dinsdag 09 maart 2021 11:32

Directe schade-afhandeling

In juli 2021 starten verzekeraars met het afhandelen van de materiële schade aan particuliere personenauto’s van hun eigen WA-verzekerde klanten. Het gaat om klanten waarbij de schade is veroorzaakt door een ander motorvoertuig, waarvan die bestuurder aansprakelijk is. Hierdoor kan deze vorm van schade straks sneller en eenvoudiger worden afgehandeld.

Waarom gaan verzekeraars over op directe schade-afhandeling?

Bij bijna alle schade meldt de klant zich bij zijn eigen, vertrouwde verzekeraar. Dat geldt voor de inboedel- en opstalverzekering, maar ook bij de allrisk-dekking van de autoverzekering. Alleen bij de WA-dekking is dat niet zo en dat leidt vaak tot teleurstelling bij de klant. En tot argwaan: wie is die andere verzekeraar dan?

Overstappen op directe schade-afhandeling heeft volgens verzekeraars veel voordelen:

  • Schade wordt eenvoudiger en efficiënter afgehandeld voor de consument.
  • De consument klopt gewoon aan bij de eigen verzekeraar en meldt zijn schade bijvoorbeeld via een app.
  • Het indienen van een claim kost de consument én de verzekeraar straks minder tijd omdat niet meer uitgezocht hoeft te worden wie de aansprakelijke verzekeraar is.
  • De consument hoeft niet meer zelf in gesprek te gaan met de aansprakelijke partij.
  • Verzekeraars komen dichter bij hun eigen klant te staan. Door nauwer contact met de eigen klant kunnen zij werken aan een hogere klanttevredenheid en een sneller afhandelingsproces.
  • Daarnaast kunnen verzekeraars de klant laten profiteren van dienstverlening die er al is voor eigen all risk verzekerden. Zo kunnen klanten hun voertuig via het netwerk van de verzekeraar laten herstellen, zodat ze verzekerd zijn van kwaliteit.
  • Consumenten hebben een relatie met de eigen verzekeraar, als ze niet tevreden zijn met de dienstverlening kunnen ze daaraan gevolg geven door het opzeggen van de verzekering.

Hoe werkt directe schade-afhandeling?

Als er een ongeval tussen twee personenauto’s heeft plaatsgevonden, meldt iedere partij de schade bij zijn eigen verzekeraar. De verzekeraar onderzoekt dan of er dekking is. Als een verzekerde alleen WA-verzekerd is, neemt de verzekeraar de schade in behandeling als de andere partij mede of volledig aansprakelijk is voor het ongeval. De schade wordt dus altijd met de eigen verzekerde afgehandeld. Dat betekent dat eventuele discussies over de aansprakelijkheid ook plaatsvinden met de eigen verzekeraar.

Verhaal

Nadat de schade is vastgesteld en uitgekeerd aan de klant, vindt er pas verhaal plaats bij de aansprakelijke verzekeraar. Op dit moment werkt dat bij allrisk verzekeringen ook al zo en verzekeraars hebben ervaren dat het een efficiënt proces is, vooral doordat discussies tussen verzekeraars onderling zoveel mogelijk worden voorkomen. Net als bij allrisk verzekeringen vindt het verhaal namelijk plaats via Clearinghuis, op basis van de Overeenkomst Vereenvoudigde Schadeafwikkeling (OVS).

Achtergrondinformatie

September 2014. Op de A58 in Zeeland vindt een van de grootste kettingbotsingen ooit in ons land plaats. Er vallen twee doden, 23 (zwaar)gewonden en er zijn zo’n 150 voertuigen bij betrokken. Verzekeraars beslissen al snel dat de schade moet worden vergoed door de eigen verzekeraar, zodat gedupeerden zo snel mogelijk worden geholpen. Het eerste idee voor een directe schade-afhandeling is geboren.

Ontwikkelingen in mobiliteit

Directe schade-afhandeling past ook beter bij toekomstige ontwikkelingen op het gebied technologie, alternatief vervoer (e-bike, e-step) en data (connected car, connected verkeerslichten). Deze trends leiden tot grote verschuivingen bij verzekeraars, die zich steeds meer moeten richten op autonomere auto’s en op het verschuiven van autobezit naar autodelen.

Op de lange termijn is hierdoor zelfs niet ondenkbaar dat klanten alle schade (zowel materieel als letsel) die zij leiden bij één verzekeraar onderbrengen (een first party verzekeringslandschap). Het kan dan zelfs zo zijn dat er geen onderling verhaal meer hoeft plaats te vinden, maar dat is nu nog toekomstmuziek.

Sluit uw autoverzekering af via Honig en Honig!

Wilt u uw auto goed verzekeren? Voor een autoverzekering met een WA-dekking, een WA + Beperkt Casco dekking of WA + Volledig Casco dekking (Allrisk) bent u bij Honig en Honig aan het goede adres.  Zodra uw verzekeraar WA-direct aanbiedt, kunt u hier gebruik van maken. Met onze online tool kunt u verschillende verzekeraars vergelijken om zo de beste autoverzekering te vinden. Op basis van uw persoonlijke gegevens, het kenteken, uw schadevrije jaren en de gewenste dekking maakt u een uitgebreide vergelijking! U krijgt een overzicht waarin u de verschillende verzekeraars qua dekking, premie en voorwaarden met elkaar kunt vergelijken. Zo vindt u gemakkelijk de goede verzekering voor uw auto.

Vergelijking autoverzekering

Laatst aangepast op dinsdag 09 maart 2021 11:41