Bouwverzekering voor particulieren

De Bouwverzekering voor particulieren biedt een speciale dekking voor particulieren, die in eigen beheer een woonhuis bouwen of verbouwen. De Bouwverzekering voor particulieren is de oplossing voor de verzekering van de aanbouw van een garage, het plaatsen van een dakkapel, de uitbreiding met een serre of de zelfbouw van uw woning. Voor bouwsommen boven € 500.000,00 of bouwprojecten die langer dan 12 maanden duren kunt u gebruik maken van een maatwerkofferte.

Bouwverzekering voor particulieren direct afsluiten

Aanvraag bouwverzekering voor particulieren

Bereken online de premie voor uw bouwverzekering voor particulieren en vraag direct uw CAR-verzekering aan. Voor bouwsommen boven € 500.000,00 of bouwprojecten die langer dan 12 maanden duren kunt u gebruik maken van een maatwerkofferte.

Productspecificaties Bouwverzekering voor particulieren 

Contractsduur
De CAR-verzekering particulier is een tijdelijke verzekering met een looptijd van 12 maanden. U kunt een langere looptijd aanvragen (maatwerkofferte) of tussentijds verlengen.

Eénmalige en minimum premies
Alle genoemde premiebedragen zijn éénmalige en minimum premies. Als de uiteindelijke bouwsom lager uitvalt en/of de bouwperiode korter is geworden vindt er geen premierestitutie plaats.

Eigen risico
Het eigen risico bedraagt standaard € 500,00 per gebeurtenis. Bij schade als gevolg van diefstal, vandalisme, storm, paalfunderingswerkzaamheden en/of bemaling geldt een eigen risico van € 1.000,00 per gebeurtenis.

Maatwerk nodig?
U kunt contact met ons opnemen (072-5642669 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor een maatwerk aanbieding als de bouwsom hoger is dan € 500.000,00 of de bouwtermijn langer is dan 12 maanden. Op basis van uw ingevoerde gegevens vragen wij een maatwerkofferte voor u aan.

Voorbehoud
De premies zijn inclusief assurantiebelasting en kosten Honig en Honig en gelden onder voorbehoud van acceptatie, eventuele inspectie en (wets-)wijzigingen.

Wat is een bouwverzekering voor particulieren?

Een Bouwverzekering voor particulieren is een verzekering die de schade dekt die ontstaat tijdens de bouwwerkzaamheden van bijvoorbeeld je woning, garage of schuur. Denk aan schade door storm, brand, instorting, vandalisme of diefstal. Maar ook aan schade door een uitvoeringsfout. Een standaard opstal- of aansprakelijkheidsverzekering dekt schade door bouwwerkzaamheden vaak niet.

Waarom een bouwverzekering voor particulieren?

Een woonhuis in aan- of verbouw (bijvoorbeeld de aanbouw van een garage of serre) staat bloot aan diverse risico’s. Vaak zijn dat risico’s die niet gedekt zijn onder uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering, inboedelverzekering of opstalverzekering.

Een paar schadevoorbeelden:

 • Stormschade aan de half afgebouwde extra bovenverdieping
 • Diefstal van bouwmaterialen
 • Waterschade aan de nieuwe parketvloer of aan het stucwerk door een lekkende cv-installatie
 • Het natuurstenen keukenaanrechtblad dat in eigen beheer gemonteerd wordt, breekt
 • Scheuren in de muren van de eigen woning of die van uw buren door hei- of graafwerkzaamheden
 • Bij de opbouw van een steiger veroorzaakt u schade aan de auto van de buren

Voordelen bouwverzekering voor particulieren

 • U bent goed verzekerd tegen schade aan het bouwwerk, de bouwmaterialen en (spullen van) anderen
 • Alle partijen, die in uw opdracht werken, zijn verzekerd voor schade aan het werk (Rubriek 1). Uzelf, de aannemer, de onderaannemer(s), de loodgieter, de elektricien of de keukeninstallateur, maar ook een vriend of kennis
 • De Bouwverzekering voor particulieren dekt ook de werkzaamheden die u zelf aan (delen van) het bouwproject uitvoert
 • U bent zeker van een goede dekking tijdens het gehele bouwproces. U bent niet afhankelijk van de CAR-verzekering van de aannemer.
 • U bent er zeker van dat de premie is betaald.
 • Snelle schadeafhandeling door ervaren schademanagers. U kunt 24 uur per dag, 7 dagen per week uw schade melden.

Welk soort verzekering is de bouwverzekering voor particulieren?

Bij bouwwerkzaamheden kan schade ontstaan aan het bouwwerk dat in uw opdracht wordt gebouwd of verbouwd. Ook anderen hebben soms schade als gevolg van de werkzaamheden. Met de Bouwverzekering voor particulieren kunt u zich hiervoor verzekeren.

Wat is verzekerd met de bouwverzekering voor particulieren?

Verzekerd is materiële schade aan het werk tijdens de periode waarin u werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren. Ook is tijdens deze periode diefstal van bouwmaterialen vanaf het bouwterrein gedekt.

U kiest de dekking die bij u past

De Bouwverzekering voor particulieren biedt een ruime dekking tegen schade als gevolg van beschadiging of diefstal tijdens de bouw. U verzekert minimaal de rubrieken 1 en 2.

Verzekerd bedrag

Het verzekerde bedrag voor de Rubriek 1: Het werk is afhankelijk van de bouwsom. Voor de andere Rubrieken kunt u zelf het verzekerde bedrag kiezen.

Rubriek 1: Het werk

Verzekerd is de materiële schade aan het werk tijdens de bouwperiode. Hieronder verstaan we ook schade aan en diefstal van bouwmaterialen.

Rubriek 2: Aansprakelijkheid

Verzekerd is de aansprakelijkheid voor schade aan anderen, veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden. Alleen schade aan personen en schade aan zaken is gedekt. Bij projecten met werkzaamheden in of onder de grond zoals kelderbouw, heien, ontgraven of bronbemaling, geldt de dekking voor aansprakelijkheid niet voor aannemers. De aannemers moeten bij schade zelf een beroep doen op hun eigen aansprakelijkheidsverzekering.

Keuze: Rubriek 3: Bestaand eigendom

Verzekerd is schade die door de bouwwerkzaamheden ontstaat aan uw eigendommen (gebouwen en spullen).

Keuze: Rubriek 4: Hulpmateriaal

Hulpmaterialen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het werk, zijn verzekerd tegen materiële schade en diefstal. Bijvoorbeeld gereedschappen, machines, werktuigen, keten, loodsen en steigers.

Keuze: Rubriek 6: Transport

Ook schade tijdens het transport van bouwcomponenten en hulpmateriaal is mee te verzekeren. Transport van hulpmateriaal is alleen verzekerd als de Rubriek Hulpmateriaal is meeverzekerd.

Keuze: Extra 1: Huisvestingskosten

Hiermee zijn de extra kosten verzekerd die u moet maken voor uw huisvesting als de bouwwerkzaamheden uitlopen door een gedekte schade.

Keuze Extra 2: Onderhoudstermijn

Is in het bestek of de aanneemovereenkomst een onderhoudstermijn opgenomen? Dan kunt u deze termijn meeverzekeren. Verzekerd is dan schade door werkzaamheden die worden uitgevoerd op grond van de overeengekomen onderhoudsbepalingen. Ook schade aan het werk, veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden vóór de onderhoudstermijn is gedekt.

Let op!

U heeft alleen dekking tijdens de onderhoudstermijn als deze is opgenomen in het bestek of in de aannemingsovereenkomst!

Wie is er verzekerd op de bouwverzekering voor particulieren?

De dekking geldt voor alle bij het werk betrokken partijen. Voor jezelf, voor de aannemer, de onderaannemer(s) en de installateur(s). Ook de werkzaamheden die een vriend of kennis uitvoert zijn verzekerd op de Bouwverzekering voor particulieren.

Wat is niet verzekerd?

De verzekering keert niet altijd uit. Hieronder geven we daar enkele voorbeelden van. Raadpleeg de polisvoorwaarden voor een volledig overzicht van de dekking en de uitsluitingen. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Geen plotselinge gebeurtenis, ingebruikneming, gevolgschade

Niet verzekerd zijn normale slijtage, normale corrosie (roestvorming) en andere normale geleidelijke achteruitgang. Ook is niet verzekerd schade door ingebruikneming vóór de oplevering, en bedrijfsschade. Tijdens de onderhoudstermijn is schade door brand en/of ontploffing niet verzekerd.

Zijn er dekkingsbeperkingen?

Eigen risico

Voor de Bouwverzekering voor particulieren geldt een algemeen eigen risico van € 500,00 per gebeurtenis en € 1.000,00 bij schade door diefstal, vandalisme en storm. Is het verzekerde bedrag voor Rubriek 1: Het werk hoger dan € 500.000,00? Dan geldt een algemeen eigen risico van € 1.000,00 per gebeurtenis en € 2.000,00 bij schade door diefstal, vandalisme en storm.

Waar ben ik gedekt?

De Bouwverzekering voor particulieren geldt voor het werk dat in uw polis staat.

Let op!

De Bouwverzekering voor particulieren biedt geen mogelijkheden voor:

 • Werkzaamheden buiten Nederland.
 • Funderingsherstel in Amsterdam.
 • Projecten die uitsluitend uit sloopwerkzaamheden bestaan.
 • Opdrachten die alleen uit paalfunderingswerkzaamheden bestaan, bijvoorbeeld het rechtzetten van een verzakt gebouw.

Bij specifieke risicovolle werkzaamheden zoals heien of bemalen kan de verzekeraar om inzage vragen in de bouw- en/of constructieberekeningen/-tekeningen.

Wat zijn mijn verplichtingen?

Als u de Bouwverzekering voor particulieren aanvraagt en als u een schade meldt, moet u alle vragen eerlijk beantwoorden. U moet zoveel mogelijk doen om schade te voorkomen en beperken. Meld schade zo snel mogelijk. En geef veranderingen in uw situatie zo snel mogelijk aan ons door.

Wat kost een Bouwverzekering voor particulieren?

De Bouwverzekering voor particulieren heeft een minimumpremie. Uw premie is afhankelijk van de bouwsom van de (ver)bouw en het wel of niet meeverzekeren van de aanvullende dekkingen. U kunt online een premie-indicatie berekenen en direct de Bouwverzekering voor particulieren aanvragen.

Eénmalige en minimumpremies

Alle genoemde premiebedragen zijn éénmalige en minimumpremies. Als de uiteindelijke bouwsom lager uitvalt en/of de bouwperiode korter is geworden vindt er geen premierestitutie plaats.

Wanneer en hoe betaal ik?

U betaalt de volledige premie direct na het afsluiten van de Bouwverzekering voor particulieren. Betalen kan uitsluitend via een éénmalig incasso.

Wanneer begint en eindigt de dekking?

De Bouwverzekering voor particulieren heeft een vaste looptijd. De begin- en einddatum staan in uw polis. Als het project langer duurt dan u verwachtte, kunt u de looptijd verlengen.

Kan ik de verzekering verlengen als de bouwwerkzaamheden langer duren?

Ja, de bouwverzekering voor particulieren kunt u verlengen tot maximaal 3 jaar.

Hoe kan ik de bouwverzekering voor particulieren afsluiten?

De bouwverzekering voor particulieren sluit u af via Honig en Honig. Ook voor informatie over de premie, dekkingen en antwoord op al uw vragen kunt u bij onze adviseur terecht.

Hoe snel ontvang ik een dekkingsbevestiging of een polis?

Na ontvangst van uw aanvraag controleren wij de aangeleverde gegevens en vragen wij de bouwverzekering voor particulieren voor u aan bij de verzekeraar. Na controle en overleg met de acceptant van de verzekeraar kunnen wij vaak op korte termijn een bevestiging van voorlopige dekking of een dekkingsbevestiging aan u versturen.

De afgifte van de polis (definitieve dekking) kan soms langer duren (vaak 10 werkdagen) in verband met drukte en de werkvoorraad bij verzekeraars. Wij verzoeken u hiermee rekening te houden als u een polis nodig heeft voor bijvoorbeeld een gemeente of de geldverstrekker van uw hypotheek. Vraag uw Bouwverzekering voor particulieren SVP op tijd aan!

Hoe zeg ik mijn contract op?

De Bouwverzekering voor particulieren geldt voor een vastgestelde periode en eindigt op de afgesproken einddatum. Opzeggen is bij de Bouwverzekering voor particulieren niet nodig. Dit is namelijk een tijdelijke verzekering die automatisch stopt op de einddatum van de bouwperiode.

Ben ik verzekerd tegen faillissement aannemer?

Eventuele kosten door een faillissement van een aannemer is op de Bouwverzekering voor particulieren niet verzekerd. Ook kosten voor een andere, duurdere aannemer en een langer durende verbouwing zijn niet verzekerd.

Deze informatie geeft een samenvatting van de Bouwverzekering voor particulieren. In de polisvoorwaarden staat uitgebreid waarvoor u wel en niet bent verzekerd. De informatie geldt alleen voor het standaardproduct. Als er specifieke afspraken met u zijn gemaakt over voorwaarden en/of premie (clausules) is het geen standaardproduct. In dat geval geldt onderstaande informatie niet.

Wat kost de Bouwverzekering voor particulieren?

De premie is éénmalig en geldig voor bouwwerken met een bouwsom tot € 500.000,00 en een bouwtermijn van maximaal 12 maanden.

Maatwerkofferte Bouwverzekering voor particulieren

U kunt het aanvraagformulier ook gebruiken voor een maatwerk offerte als:

 • De bouwsom hoger is dan € 500.000,00
 • De bouwtermijn langer is dan 12 maanden

Waarom een bouwkundige opname?

Voorkom tijdrovende discussies en onterechte schadeclaims door een bouwkundige opname. Bij bouwactiviteiten die trillingen en/of zettingen veroorzaken zoals; sloopwerkzaamheden, heiwerk, funderingsherstel, het in- en uittrillen van damwanden, grondwerk, rioleringsprojecten, grondwatersaneringen, bemaling, dijkverzwaringen, stedelijke uitbreidingsprojecten en bouwverkeer is het ontstaan van schade aan belendende woningen/panden niet uit te sluiten.

Wie is aansprakelijk?

De opdrachtgever en/of hoofdaannemer van een bouwproject zijn doorgaans aansprakelijk voor de eventuele schade aan belendingen (gebouwen, infrastructuur, etc.). Het beoordelen van de causaliteitsvraag komt in de praktijk neer op een tijdrovende en kostbare discussie, waar u als opdrachtgever niet op zit te wachten.

Een onafhankelijke vastlegging van de aanwezige gebreken aan de belendingen door middel van bouwkundige vooropname voorafgaand aan de bouwactiviteiten stelt partijen in staat de eventuele schade exact te kwantificeren en op hun juistheid te beoordelen. De opname experts zorgen voor een preventieve werking op het melden van klachten/claims en beoordelen eventuele schadeclaims op hun juistheid.

Omgevingsanalyse

Inventarisatie van de mogelijke invloed en schaderisico’s bij bouw- en sloopwerkzaamheden en infrastructurele werken. Hieruit volgt een advies voor een bouwkundige opname aangevuld met hoogte- en trillingsmetingen. Indien gewenst wordt een gedetailleerd monitoringsplan verzorgd.

Vooropname

Voordat risicovolle werkzaamheden aanvangen eisen veel opdrachtgevers en/of verzekeraars (CAR- verzekering) dat de bouwkundige staat van risico-objecten wordt vastgelegd, zodat eventuele schade kan worden vastgesteld of onterechte claims onderbouwd kunnen worden afgewezen.

Tijdens de vooropname of nulmeting worden vòòr aanvang van de bouwactiviteiten de bouwkundige gebreken aan de belendende bebouwing vastgelegd. De geconstateerde gebreken worden nauwkeurig beschreven en waar nodig fotografisch (digitaal) vastgelegd.

In sommige situaties adviseren de bouwkundige experts u om ook tijdens de bouw een bouwkundige tussen- opname te laten uitvoeren. Bij eventuele claims verrichten zij desgewenst een na-opname en kunnen zij de gehele schadeafhandeling verzorgen.

Om de aansprakelijkheid en/of schade achteraf beter te waarborgen, kan het voor- opnamerapport inclusief beeldmateriaal gedeponeerd worden bij de notaris, hiervan wordt een akte van depot opgemaakt. De experts adviseren u graag over de omvang van de opname en de gewenste rapportagevorm.

Hoogtemeting

In bepaalde gevallen is het aan te bevelen om speciale metingen te verrichten. Met behulp van laser- (waterpas)apparatuur wordt tijdens de nulmeting de positie van het pand nauwkeurig vastgelegd.

De aangebrachte meetbouten worden door middel van een nauwkeurigheidswaterpassing in hoogte ingemeten ten opzicht van het gecorrigeerde NAP stelsel of een ander geschikt vast punt buiten het risicogebied.

Met deze nulmeting heeft u een instrument in huis dat discussies bij schadeclaims voorkomt. Om eventuele zettingen te monitoren worden er herhalingsmetingen / deformatiemetingen uitgevoerd. Graag adviseren de bouwkundige experts u over het opstellen van een monitoringsplan.

Trillingsmeting

Mogelijk kunnen door de uit te voeren werkzaamheden risicobepalende trillingen optreden. Om te bepalen of vastgestelde grenswaarden worden overschreden, kunnen de trillingen worden geregistreerd, geanalyseerd en wordt een eventuele actie geïnitieerd.

De metingen worden uitgevoerd conform SBR meet- en beoordelingsrichtlijnen:

 • deel A: Schade aan gebouwen
 • deel B: Hinder voor personen in gebouwen
 • deel C: Storing aan apparatuur

Graag adviseren de experts u over het opstellen van een monitoringsplan.

Scheurmetingen

Bij bouw- of sloopactiviteiten in de nabijheid van belendingen waar scheurvorming reeds aanwezig is kan door het vooraf plaatsen van één of meerdere scheurmeters veel discussie worden voorkomen. Door middel van het plaatsen van scheurwijdtemeters over aanwezige scheurvormingen en het regelmatig aflezen van deze scheurmeters kunnen eventuele bewegingen van de scheuren worden gemonitord.

Klacht en claimregistratie

De registratie van klachten en claims en de daarbij behorende afhandeling van schadeclaims kan het bouwkundigburo geheel voor u verzorgen. De ontvangen claims worden geregistreerd en in behandeling genomen, de expert beoordeeld de claim door een na-opname en stelt de eventuele schade vast, maakt indien noodzakelijk een globale raming van de herstelkosten en rapporteert aan de opdrachtgever zijn bevindingen, zo nodig met een aanbeveling voor maatregelen ter voorkoming van verdere schade en inclusief een advies over de verdere afhandeling van de claim.

Bron: KakesWaal, 075-6161615

Tips Bouwverzekering voor particulieren

Wie sluit de Bouwverzekering voor particulieren?

De laatste jaren zijn wij opdrachtgevers steeds vaker zelf de CAR verzekering afsluiten. De volgende overwegingen zijn volgens ons van belang:

 • Zelf dekking bepalen, onafhankelijk van de CAR-verzekering van de aannemer
 • Vooraf zekerheid omtrent dekking voor nevenaannemer(s) en onderaannemer(s)
 • Onafhankelijke vergelijking van dekking, polisvoorwaarden en premie
 • Beperking kosten CAR verzekering, geen opslag van de aannemer
 • Uitsluiting betalingsrisico of faillissementsrisico aannemer
 • Rechtstreekse schade-uitkering aan verzekeringnemer

Transportrisico

Vaak is het transportrisico naar de bouwplaats niet of beperkt verzekerd op een CAR-verzekering. Wij adviseren u op te letten op de bepalingen in de overeenkomsten met uw aannemer(s) of leverancier(s), waarin staat dat het transportrisico voor uw rekening komt. Maak duidelijke afspraken dat schade aan (bouw)materialen voor rekening en risico is van de aannemer of leverancier zijn, tot het moment dat ze geleverd worden op het bouwterrein.

Wijs aannemers op de (polis)voorwaarden van de diefstaldekking op de CAR-verzekering en eventuele extra clausules. Verplicht ze aan diezelfde voorwaarden te voldoen en spreek af dat, als ze niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, het diefstalrisico voor hen is.

Ontvangstbevestiging

Zorg ervoor dat u bij aflevering van materialen tekent voor ontvangst en vraag om een kopie van het leveringsdocument of laat dit door de partijen op een juiste manier administreren. In geval van schade is het van belang dat kan worden aangetoond hoeveel materiaal op het bouwterrein aanwezig was.

Zorgvuldigheid

Wijs uw aannemers erop dat de normale zorgvuldigheid in acht genomen moet worden. Spreek bijvoorbeeld af dat bij brandgevaarlijke werkzaamheden de aannemer verplicht is adequate blusmiddelen bij de hand te hebben.

Merkelijke schuld

Merkelijke schuld is uitgesloten van de verzekering. Spreek met de aannemer af dat schade door zijn merkelijke schuld voor zijn rekening en risico is. Onder merkelijke schuld wordt verstaan dat de veroorzaker van de schade redelijkerwijs had moeten weten dat door zijn doen of nalaten er schade zou ontstaan.

CAR-verzekering aanhechten bij overeenkomst aannemer

Om ervoor te zorgen dat de afspraken tussen u en uw aannemer(s) met betrekking tot de CAR-verzekering duidelijk zijn en niet voor verrassingen achteraf zorgen, raden wij u verder het volgende aan:

Laat een kopie van de polis en verzekeringsvoorwaarden van de CAR verzekering door alle aannemers paraferen (op alle pagina’s) en ondertekenen. Bewaar deze geparafeerde en ondertekende versie bij uw polis. Op deze manier kunt u aantonen dat de aannemer op de hoogte is van alle voorwaarden waaraan voldaan dient te worden onder de door u gesloten CAR-verzekering.

Vergelijking leveringsvoorwaarden en polisvoorwaarden

Voordat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden van de aannemer, of andere overeenkomsten sluit met de aannemer, is het van belang deze te vergelijken met de polis en de verzekeringsvoorwaarden van de CAR verzekering. Verschillen tussen deze twee kunnen betekenen dat u het risico loopt dat schade in bepaalde gevallen voor uw rekening komt terwijl u ervan uitging dat deze schade niet voor uw rekening zou komen. Door hier goede afspraken over te maken met de aannemer, kunt u dit voorkomen. Uiteraard kunnen wij u hierbij van dienst zijn

Afwijkende afspraak?

Als u afspraken maakt die afwijken van andere overeenkomsten, verwijs dan naar de bepaling en de overeenkomst waarvan u afwijkt en bepaal uitdrukkelijk dat de afwijkende afspraak voor gaat.

Verslaglegging

Leg alle afspraken bij voorkeur schriftelijk vast. Er kunnen grote belangen in het spel zijn.

Voorbehoud

Genoemde aanbevelingen zijn slechts bedoeld als hulpmiddel en niet toepasbaar op elke situatie. U kunt geen rechten ontlenen aan onze tips. Het is op geen enkele wijze bedoeld als vervanging van een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Wat zijn de voordelen van de Bouwverzekering voor particulieren?

 • Standaarddekking van het bouwwerk én van aansprakelijkheid van de verzekerde.
 • Deze verzekering biedt de hypotheekverstrekker meer zekerheid over het onderpand.
 • U kunt deze verzekering bij nieuwbouw als voorbereiding en bij verbouwing als aanvulling op een (voor huiseigenaren verplichte) opstalverzekering afsluiten.
 • U kunt een onderhoudstermijn meeverzekeren
 • Tot een bouwsom van € 500.000,00 en een bouwtermijn van 12 maanden snel en eenvoudig online af te sluiten.
 • Meeverzekeren van heiwerkzaamheden is mogelijk
 • Meeverzekeren van extra huisvestingskosten in verband met vertraging in het project door een gedekte schade
 • Adequate schadeafhandeling zorgt voor continuïteit van uw bouwproject.

Meer weten over de bouwverzekering voor particulieren?

Heeft u vragen, wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende offerte van de Bouwverzekering voor particulieren? Neem dan contact op met Honig en Honig en bel 072-5642669 of mail uw vraag naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel polisbeheer en service bij schade.