Bouwproject verzekering

Bouwproject verzekering - De bouwproject verzekering dekt de risico’s voor een aannemer, onderaannemer of opdrachtgever, die een bouwproject in gevaar kunnen brengen. Denk aan diefstal van bouwmaterialen, schade aan bestaande eigendommen, schade door constructiefouten, etc. U kunt de bouwproject verzekering als tijdelijke of als doorlopende verzekering afsluiten. Honig en Honig helpt u met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en schadeservice bij uw Bouwproject verzekering. Honig en Honig helpt aannemers, onderaannemers of opdrachtgevers graag met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en schadeservice voor uw Bouwproject verzekering.

Offerte bouwproject verzekering aanvragen

Bouwproject verzekering aanvragen voor (ver)bouw-, installatie- en montageprojecten

U kunt een offerte of polis aanvragen voor elke soort bedrijf in de burgerlijke en utiliteitsbouw (b&u), maar ook voor een industrieel of infrastructureel bouw-, installatie- of montageproject. De Doorlopende Bouwproject verzekering kan met continu dekking worden afgesloten.De Bouwproject verzekering kunt u ook als particulier of als een tijdelijke Bouwproject verzekering afsluiten.

Kies hieronder de gewenste Bouwproject verzekering:

Dekking

Particuliere
Bouwproject
verzekering

Tijdelijke
Bouwproject
verzekering

Doorlopende
Bouwproject
verzekering
MKB en ZZP

Rubriek 1: Het bouwwerk Standaard tot € 500.000,00 anders maatwerkofferte Basisdekking, afhankelijk van bouwsom Basisdekking, afhankelijk van bouwsom
Rubriek 2: Aansprakelijkheid  € 500.000 of € 1.250.000,00 Ja, als AVB ontbreekt Nee, Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) noodzakelijk!
Rubriek 3: Bestaand onroerend goed € 50.00,00, € 100.000,00 of € 250.000,00 Aanvullende dekking, bedrag naar keuze Basisdekking bij standaard product, maatwerk mogelijk
Rubriek 4: Transport NVT Aanvullende dekking, bedrag naar keuze Basisdekking bij standaard product, maatwerk mogelijk
Rubriek 5: Eigendommen bouwdirectie en personeel NVT Naar keuze Basisdekking bij standaard product, maatwerk mogelijk
Rubriek 6: Hulpmaterialen € 5.000,00, € 10.000,00 of € 15.000,00 Aanvullende dekking, bedrag naar keuze Aanvullende dekking, bedrag naar keuze
Extra huisvestingskosten: € 1.250,00 per maand NVT NVT
Bouw/montage termijn: Maximaal 12 maanden Termijn naar keuze Maximaal 18 maanden voor MKB, maximaal 6 maanden voor ZZP
Onderhouds- of garantietermijn bouwkundige deel: 3, 6 of 12 maanden conform aannemingsovereenkomst Termijn naar keuze, maximaal 12 maanden Maximaal 6 maanden voor MKB, maximaal 3 maanden voor ZZP
Onderhouds- of garantietermijn technische installaties: 3, 6 of 12 maanden conform aannemingsovereenkomst Termijn naar keuze, maximaal 12 maanden Maximaal 12 maanden voor MKB, maximaal 3 maanden voor ZZP
Dekkingsgebied: Nederland Nederland Nederland, België en Duitsland
Eigen risico standaard: € 500,00 € 500,00 € 500,00
Eigen risico variabel: Nee Ja, afhankelijk van omvang project Ja, afhankelijk van beroep en omzet
Eigen risico diefstal, vandalisme en storm: € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00
Eigen risico werk in België en Duitsland: NVT NVT € 2.500,00
Maatwerk mogelijk: Ja, afhankelijk van omvang en soort (bouw)project Ja, afhankelijk van omvang en soort (bouw)project Ja, als uitbreiding op doorlopende CAR-verzekering voor MKB

Bouwproject
verzekering
aanvragen:

Direct aanvragen

Offerte aanvragen

Offerte aanvragen

Dit overzicht geldt onder voorbehoud van acceptatie, inspectie en (wets-)wijzigingen.

Welke variant Bouwproject verzekering past bij u?

Maak een afspraak met onze adviseur voor afstemming van de Bouwproject verzekering op uw (bedrijfs-)situatie. Bel 072-5642669 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wat is een Bouwproject verzekering?

Tijdens de bouw kan er schade ontstaan.Met een Construction All Risks-verzekering (Bouwproject verzekering) bent u verzekerd tegen deze schade. Iedereen die bij de bouw betrokken is, is verzekerd: opdrachtgever, bouwdirectie, hoofd- en onderaannemer(s), architecten, constructeur(s) en adviseurs.

Voor wie is de Bouwproject verzekering?

De Bouwproject verzekering is onmisbaar bij iedere bouwactiviteit. Of het nu gaat om de verbouwing van een huis of een bedrijf of dat het gaat om hele grote werken, zoals de aanleg van wegen en viaducten. De aannemer, onderaannemer of de opdrachtgever sluit meestal de Bouwproject verzekering af.Hiervoor bieden wij de Construction All-Risk verzekering (CAR). De Bouwproject verzekering wordt vaak afgesloten door de volgende bedrijven, beroepen in de en sectoren:

Aannemers
Architecten
Bouwbedrijven
Constructiebedrijven
Gemeenten
Grafische industrie
Houtindustrie
Installateurs
Kunststofverwerkende industrie
Metaalindustrie
Nutsbedrijven
Onderaannemers
Overheden
Particuliere opdrachtgevers
Telecombedrijven
Woningbouwcorporaties
Zakelijke opdrachtgevers
Zorginstellingen
ZZP-ers

Dekking Bouwproject verzekering

De Construction All Riskverzekering (Bouwproject verzekering) vergoedt de kosten van herstel of vervanging bij schade aan het werk, zowel voor nieuwbouw, verbouw en renovatie.

U verzekert uw werkzaamheden met de Bouwproject verzekering. Dit is een pakket voor bouwbedrijven in het MKB. De Bouwproject verzekering is een rubriekenverzekering en kan samengesteld worden uit de volgende onderdelen:

 • Rubriek I - Schade aan het werk zelf
 • Rubriek II – Aansprakelijkheid voor schade van anderen door de bouwwerkzaamheden.
 • Rubriek III - Schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever
 • Rubriek IV - Hulpmateriaal (steigers, bekistingen, damwanden, keten, loodsen gereedschappen en dergelijke)
 • Rubriek V - Eigendommen van de bouwdirectie en het personeel
 • Rubriek VI - Transport van bouwmaterialen

Rubriek 1 is altijd verzekerd in de Bouwproject verzekering. De andere rubrieken kunt u optioneel meeverzekeren.

Welk soort verzekering is de Bouwproject verzekering?

De Bouwproject verzekering dekt de materiële schade die ontstaat aan bouwwerken die u in aanbouw of verbouw heeft. Deze informatie geldt in het algemeen. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie dan vindt u deze informatie in de offerte of op uw polis.

Wat is verzekerd?

Verzekerd is materiële schade aan het werk gedurende de periode dat er wordt gebouwd, verbouwd of gerenoveerd. Ook is tijdens deze periode diefstal van bouwmaterialen vanaf het bouwterrein gedekt. De Bouwproject verzekering is een vaak een doorlopende Bouwproject verzekering, waaronder al uw werken zijn verzekerd. U kunt ook kiezen voor een tijdelijke Bouwproject verzekering. Deze tijdelijke Bouwproject verzekering geldt voor één specifiek bouwproject.

Wie is verzekerd?

Verzekerd zijn alle partijen die betrokken zijn bij het realiseren van het door u aangenomen werk. Bijvoorbeeld de opdrachtgever, aannemer en onderaannemer, maar ook de architect, ingenieur, installateur, dakdekker en schilder. Dit zijn de verzekerden voor de Rubriek Het werk. Voor de andere Rubrieken kunnen andere verzekerden gelden.

Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het werk tijdens de bouwperiode. Hier onder vallen ook schade aan en diefstal van bouwmaterialen die voor uw rekening en risico op het bouwterrein aanwezig zijn en de kosten van het opbouwen en verwijderen van hulpconstructies en hulpwerken. Naast de schade zijn ook opruimingskosten gedekt tot een maximaal percentage van het verzekerde bedrag.

Keuze: bestaand eigendom opdrachtgever

Verzekerd is schade die door de bouwwerkzaamheden ontstaat aan eigendommen (gebouwen en spullen) van de opdrachtgever.

Keuze: hulpmateriaal

Verzekerd zijn hulpmaterialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk. Bijvoorbeeld gereedschappen, werktuigen, keten, loodsen en steigers. Deze zijn verzekerd tegen materiële schade en diefstal. Het hulpmateriaal is alleen verzekerd als het voor rekening en risico van de verzekeringnemer aanwezig is op het bouwterrein.

Keuze: persoonlijke bezittingen

Verzekerd is schade aan en diefstal van spullen van de verzekerden en hun medewerkers op het bouwterrein.

Keuze: onderhoudstermijn

U kunt de Bouwproject verzekering laten doorlopen tijdens de onderhoudstermijn, die ingaat nadat het werk is voltooid. Voor deze (beperkte) dekking kunt u kiezen uit verschillende termijnen. De onderhoudstermijn is alleen verzekerd als deze in het bestek of de aannemingsovereenkomst is overeengekomen.

Keuze: transport

Verzekerd is schade aan en diefstal van bouwmaterialen tijdens transport binnen Nederland. Heeft u de Rubriek Hulpmateriaal meeverzekerd? Dan geldt de transportdekking ook voor het vervoer van hulpmateriaal.

Servicetelefoon Bouw

Standaard meeverzekerd: advies, ondersteuning en schadepreventieadvies door onze bouwkundige experts van de Servicetelefoon Bouw. Bijvoorbeeld als u bijzondere bouwmethodes toepast.

Extra dekkingen

Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een overzicht van de extra dekkingen, welke kosten er zijn verzekerd, en voor welke bedragen.

Wat is niet verzekerd?

De Bouwproject verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met onze verzekeringsadviseur.

Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid voor schade die u toebrengt aan anderen is op de doorlopende Bouwproject verzekering niet gedekt. Hiervoor dient de Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven. Alleen op een tijdelijke Bouwproject verzekering (voor één specifiek (ver)bouwproject) kunt u in sommige gevallen aansprakelijkheid meeverzekeren.

Geen plotselinge gebeurtenis, ingebruikneming, gevolgschade

Niet verzekerd zijn onder meer normale slijtage, normale corrosie (roestvorming) en andere normale geleidelijke achteruitgang. Ook is niet verzekerd schade door ingebruikneming vóór de oplevering, en bedrijfsschade. Tijdens de onderhoudstermijn is schade door brand en/of ontploffing niet verzekerd.

Uitsluitingen keuzerubrieken

Sommige objecten zijn niet verzekerd. (Vaste) kranen, motorrijtuigen en mechanisch voortbewogen werkmaterieel zijn bijvoorbeeld niet verzekerd onder de Rubrieken Bestaande eigendommen opdrachtgever, Hulpmateriaal en Transport. Motorrijtuigen en geld zijn niet verzekerd onder de Rubriek Eigendommen bouwdirectie en personeel.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Tijdens de onderhoudstermijn geldt een beperkte dekking.

In- en uitloop

Bij begin en einde van de Bouwproject verzekering moet u rekening houden met de overgang van de dekking voor de werken die u nog onderhanden heeft.

Eigen risico

Voor de Bouwproject verzekering geldt een algemeen eigen risico. De hoogte ervan kunt u zelf kiezen.

Niet automatisch verzekerde werken

Bron- en/of deepwell bemaling en werken die hoger zijn dan tien verdiepingen zijn niet automatisch verzekerd. U kunt deze werken wel aanmelden. Dan beoordelen verzekeraars of zij ze toch kunnen verzekeren. Werkzaamheden in de grond (heien, aanbrengen of verwijderen van damwanden, ontgraven) zijn alleen verzekerd als u bepaalde voorzorgsmaatregelen neemt.

Waar ben ik gedekt?

De Bouwproject verzekering geldt standaard voor werken die u uitvoert in Nederland. U kunt ook dekking realiseren voor werken in de Benelux en Duitsland.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de Bouwproject verzekering aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wanneer en hoe betaal ik?

U kiest of u de premie eenmaal per jaar betaalt, of in termijnen. Betalen kan via automatische incasso of via een (digitale) nota. Voor een tijdelijke Bouwproject verzekering betaalt u de volledige premie direct na het afsluiten van de Bouwproject verzekering. Betalen kan alleen via automatische incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De Bouwproject verzekering begint op de datum die in uw polis staat. Als de Bouwproject verzekering niet wordt opgezegd, dan loopt deze na het eerste verzekeringsjaar telkens voor een jaar door. Betaalt u de premie niet op tijd? Dan kunnen we de Bouwproject verzekering stoppen. Een tijdelijke Bouwproject verzekering heeft een vaste looptijd. De begin- en einddatum staan in uw polis.

Hoe zeg ik mijn contract op?

In het algemeen kunt u na het eerste jaar de Bouwproject verzekering dagelijks opzeggen. De Bouwproject verzekering eindigt dan een maand later, of zoveel later als u wenst. Bij sommige verzekeringsmaatschappijen kunt u de Bouwproject verzekering dagelijks opzeggen. Opzeggen doet u schriftelijk of per e-mail. Een tijdelijke Bouwproject verzekering geldt voor een vastgestelde periode (ingangsdatum en einddatum), daarom kunt u de tijdelijke Bouwproject verzekering niet opzeggen.

Maatwerk mogelijk

Stelt u liever uw eigen pakket samen? Kies dan voor een doorlopende verzekering die zoveel mogelijk op uw specifieke wensen is afgestemd. Vraag onze adviseur naar de voordelen van de maatwerk Bouwproject verzekering.

Premie Bouwproject verzekering

Honig en Honig adviseert u graag over de dekking en kan de premie voor u berekenen op basis van uw situatie. Welke premie u betaalt, hangt af van de gekozen dekking en uw specifieke wensen. Voor ZZP-ers en kleine bedrijven hebben diverse aanbieders een standaard product voor de Bouwproject verzekering ZZP gemaakt.

Veelgestelde vragen Bouwproject verzekering

 • Wanneer sluit ik een aflopende Bouwproject verzekering en wanneer een doorlopende Bouwproject verzekering?
  Voor aannemers is het aantrekkelijk een doorlopende Bouwproject verzekering op omzetbasis af te sluiten. Hierdoor zijn alle door hen uit te voeren werken (vaak zonder melding vooraf) verzekerd. Voor particulieren is de aflopende Bouwproject verzekering een mogelijkheid om eigen werkzaamheden en de werkzaamheden die in opdracht worden uitgevoerd, te verzekeren.
   
 • Wat bedoelt u met de 'onderhoudstermijn'?
  Met de onderhoudstermijn bedoelen we de, in de aannemingsovereenkomst en/of het bestek opgenomen, periode tussen de eerste en de tweede oplevering.
   
 • Wat bedoelt u met de term 'hulpmaterialen'? 
  Hulpmaterialen zijn de op het bouwterrein aanwezige gereedschappen, keten, loodsen, hulpconstructies e.d. die uw (de verzekeringnemer) eigendom zijn. Voorwaarde is dat deze objecten worden aangewend voor de realisatie van het werk.
   
 • Wat valt er onder 'eigendommen van de opdrachtgever'?
  Dat zijn roerende en/of onroerende zaken die eigendom zijn van de opdrachtgever. Het gaat om spullen die aan het begin van de werkzaamheden aanwezig zijn en worden gebruikt bij de uitvoering van het werk.
   
 • Waarom is een Bouwproject /Montageverzekering voor een onderaannemer aan te raden?
  Een Bouwproject of Montageverzekering biedt voor de onderaannemer de zekerheid dat het door hem uitgevoerde werk is gedekt op uw eigen polis. Dit geldt ongeacht de verzekering en de polisbepalingen van de hoofdaannemer.
   
 • Tot wanneer zijn contructiefouten meeverzekerd op de Bouwproject /Montage-verzekering?
  Beschadigingen aan het werk als gevolg van constructiefouten zijn verzekerd tijdens de bouwtermijn en/of de onderhoudstermijn.
   
 • Op mijn AVB is opzicht uitgesloten, kan die wel op de Bouwproject /Montageverzekering worden verzekerd?
  U bent met de Bouwproject /Montageverzekering onder Rubriek III verzekerd voor schade door uitvoering van het werk aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever. Onder de AVB-polis valt dit vaak onder de "opzicht'` uitsluiting.
   
 • Onder welke rubriek is de schade aan het gereedschap gedekt op de Bouwproject /Montageverzekering?
  De schade aan gereedschappen, steigers en keten is verzekerd onder Rubriek 4 (Hulpmateriaal) op de Bouwproject /Montageverzekering.

Voordelen Bouwproject verzekering

 • Uitgebreide dekking
 • Aansprakelijkheidrisico is mee te verzekeren
 • Met de Bouwproject verzekering bent u verzekerd tegen schade tijdens de uitvoering van bouwprojecten.
 • De bouw kan doorgaan, ook als er schade is. Het voortbestaan van uw bedrijf komt niet in gevaar.
 • Deskundige en snelle afhandeling bij schade
 • Advies en ondersteuning
 • Maatwerk voor complexe risico’s

Meer informatie over de Bouwproject verzekering?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de Bouwproject verzekering? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade. Wilt u weten welke risico's uw bedrijf loopt? Dan kunnen wij u helpen met een Risicoscan.