dinsdag 01 augustus 2023 14:49

Aanpassing bromfietsverzekering Unigarant

Unigarant past de bromfietsverzekering aan. De aanpassingen betreffen een verhoging van o.a. de WA-premie en wijzigingen van (aanvullende) dekkingen en polisvoorwaarden. Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen van de bromfietsverzekering van Unigarant.

De WA-premie bromfietsverzekering Unigarant gaat fors omhoog

De afgelopen jaren ziet de maatschappij bij de bromfietsverzekering een stijging in het aantal letselschades en de bedragen die daarmee gepaard gaan. En de kosten van onderdelen en reparaties worden steeds hoger door inflatie. Daarom wordt het tarief voor de WA-dekking verhoogd met gemiddeld 30%.

De hoogte van de premie-aanpassing is afhankelijk van een aantal factoren, zoals bouwjaar voertuig en merk. Dit samen kan ervoor zorgen dat de premieverhoging minder of (fors) meer dan 30% is. Op deze manier pakt Unigarant de juiste risicoprofielen aan wat moet leiden tot een stabiel en toekomstbestendig rendement op de bromfietsportefeuille.

Aanvullende dekkingen bromfietsverzekering

De premie voor de aanvullende dekkingen Verhaalsrechtbijstand en Ongevallenverzekering voor Opzittenden wordt verhoogd met 2% (indexering). De pechhulpdekking komt te vervallen, deze dekking kan de maatschappij niet meer aanbieden tegen een aantrekkelijke premie.

Aanpassing b/m ladder

De bonus/malusladder is in de nieuwe voorwaarden aangepast. In de oude bonus/malus-ladder was de opbouw van de korting verschillend waardoor de opbouw soms 5% en soms 15% was. In de nieuwe ladder wordt de no-claimkorting anders (langzamer) opgebouwd. Zo is de opbouw in korting tot trede 8 ieder jaar 10%. Vanaf trede 9 ontvangt u de maximale korting.

Voor nieuw bromfietsverzekering afgesloten voor 1 september 2024 geldt de oude bonus/malusladder. De nieuwe bonus/malusladder is van toepassing bij de verlenging van de bromfietsverzekering vanaf 1 september 2024.

Welke voertuigen betreft het?

De aanpassing heeft betrekking op verzekeringen voor:

  • Bromfietsen
  • High Speed e-bike
  • Brommobielen
  • Fietsen met hulpmotor

Ingangsdatum wijziging bromfietsverzekering Unigarant

  • Voor nieuwe verzekeringsaanvragen vanaf 1 september 2023
  • Voor lopende polissen per hoofdpremievervaldatum vanaf 1 september 2023.
  • Vervallen pechhulpdekking voor lopende polissen vanaf 1 oktober 2023. Uw relatie ontvangt hiervoor een brief waarbij rekening wordt gehouden met een opzegtermijn van 2 maanden.

Als u een bromfietsverzekering bij Unigarant heeft wordt u per brief geïnformeerd over deze wijzigingen.

Alternatieven voor bromfietsverzekering van Unigarant

Als alternatief voor de bromfietsverzekering bij Unigarant zijn er andere verzekeringsmaatschappijen beschikbaar, zoals Nationale Nederlanden, ASR en Bovemij. U kunt hiervoor een vrijblijven offerte bij Honig en Honig aanvragen.

Offerte bromfietsverzekering

Aanvullende informatie

Laatst aangepast op dinsdag 01 augustus 2023 14:57