden samengesteld met beroepsdekking.
Laatst aangepast op woensdag 19 juli 2023 15:57