maandag 04 januari 2021 18:30

De meest gestelde vragen over de verzuimverzekering

Wat doet u als een of meer medewerkers ziek worden? En welke kosten brengt ziekteverzuim met zich mee? Een verzuimverzekering is geen overbodige luxe in het MKB. Een zieke werknemer kan uw bedrijf namelijk veel geld kosten. Met een verzuimverzekering dekt u de loondoorbetaling bij ziekte van uw personeel. Veel werkgevers hebben vragen over ziekteverzuim en de verzuimverzekering. Wij zetten veel gestelde vragen over ziekteverzuim en het sluiten van een verzuimverzekering voor u op een rij.

Offerte verzuimverzekering aanvragen

Waarom een verzuimverzekering afsluiten?

Een zieke werknemer kost een bedrijf gemiddeld € 250,00 per dag! U bent namelijk wettelijk verplicht om het loon door te betalen. Daarnaast zijn er nog extra kosten bij ziekteverzuim. Een zieke werknemer betaalt u minimaal 70 procent van zijn loon. In een cao kan een hoger percentage staan.

Loondoorbetaling bij ziekte?

Als uw werknemer niet kan werken door ziekte of een andere vorm van arbeidsongeschiktheid heeft hij/zij recht op een deel van het salaris. Hoeveel precies? Dit zijn de regels.

Wat zijn mijn verplichtingen als werkgever bij ziekteverzuim?

Als werkgever bent u bij ziekteverzuim van een medewerker verplicht om 2 jaar lang minimaal 70% van het minimumloon door te betalen. Wettelijk is dit 70% in het 1e jaar met een minimum van het minimumloon. En voor het 2e jaar is dit 70% zonder beperking van het minimumloon. Daarnaast gaat u samen met uw zieke medewerker aan de slag om te re-integreren. Het UWV heeft een handig stappenplan opgesteld dat precies vertelt wat u moet doen bij verzuim. Is de medewerker langer dan 6 weken ziek? Dan schrijft u samen, uiterlijk in de 8e week van ziek zijn, een Plan van Aanpak. In dit Plan van Aanpak staat welke activiteiten worden ondernomen om de zieke medewerker weer aan het werk te krijgen.

Productieverlies door zieke werknemer

Naast doorlopende loonkosten, moet je mogelijk een vervanger inhuren en heb je vaak te maken met productieverlies. Ook moet je als werkgever je best doen om een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Die re-integratie kost ook geld.

Wanneer heb ik een verzuimverzekering nodig?

Er is een verzuimkostentool ontwikkeld, waarin u de verzuimkosten in uw branche kunt berekenen op basis van uw eigen bedrijfsgegevens. Denkt u dat u de verzuimkosten binnen uw bedrijf niet zelf kunt dragen? Dan is een verzuimverzekering nodig. Een verzuimverzekering dekt een deel van die kosten. U krijgt in ieder geval een vergoeding voor het loon dat u moet doorbetalen aan uw zieke werknemer. Daarnaast wordt u door verzekeraars geholpen bij het voorkomen en terugdringen van verzuim.

Verzuimverzekering met arbodienst

U kunt ook een ziekteverzuimverzekering met arbodienstverlening afsluiten. Een arbodienst helpt u om een zieke werknemer vanaf de eerste verzuimdag te begeleiden. Daarmee bent u zeker van de juiste zorg bij verzuim.

Verzuimprotocol

In een verzuimprotocol leg je samen met je werknemers de spelregels vast die gelden bij ziekte, bijvoorbeeld over de ziekmelding en het contact met de arbodienst.

Wachtdagen bij ziekteverzuim

Volgens de wet mag u na ziekmelding twee wachtdagen instellen. Die dagen krijgt een werknemer niet doorbetaald. Dit is om kortdurend ziekteverzuim (zogenoemde baaldagen) te voorkomen. De wachtdagen moeten wel in uw cao of in de arbeidsovereenkomst staan.

Waarom zou ik als werkgever een verzuimverzekering afsluiten?

Daar zijn 2 redenen voor te bedenken:

  • Om de loondoorbetaling te verzekeren
    Een zieke werknemer kost gemiddeld een paar honderd euro per dag. Maar er zijn meer kosten die bij ziekteverzuim ontstaan. Vaak zorgt ziekteverzuim voor productieverlies. Naast het betalen van het loon, heeft u ook te maken met vervangingskosten die u moet maken om het productieverlies op te vangen.
  • Om de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te helpen
    Vanuit de Wet verbetering poortwachter bent u als werkgever verplicht om een medewerker zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen. Deze investering kost tijd en geld. Met een verzuimverzekering kunt u ook re-integratiekosten (deels) afdekken. 

Wat is de dekking van een verzuimverzekering?

Als u een verzuimverzekering afsluit, kunt u een keuze maken in het dekkingspercentage. Dit varieert van 70% tot 100% van de loonkosten. U kunt ook nog een onderscheid maken tussen het dekkingspercentage in het eerste en het tweede ziektejaar. Iedere verzekeraar verzekert de loondoorbetaling. Daarnaast is het vaak mogelijk om werkgeverslasten mee te verzekeren. Dit zijn bijvoorbeeld de loonheffingen die gewoon doorlopen als een werknemer uitvalt door ziekte.

Daarnaast is het meestal optioneel om verzuimbegeleiding te verzekeren. U krijgt dan deskundige hulp en begeleiding voor het optimale herstel van uw zieke medewerker. Ook kunt u ervoor kiezen om de kosten voor re-integratie te laten vergoeden vanuit de verzuimverzekering. Verzekeraars werken volgens de Wet verbetering poortwachter. Dit betekent dat zij u als werkgever zo goed mogelijk begeleiden.

Wilt u weten wat een zieke werknemer uw bedrijf precies kost? Bereken het met de rekentool verzuimkosten.

Verzeker uw personeel tegen ziekte en beperk uw risico's!

Verzuimverzekering en eigen risico, hoe zit dat?

Alle verzekeraars hanteren een eigen risico. In de meeste gevallen (dit heet dan een conventionele verzuimverzekering) is dit een eigen risico in de vorm van een aantal extra wachtdagen. Dit zijn andere wachtdagen dan de wettelijke wachtdagen (baaldagen) die hierboven werden genoemd.

Verzuimverzekering met eigen risico in dagen (Conventionele of Daggeld dekking)

Bij een conventionele verzuimverzekering kunt u kiezen uit een bepaald aantal werkdagen aan eigen risico. Bij een kortere eigenrisicoperiode moet u rekening houden met een hogere premie, maar daarbij loopt u wel minder risico. Als de duur van de loondoorbetaling het eigen risico in werkdagen overschrijdt, dan start de afgesproken uitkering. De hoogte van de uitkering is onder meer afhankelijk van het dekkingspercentage.

Verzuimverzekering met eigen risico in geld (Stop-loss dekking)

In sommige gevallen is er sprake van een eigen risico in geld. Dit heet een stop-loss dekking. Deze dekking wordt vaak alleen geboden voor grotere bedrijven. Vraag onze verzekeringsadviseur welke dekking het beste bij uw bedrijf past.

Wat zijn de kosten van een verzuimverzekering?

De premie van een verzuimverzekering bestaat meestal uit een percentage over de totale loonsom van uw personeel. Bij het vaststellen van dit percentage kijken verzekeraars onder meer naar:

  • De sector van uw bedrijf
  • De samenstelling van uw personeel
  • Uw verzuimcijfers van de laatste jaren
  • De gekozen dekking (o.a. eigen risico en dekkingspercentage)

Als u kiest voor een verzuimverzekering met arbodienstverlening, betaalt u vaak ook abonnementskosten voor de arbodienst. U voorkomt hiermee wel dubbele kosten en misverstanden tijdens de verzuimbegeleiding.

Is een verzuimverzekering verplicht?

Een verzuimverzekering is (nog) niet wettelijk verplicht. Of het verstandig is om een verzuimverzekering af te sluiten en in welke vorm, hangt af van meerdere factoren.

Financiële draagkracht

Daarbij speelt onder meer de financiële draagkracht van je bedrijf een rol. Kan uw bedrijf de verzuimkosten zelf opvangen? Ook als meerdere werknemers langdurig ziek zijn? Breng uw risico’s in kaart en voorkom vervelende verrassingen.

Verzuimverzekering kiezen

Als u een verzuimverzekering gaat afsluiten, is het belangrijk om rekening te houden met de volgende aandachtspunten.

Hoe vind ik een goede verzuimverzekering?

Het is belangrijk om u hierover te laten adviseren door een expert. Neem contact op met onze registeradviseur verzuim- en inkomensvoorzieningen (RVI). Onze adviseur kan samen met u bepalen hoe groot het risico is en welke verzuimverzekering het beste bij uw situatie past.

Wat is een MKB verzuim ontzorg verzekering?

Om ondernemers in het MKB en hun personeel te beschermen heeft de overheid samen met werkgevers en verzekeraars een aantal eisen opgesteld. Een MKB verzuim ontzorg verzekering voldoet aan die eisen. Met zo'n verzuimverzekering bent u zeker van de juiste zorg rondom verzuim.

Wat zijn nuttige aanvullingen op een verzuimverzekering?

Naast een verzuimverzekering zijn er nog meer verzekeringen die nuttig kunnen zijn bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van personeel, zoals een Ziektewet-eigenrisicoverzekering en een collectieve WIA-verzekering.

Meer weten over de verzuimverzekering?

Verlaag de risico's en onverwachte kosten van ziek personeel met een verzuimverzekering, ontdek wat dit voor uw onderneming kan betekenen. Bekijk de oplossingen!

Laatst aangepast op maandag 04 januari 2021 18:45