Woonbootverzekering

Woonbootverzekering Pixabay

Woonbootverzekering - Wonen op een woonboot brengt speciale risico’s met zich mee, daar is de woonbootverzekering speciaal ontwikkeld. Wonen op het water is anders dan wonen in een huis op het vasteland. Het is dus verstandig om uw woonboot goed te verzekeren. Met de woonbootverzekering bent u verzekerd tegen schade aan uw woonboot. U kunt ook de spullen (inboedel) in op en om woonboot verzekeren met de woonbootverzekering.

Offerte woonbootverzekering aanvragen

Wat is een woonbootverzekering?

Heeft u een woonboot met betonnen of stalen casco? Dan kunt u dit verzekeren met de woonbootverzekering. Het maakt niet uit of u de woonboot permanent bewoont of als recreatiewoning gebruikt. U moet wel behoren tot de vaste bewoners.

Voor wie is de woonbootverzekering?

De woonbootverzekering is voor eigenaar-bewoner(s) van een woonboot met een betonnen of stalen casco in goede staat.

Wat is verzekerd met de woonbootverzekering?

Uw woonboot is verzekerd tegen schade door alle plotselinge gebeurtenissen van buitenaf. Bijvoorbeeld schade door brand, diefstal, lekkage, schade terwijl of doordat het schip met touwen of trossen wordt verplaatst, maar ook schade door een aanvaring.

Eigen gebrek

Ook eigen gebrek is in veel gevallen gedekt:

 • Bij een betonnen casco is eigen gebrek standaard verzekerd.
 • Bij een stalen casco kan uw klant eigen gebrek verzekeren op voorwaarde dat de staat periodiek gecontroleerd en goedgekeurd wordt.

Wat is niet verzekerd?

De belangrijkste schades die niet verzekerd zijn met de woonbootverzekering:

 • schade die ontstaat door normale slijtage
 • schade als u uw woonboot verhuurt
 • schade die u met opzet veroorzaakt
 • schade door slecht onderhoud van uw woonboot
 • schade door de aanwezigheid van huisdieren
 • schade doordat neerslag binnendringt door openstaande ramen, deuren of luiken

Bijzonderheden

Is er sprake van onherstelbare schade? Dan heeft u recht op een vergoeding waarmee u de woonboot weer kan laten op- of herbouwen. Laat u niet binnen redelijke termijn weten dat u gaat herbouwen? Dan baseren verzekeraars de vergoeding op wat de woonboot zou hebben opgeleverd bij verkoop in onbeschadigde staat vlak voor de schade. Met ligplaats(rechten) wordt dan geen rekening gehouden. Verder geldt:

 • Glas voor lichtdoorlating is standaard meeverzekerd volgens de glasvoorwaarden. Uw klant is dus verzekerd voor ruitbreuk, ongeacht oorzaak.
 • De aansprakelijkheidsverzekering heeft een maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis. Het gaat om de aansprakelijkheid als eigenaar/bezitter van het woonboot. Dit risico is ook gedekt op de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP). De AVP of een andere aansprakelijkheidsverzekering gaat altijd voor.
 • Als u de woonboot verplaatst of verhaalt, blijft de verzekering van kracht. Op deze momenten mag het schip dus wel de (vaste) ligplaats verlaten.
 • Er wordt nooit meer uitgekeerd dan het verzekerd bedrag. Hier staat tegenover dat onderverzekering geen invloed heeft op de schadevergoeding.

Is het woonboot lang onbewoond, bewoond door onbevoegden of bevindt het zich op een andere ligplaats dan normaal? Dan is maar een beperkt aantal schadeoorzaken verzekerd. Verhuurt u het woonboot? Dan bent u alleen verzekerd als de verhuur vooraf met de verzekeraar is besproken.

Dekking inboedel

De dekking voor uw inboedel op de woonbootverzekering is te vergelijken met een extra uitgebreide inboedelverzekering. Met de inboedelverzekering verzekerd u onder andere:

 • Audiovisuele apparatuur en computerapparatuur
 • Lijfsieraden
 • Bijzondere verzamelingen
 • Instrumenten
 • Kunst en antiek

Let op!

Voor deze categorieën kunt u zich tot een maximum bedrag bijverzekeren. In de polisvoorwaarden leest u precies welke zaken onder iedere categorie vallen. Verder geldt voor de inboedelverzekering het volgende:

 • Door de waardegarantie bent u nooit onderverzekerd. Voor bepaalde rubrieken gelden maximum bedragen.
 • Het verzekerd bedrag op het polisblad geldt alleen voor premieberekening, niet voor schadevergoeding.
 • De premie wordt jaarlijks geïndexeerd.

Voor de inboedelverzekering in combinatie met een woonboot gelden vaak extra eisen voor diefstalpreventie. Denk hierbij aan voorzieningen volgens een BORG-klasse.

Garantie

Wordt de inboedel meeverzekerd? Dan is het handig om te weten dat u gebruik kunt maken van een inboedelwaardemeter, speciaal voor woonschepen. De verhouding tussen de verzekering van het schip en de inboedel stemmen wij altijd optimaal af. Gebeurt er bijvoorbeeld iets waardoor schade aan het woonboot moet worden gedekt? Dan wordt schade aan de inboedel ook gedekt. Zelfs als die gebeurtenis niet behoort tot de (standaard) inboedeldekking. Naast de inboedel kunt u ook meeverzekeren:

 • Zaken aan wal, zoals een schuur of garage;
 • Een drijvend terras, meerpalen of een steiger.

Eigen risico

U betaalt standaard een eigen risico van € 100,00. Uitzonderingen hierop zijn:

 • Schade aan glas en door brand/explosie: geen eigen risico
 • Stormschade: € 200,00 eigen risico
 • Schade die ontstaat door slepen: € 1.000,00 eigen risico
 • Schade ontstaan tijdens verhalen of transport dat daarbij hoort: € 450,00 eigen risico

Heeft u een adres in Amsterdam, Utrecht, Den Haag of Rotterdam? Dan geldt voor diefstal en inbraak een eigen risico van € 225,00. Wilt u precies weten wat er verzekerd wordt? Lees de polisvoorwaarden van de woonbootverzekering.

Wat kost de woonbootverzekering?

De premie die u betaalt hangt af van bijvoorbeeld:

 • Het soort woonboot
 • De waarde van uw woonboot
 • De waarde van uw spullen (inboedel)
 • De bouwaard
 • Ouderdom
 • Staat van onderhoud

Meer weten over uw premie? Onze verzekeringsadviseur kan u precies vertellen hoeveel premie u betaalt.

Inboedel

De hoogte van de premie hangt af van de waarde die is berekend met de inboedelwaardemeter speciaal voor woonschepen. We kunnen de waarde ook baseren op een inventarisatielijst. Neemt u preventiemaatregelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een preventiekorting.

Wat vergoedt de woonbootverzekering bij schade?

U kunt 24 uur per dag hulp krijgen, bijvoorbeeld bij een brand of als uw woonboot zinkt. De verzekeringsmaatschappij regelt dan een ander verblijf voor u.

 • Herstelkosten
  Hebt u schade aan uw woonboot? Dan krijgt u het bedrag waarvoor u de schade kunt (laten) herstellen (herstelkosten).
 • Nieuwwaarde
  Hebt u schade aan uw spullen (inboedel)? Dan krijgt u meestal de nieuwwaarde terug. Dit is het bedrag dat u nu zou moeten uitgeven als u de spullen opnieuw moet kopen.
 • Dagwaarde
  Zijn uw spullen minder waard dan 40% van het bedrag waarvoor u ze hebt gekocht? Dan krijgt u de dagwaarde van uw spullen terug. De dagwaarde is de waarde van de spullen op het moment van de schade. Er zijn meer uitzonderingen waarbij u niet het hele bedrag terugkrijgt.
 • 24-uurshulp
  U kunt 24 uur per dag hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij een brand of als uw woonboot zinkt. De verzekeraar kan dan bijvoorbeeld een ander verblijf voor u regelen.

De woonbootverzekering kent de volgende voordelen

 • Woonboot en eventueel inboedel en terras zijn verzekerd tegen alle van buiten komende onheilen
 • U bent bij brand, diefstal, lekkage en een aanvaring goed verzekerd
 • Uw drijvend terras, meerpalen, steiger en schuur op de wal kunt u ook verzekeren
 • U krijgt 24 uur per dag hulp, bijvoorbeeld bij een brand of als uw woonboot zinkt
 • Een gespecialiseerde hulpdienst die altijd bereikbaar is
 • Schaderegeling bij onherstelbare schade op basis van herbouwwaarde
 • Nooit onderverzekerd bij de inboedelverzekering. Voor bepaalde rubrieken gelden maximum bedragen

Meer weten over de woonbootverzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt een vrijblijvende offerte van de woonbootverzekering? Neem dan contact met ons op en bel 072-56425669 of mail uw vraag aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.