Vakantiesluiting Honig en Honig

Honig en Honig is wegens vakantie gesloten vanaf vrijdag 9 augustus 2024 tot maandag 2 september 2024.
Wij zijn voor noodgevallen indirect bereikbaar via 072-5642669 of via info@honigenhonig.nl.
Wij wensen u een prettige vakantie!

vrijdag 19 april 2024 13:24

Aantal WIA-aanvragen fors gestegen

UWV Kennisverslag (UKV) 2024-3 gaat dieper in op de toegenomen instroom in de WIA, de ontwikkelingen bij de WW en de veranderingen in de Ziektewet en Wazo. De economie groeide in 2023 nauwelijks, maar door de krappe arbeidsmarkt bleef de werkloosheid laag. Het aantal WW-uitkeringen was eind 2023 8% hoger dan een jaar eerder. Bij de WIA zag het UWV in 2023 een stijging van het aantal aanvragen met 15%. De instroom in de WIA is met 9% toegenomen.

WIA volumeontwikkelingen voorjaar 2024

Belangrijke verklarende factoren zijn de groei van de werkgelegenheid en de stijging van de pensioenleeftijd, waardoor meer mensen langer deelnemen aan de arbeidsmarkt en er dus ook meer mensen verzekerd zijn voor de WIA. De invoering van de vereenvoudigde WIA-claimbeoordeling van 60-plussers is ook een belangrijke factor.

Ziektewet

Bij de Ziektewet was er een duidelijke daling van het aantal ziekmeldingen in 2023. Het is de verwachting dat het aantal ziekmeldingen in 2024 ongeveer gelijk blijft aan 2023. De daling werd voor een groot deel veroorzaakt door een combinatie van wijzigingen in de uitzendsector.

WAZO/BOV

Verder nam het aantal meldingen voor Wazo/BOV (betaald ouderschapsverlof) nog erg toe in 2023. We nemen aan dat dit vooral komt omdat het nog een relatief nieuwe verlofregeling betreft en dat deze toename verder doorzet in 2024.

Dit zijn de belangrijkste volumeontwikkelingen:

  • Het aantal WW‑uitkeringen neemt sinds augustus 2023 langzamerhand toe. Door de aanhoudend krappe arbeidsmarkt blijven de werkloosheid en het aantal WW‑uitkeringen relatief laag. Eind december 2024 verwachten we 173.200 lopende WW‑uitkeringen.
  • Het aantal aanvragen voor een WIA-uitkering is in 2023 sterk gegroeid (15%), met name in het vierde kwartaal (21%). De stijging in het vierde kwartaal zien we vooral bij de vrouwen en de leeftijdscategorie tot 40 jaar. Het aantal aanvragen vanuit de sectoren onderwijs, openbaar bestuur en zorg & welzijn zijn in verhouding het meest toegenomen.
  • In 2023 steeg de WIA-instroom met 9% ten opzichte van een jaar eerder. We verwachten dat de WIA-instroom in 2024 met 0,6% toeneemt en uitkomt op iets meer dan 60.000 uitkeringen.
  • Het aantal ziekmeldingen bij UWV in 2023 was laag vergeleken met de voorgaande jaren. Er was sprake van een daling met circa 160.000, van 554.400 in 2022 naar 393.700 in 2023. Er waren in 2023 77% minder ziekmeldingen van uitzendkrachten. Voor 2024 verwachten we een stabilisatie van het totaal aantal ziekmeldingen rond de 392.000.

Bekijk publicatie UWV

Volumeontwikkelingen voorjaar 2024 (2 MB)

Laatst aangepast op vrijdag 19 april 2024 13:29